Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-PROJEKTIT SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2007 - 2013

Vipuvoimaa EU:lta
RR-tietopalvelu 1.1.17 (08.03.2012 09:25)

På Svenska

Rakennerahastotietopalvelu on ohjelmakauden 2007 - 2013 rakennerahasto-ohjelmien hallintoviranomaisena toimivan työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä internet-pohjainen palvelu, jonka välityksellä voi hakea tietoa Suomessa ohjelmakaudella 2007 - 2013 toteutettavista EAKR- ja ESR-projekteista.

Tietojen esittäminen noudattaa lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja lisäksi tietopalvelu täyttää komission asetusten (EY) N:o 1828/2006 7 artiklan mukaisen vaatimuksen tuensaajien luettelon julkaisemisesta. Allekirjoittaessaan projektihakemuksen tuensaaja on hyväksynyt tietojen julkaisemisen.

Tietoa voidaan hakea joko vapaalla tekstihaulla tai etenemällä rahasto-, ohjelma-/osio- ja toimintalinjakohtaisten linkkien avulla. Haun mukaiset projektit listautuvat taulukkoon, jonka kautta voi avata kunkin yksittäisen projektin kuvauksen. Lisätietoa tietojen hakemisesta löytyy hakuohjeesta. Lisätietoa rakennerahastotoiminnasta löytyy www.rakennerahastot.fi -portaalista.

TE-keskusten yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) mukaisia avustuksia (yritystuet), energiatukia ja Tekesin tutkimus- ja tuotekehitysrahoitusta koskevista EAKR-projekteista sekä Finnvera Oyj:n korko- ja provisiotuista on tietopalvelussa muita EAKR-projekteja suppeampi tietosisältö johtuen julkisuuslain (621/1999) mukaisesta tietojen salassa pidettävyydestä sekä siitä, että kaikkia tietopalvelussa esitettäviä tietoja (esim. tiedotussuunnitelma) ei näistä projekteista niiden luonteen vuoksi kerätä.

KAIKKI, 19940 kpl
EAKR, 17165 kplManner-Suomen ESR-ohjelma, 2775 kpl
1 Itä-Suomen EAKR-ohjelma, 5673 kpl1 Valtakunnallinen osio, 728 kpl
2 Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma, 4928 kpl2 Itä-Suomen suuralueosio, 732 kpl
3 Länsi-Suomen EAKR-ohjelma, 3945 kpl3 Pohjois-Suomen suuralueosio, 375 kpl
4 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, 2619 kpl4 Länsi-Suomen suuralueosio, 389 kpl
5 Etelä-Suomen suuralueosio, 551 kpl
Tiedot päivitetty EURA 2007 -järjestelmästä 3.4.2017