Euroopan unioni

INFORMATIONSTJÄNST FÖR STRUKTURFONDER

ERUF- OCH ESF-PROJEKT I FINLAND UNDER PROGRAMPERIODEN 2007–2013

Vipuvoimaa EU:lta
Informationstjänst för strukturfonder 1.1.17 (08.03.2012 09:25)

Suomeksi

Informationstjänsten för strukturfonder är en Internetbaserad tjänst som underhålls av arbets- och näringsministeriet, som är förvaltningsmyndighet för strukturfonderna under programperioden 2007–2013. Via tjänsten kan man söka information om ERUF- och ESF-projekt som genomförs i Finland under programperioden 2007–2013.

Informationen presenteras i överensstämmelse med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Dessutom uppfyller informationstjänsten kravet på att en förteckning över stödmottagare offentliggörs i enlighet med artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006. Stödmottagaren har godkänt att uppgifterna offentliggörs genom att skriva under projektansökan.

Man kan söka information antingen genom fritextsökning eller genom att gå vidare med hjälp av länkarna för fonden, programmet, programdelen eller handlingslinjen i fråga. De projekt som sökningen gäller listas upp i en tabell. Via tabellen kan man öppna beskrivningen av varje enskilt projekt. Närmare upplysningar om hur information söks finns i sökanvisningen. Ytterligare information om strukturfondsverksamheten finns på portalen www.strukturfonder.fi.

I fråga om understöd från TE-centraler (företagsstöd) i enlighet med lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006), energistöd och Tekes ERUF-projekt som gäller forsknings- och produkt­utvecklingsfinansiering samt Finnvera Abp:s ränte- och provisionsstöd finns det i informationstjänsten inte lika mycket information som om andra ERUF-projekt. Detta beror på sekretess­bestämmelser i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och på att projekten till sin natur kan vara sådana att det inte går att samla in alla de uppgifter om projektet som anges i informationstjänsten (t.ex. informationsplan).

ALLA, 19940 st.
ERUF, 17165 st.ESF-programmet för Fastlandsfinland, 2775 st.
1 ERUF-program för östra Finland, 5673 st.1 Riksomfattande delen, 728 st.
2 ERUF-program för norra Finland, 4928 st.2 Regionala delen för storregionen östra Finland, 732 st.
3 ERUF-program för västra Finland, 3945 st.3 Regionala delen för storregionen norra Finland, 375 st.
4 ERUF-program för södra Finland, 2619 st.4 Regionala delen för storregionen västra Finland, 389 st.
5 Regionala delen för storregionen södra Finland, 551 st.
Uppgifterna uppdaterade via systemet EURA 2007 3.4.2017