Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10076

Projektin nimi: Yritysten ensiaskeleet Turun seudulla III

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2008 ja päättyy 30.6.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun seudun kehittämiskeskus

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0204819-8

Osoite: Yliopistonkatu 27a

Puhelinnumero: (02) 330000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.turunseutu.net

Projektin kotisivun osoite: Ei ole.

Vastuuhenkilön nimi: Niko Kyynäräinen

Asema: Elinkeinojohtaja

Sähköposti: niko.kyynarainen(at)turku.fi

Puhelinnumero: 050 559 0538

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Masku, Naantali, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Kaarina, Lieto, Turku, Rusko, Raisio, Sauvo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yrittäjyyttä suunnittelevat henkilöt sekä nuoret alle kolme vuotta toimineet yritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kaikki Turun seudun yritypalvelukeskus Potkurin ja sen taustaorganisaatioiden sidosryhmät kuten kohdassa 5.6 on mainittu. Vuoden 2009 alusta aloitetaan yhteistyö Finnvera Oyj:n Tturun aluekonttorin kanssa, jossa yritysneuvoja laatii lausunnon hänen asiakkaansa Finnveralta hakemasta pienlainasta tai naisyrittäjälainasta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 2350, joista naisia 1450

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1996, joista naisia 850

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1485, joista naisten työpaikkoja 640

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1033, joista naisten työpaikkoja 458

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1080, joista naisten perustamia 440

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 861, joista naisten perustamia 341

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on uusien terveiden ja elinvoimaisten yritysten lisääminen Turun seudulla. Projekti korostaa yrittäjyyden merkitystä sekä jakaa tietoa yrittämisen tarjoamista mahdollisuuksista palkkatyön vaihtoehtona. Hanke tarjoaa neuvontaa niin yritystoimintaa suunnitteleville kuin nuorille yrityksille. Hankkeessa hyödynnetään myös jo olemassa olevia neuvontatyökaluja kuten ProStart, PK-LTS, jne. tuotteita. Lisäksi hanke tuo yhteen tärkeimmät alueen yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät niin julkiset kuin yksityiset organisaatiot. Hankkeessa järjestetään startti-infoja kuukausittain Potkurissa ja myös alueen kunnissa yhteistyössä yrittäjäyhdistysten ja yrityspalveluyritysten kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan niin yrityspalvelukeskus Potkurin, Varsinais-Suomen TE-keskuksen kuin Turun seudun kehittämiskeskuksen tietokanavien kautta. Kyseeseen tulee internet sekä asiakas- ja sidosryhmäkirjeet. Erittäin tärkeä tiedotuskanava on Potkurin ja oppilaitosten välinen yhteistyö sekä yhteyden seudun yrittäjäyhdistyksiin. Hanke hyödyntää erityisesti sähköisiä tiedotuskanavia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuoden 2010 loppupuolella hanke kokoaa toiminnasta kertyneet hyvät käytännöt yhteen ja analysoi niitä. Vuoden 2011aikana yrityspalvelukeskus Potkurin taustaorganisaatiot käyttävät näitä hyviä käytäntöjä esimerkkeinä toiminnasta Turun seudulla pitämissä esityksissään. Yhtenä hyvien käytäntöjen levittämisen foorumina tullaan käyttämään Varsinais-Suomen muiden seutukuntien kanssa järjestettäviä koulutus- ja kehittämispäiviä. Hyviä käytäntöjä levitetään myös Suomen uusyrityskeskusverkostoon, jonka jäsen Potkuri on.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 256 499

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 247 680

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 342 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 330 245

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen hallinnointivastuu on ollut Turun seudun kehittämiskeskuksella. Käytännön toteuttaminen on tapahtunut YPK Potkurissa Turussa. Yrittäjyysneuvojat Jari Välimaa ja Heikki Ali-Junnila ovat toimineet yksi kerrallaanhankkeessa kokopäivätoimisesti sen toiminta-aikana. Käytännön toimintaa on ohjannut Suomen Uusyrityskeskus ry:n laatusertifikaatti ISO 9001. Asiakashallintajärjestelmänä on ollut Yprek-järjestelmä.
Toimintaa on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet kaikkien tärkeimpien yrittäjyyttä tukevien sidosryhmien edustajat. Projektissa oli kaikkiaan 1996 asiakkaiden ensikäyntia, joka jäi jonkin verran tavoitteesta kutenperustettujen yritystenkin määrä, 861 uutta yritystä. Asiakkaista noin 40 prosenttia oli naisia ja 15 prosenttiamaahanmuuttajia. Asiakkaiden yleisin koulutuspohja oli keskiasteen koulutus. Valtaosa asiakkaist aoli 25-44-vuotiaita. Asiakaspalaute on ollut positiivista. Selvitystemme mukaan tämän neuvontaprosessin kautta perustettujen yritysten toiminnan jatkuvuus 3 vuoden jälkeen perustamisesta on noin 15 prosenttiyksikköä parempi kuin kaikista perustetuista yrityksistä. Hankkeen kautta perustettujen yritysten neuvonnan kustannusvaikutus on ollut noin 300 euroa yritystä kohden.