Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10077

Projektin nimi: Yritysten ensiaskeleet Turun seudulla II

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2008 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Raision kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0204428-5

Osoite: Nallinkatu 2

Puhelinnumero: (02) 434 3111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.raisio.fi

Projektin kotisivun osoite: Ei ole.

Vastuuhenkilön nimi: Ari Korhonen

Asema: Kaupunginjohtaja

Sähköposti: ari.korhonen(at)raisio.fi

Puhelinnumero: (02) 434 3200

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Masku, Naantali, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Kaarina, Lieto, Turku, Rusko, Raisio, Sauvo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yrittäjyyttä suunnittelevat henkilöt sekä nuoret alle kolme vuotta toimineet yritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kaikki Turun seudun yritypalvelukeskus Potkurin ja sen taustaorganisaatioiden sidosryhmät kuten kohdassa 5.6 on mainittu. Vuoden 2009 alusta aloitetaan yhteistyö Finnvera Oyj:n Turun aluekonttorin kanssa, jossa yritysneuvoja laatii lausunnon hänen asiakkaansa Finnveralta hakemasta pienlainasta tai naisyrittäjälainasta. Potkurin yritysneuvojat antavat starttirahalausunnot kaikista hakemuksista seudun TE-toimistoille.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 2200, joista naisia 1450

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2408, joista naisia 1030

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1400, joista naisten työpaikkoja 600

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1261, joista naisten työpaikkoja 537

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1000, joista naisten perustamia 400

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1031, joista naisten perustamia 439

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on uusien terveiden ja elinvoimaisten yritysten lisääminen Turun seudulla. Projekti korostaa yrittäjyyden merkitystä sekä jakaa tietoa yrittämisen tarjoamista mahdollisuuksista palkkatyön vaihtoehtona. Hanke tarjoaa neuvontaa niin yritystoimintaa suunnitteleville kuin nuorille yrityksille. Hankkeessa hyödynnetään myös jo olemassa olevia neuvontatyökaluja kuten ProStart, PK-LTS, jne. tuotteita. Lisäksi hanke tuo yhteen tärkeimmät alueen yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät niin julkiset kuin yksityiset organisaatiot. Hankkeessa järjestetään yritystoiminnan startti-infoja kuukausittain Potkurissa ja myös alueen kunnissa yhteistyössä yrittäjäyhdistysten ja yrityspalveluyritysten kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan niin yrityspalvelukeskus Potkurin, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuin Turun seudun kehittämiskeskuksen tietokanavien kautta. Kyseeseen tulee internet sekä asiakas- ja sidosryhmäkirjeet. Erittäin tärkeä tiedotuskanava on Potkurin ja oppilaitosten välinen yhteistyö sekä yhteyden seudun yrittäjäyhdistyksiin. Hanke hyödyntää erityisesti sähköisiä tiedotuskanavia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuoden 2010 loppupuolella hanke kokoaa toiminnasta kertyneet hyvät käytännöt yhteen ja analysoi niitä. Vuoden 2011aikana yrityspalvelukeskus Potkurin taustaorganisaatiot käyttävät näitä hyviä käytäntöjä esimerkkeinä toiminnasta Turun seudulla pitämissä esityksissään. Yhtenä hyvien käytäntöjen levittämisen foorumina tullaan käyttämään Varsinais-Suomen muiden seutukuntien kanssa järjestettäviä koulutus- ja kehittämispäiviä. Hyviä käytäntöjä levitetään myös Suomen uusyrityskeskusverkostoon, jonka jäsen Potkuri on.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 233 999

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 226 962

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 312 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 302 616

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden toimivuuden moottorina

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen hallinnointivastuu on ollut Raision kaupungilla. Käytännön toteuttaminen on tapahtunut yrityspalvelukeskus Potkurissa Turussa. Yrittäjyysneuvojat Mauri Wiklund, Jari Välimaa ja Maija Tähtinen ovat kukin toimineet yksi kerrallaan hankkeessa kokopäiväisesti sen toiminta-aikana. Käytännön toimintaa on ohjannutSuomen Uusyrityskeskus ry:n laatusertifikaatti ISO 9001. Asiakashallintajärjestelmänä on ollut käytössä Yprek-järjestelmä.
Toimintaa on ohjannut ojausryhmä, johon ovat kuuluneet kaikkien tärkeimpien yrittäjyyttä tukevien sidosryhmien edustajat. Sen puheenjohtajana on toiminut Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Henri Wibom. Projektissa oli kaikkiaan 2408 henkilöasiakkaiden ensikäyntiä. Tavoite 2200 siis ylitettiin selvästi. Hankkeessa perustettuja yrityksiä oli kaikkiaan 1031 kappaletta ja siinäkin ylitettiin tavoiteluku 1000 perustettua uutta yritystä. Asiakkaista noin 40 prosenttia oli naisia ja noin 15 prosenttia maahanmuuttajia. Asiakkaiden yleisin koulutuspohja oli keskiasteen koulutus. Valtaosa asiakkaista oli 25-44-vuotiaita. Asiakaspalaute on ollut positiivista. Selvitystemme mukaan tämän neuvontaprosessin kautta perustettujen yritysten jatkuvuus 3 vuoden jälkeen perustamisesta on noin 15 prosenttiyksikköä parempi kuin kaikista perustetuista yrityksistä. Hankkeen kautta perustettujen yritysten kustannusvaikutus on ollut noin 300 euroa.