Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: A32690

Projektin nimi: Älykäs kosteikko - liiketoiminnan mahdollisuudet

Ohjelma: Itä-Suomi

Toimintalinja: 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen

Projektityyppi: Kehittämisprojekti

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2014 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajan nimi: Suomen ympäristökeskus, Joensuun toimipaikka

Toteuttajatyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 0996189-5

Osoite: PL 111 (Yliopistonkatu 7, Natura)

Puhelinnumero: 0295 251 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pohjola.fi

Projektin kotisivun osoite: www.syke.fi

Vastuuhenkilön nimi: Raimo Heikkilä

Asema: Johtava tutkija

Sähköposti: raimo.heikkila(at)ymparisto.fi

Puhelinnumero: 050-3520 888

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Juuka, Kitee, Rääkkylä, Liperi, Valtimo, Lieksa, Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kosteikkojen suunnittelua tekevät, kosteikkoja rakentavat ja kosteikkojen toimivuutta seuraavat yritykset eli palvelun tarjoajat. Kosteikkoja toiminnassa hyödyntävät yritykset ja muuta tahot. Asiasta on tietoa, mutta hankkeen tarkoituksena on ottaa selvää paremmin tilanne; kysyntä, tarjonta ja kehitystarpeet sekä -mahdollisuudet.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Viranomaiset, matkailuyrittäjät, kuntalaiset ja kaupunkilaiset

3.4. Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21

3.5. Osallistuvien muiden organisaatioiden lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomessa rakennetaan kosteikkoja monista eri syistä. Kosteikkoja rakennetaan huomattavasti vähemmän kuin suunnitellaan.Tietoa kosteikkojen vaikuttavuudesta on, mutta eri tyyppisten kosteikkojen toimivuudesta tietoa on vähemmän kuin olisi tarpeen. Erilaisia käyttötarkoituksia varten tarvitaan rakenteeltaan erilaisia kosteikkoja. Eroja on myös kosteikkojen huoltotarpeissa sekä tehokkuusvaatimuksissa. Kosteikkojen rakentamisen ympärille on mahdollista luoda luontevasti toimijoiden verkosto. Kosteikkotoimiala on ollut vahvassa nousussa jo jonkin aikaa ja kysyntä palvelulle kasvaa edelleen. Toimiala työllistää paikallisia urakoitsijoita kiviaineksen toimittajasta kaivinkoneen kuljettajaan ja eri työvaiheissa tarvitaan koneita traktoreista kaivinkoneisiin. Työtä on mahdollista tehdä sivuelinkeinona maatalousyrityksissäkin, Toteuttajien lisäksi tarvitaan suunnittelijoita, mittalaitteistojen toimittajia, vesinäytteiden ottajia ja analysoijia. Toimialalla on työllistävä vaikutus ja Joensuulla on mahdollisuus kehittyä valtakunnalliseksi osaamiskeskukseksi, joka takaisi paikallisille konsulteille ja urakoitsijoille työmahdollisuuksia myös muualla Suomessa. Hankkeessa tuotetaan esiselvitykset kosteikkojen käytöstä maa- ja metsätaloudessa, yhdyskunnissa (mm. hulevesien hallinta) sekä kaivostoiminnassa ja turpeennostossa ja selvitetään kosteikkojen vaikuttavuuden seurantamahdollisuuksia ja -tarpeita.Tuloksia hyödynnetään klusterien synnyttämisessä ja pilottihankkeiden suunnittelussa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta ja sen eri osa-alueiden käynnistymisestä ja etenemisestä mm. internetin kautta, lehdissä ja muissa tiedotusvälineissä. Projekti lähestyy yrityksiä suoraan yrityshaastattelujen yhteydessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen alkuvaiheessa ja lopussa tiedotetaan Internetin, lehdistön ja suorien yhteydenottojen kautta eri tahoja.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 59 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 56 995

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 69 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 67 070

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Ympäristö: Ympäristöneutraali projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti, ja tavoitellut tulokset saavutettiin. Hankkeen tulosraportissa käytiin perusteellisesti läpi kosteikkojen mahdollisuudet erilaisissa jätevesipäästötilanteissa. Kosteikot sopivat erityisen hyvin hajakuormituksen vähentämiseen. Projektin aikana valmisteltiin myös jatkohankkeen suunnitelma, ja jatkohankkeelle haetaan rahoitusta kevään 2015 aikana.