Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10079

Projektin nimi: Etelä Savon urheiluakatemia

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.7.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tanhuvaaran Säätiö (myöhemmin käytetään mineä Tanhuvaaran Urheiluopisto)

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0166930-4

Osoite: Moinsalmentie 1042

Puhelinnumero: 015- 739 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tanhuvaara.fi

Projektin kotisivun osoite: www.esua.fi

Vastuuhenkilön nimi: Olavi Nolte

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: olavi.nolte(at)tanhuvaara.fi

Puhelinnumero: 040- 8494 413

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Mikkeli, Puumala, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Etelä-Savon maakunnassa asuvat ja opiskelevat huippu-urheilijat sekä huipulle pyrkivät urheilijat. Muualta Suomesta ja ulkomailta opiskelemaan saapuvat huippu-urheilijat urheilijat.

Hankkeessa mukana olevat toimijat: oppilaitosten johto, opinto-ohjaajat, koulutussuunnittelusta vastaavat, valmentajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueen yritykset ja muut työelämätahot ovat työharjoittelupaikkojen ja tukipalveluiden tarjoajia. Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana selviää ja vahvistetaan ne yritys- ja työelämätahot, jotka osallistuvat projektin toimintaan.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1118, joista naisia 360

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen lähtökohdat ja todettu tarve

Hankkeen esiselvityksen käynnistys perustui Etelä-Savon liikunta-alan keskeisten toimijoiden näkemykseen siitä, että kilpa- ja huippu-urheilu on hiipumassa maakunnassa. Nuorten valmennus- ja harjoitteluolosuhteet ja samanaikainen opiskelun rinnan urheilun on jäänyt jälkeen valtakunnan kehityksestä. Myös urheiluseuroissa on näköpiirissä uudet haasteet, joissa "talkoopohjalta" ei nousta enää huipulla. Etelä-Savon on myös viimeisiä maakuntia, joissa ei ole urheiluakatemiaa. Etelä-Savossa ei ole myöskään yhtään urheilulukiota. Tulevaisuudessa urheiluakatemiajärjestelmä on jatkossa yksi merkittävä kanava urheilulle suunnattaviin resursseihin esimerkiksi Suomen Olympiakomitean taholta. Ilman urheiluakatemiaa Etelä-Savo jää sivuun näistä rahavirroista.


Esiselvitys valmistui 15.6.2007

Esiselvityksen tekivät Risto Dufva ja Ville Suovalkama. Taustakyselyt ja esittelykäynnit kohdistettiin alueen urheiluseurojen toimintaan ja niiden lajien ja valmennustyön kehitystilanteeseen. Maakunnan oppilaitosten kanssa käydyn selvitystyön perusteella oppilaitokset näkivät poikkeuksetta urheiluakatemian positiivisena asiana, joka vahvistaa oppilaitosten vetovoimaisuutta. Selvityksen yhteenvedossa todetaan: "Selvityksen perusteella Etelä-Savon urheiluakatemialla on eri toimijoiden mielestä selvästi kysyntää ja tarvetta". Selvityksen myötä yksilöitiin selkeitä haasteista maakunnassa: (1) Huippu-urheilun heikentynyt asema verrattuna muihin maakuntiin, (2) alueen heikko sosioekonominen kehitys näkyy myös urheilussa, (3) Yhteistyön kehittäminen yli kunta- ja seurarajojen ja (4) alueella ei ole varsinaista urheilulukiota.


Hankkeen tavoitteet

Hankeen kautta käynnistetään ja vakiinnutetaan Etelä-Savon urheiluakatemia pysyväksi toiminnoksi, joka toimii hankkeen loputtua omakustanteisesti. Hankkeen keskeinen tavoite on synnyttää joustava, kehittyvä ja yhteistyöhön perustuva urheilijoiden koulutus-, valmennus- ja tukipalvelujen malli kouluttamalla ja lisäämällä toimijoiden yhteistyötä, osaamista sekä kehittämällä palveluja. Hankkeen tavoitteena on lisäksi yhteistyön lisääminen kaupunkien, oppilaitosten ja urheiluseurojen kesken.

Urheiluakatemian tavoitteena on kehittää huipulle tähtäävien nuorten urheilijoiden koulutus- ja valmennusjärjestelmä, jonka avulla urheilijat pystyvät yhdistämään opiskelun, lajikohtaisen valmennuksen ja kilpailutoiminnan. Urheiluakatemian kautta voidaan parantaa urheilijoiden opiskelutuloksia ja urheilutuloksia sekä varmistaa tutkinnon suorittaminen tavoitteiden mukaan. Hanke vahvistaa Etelä-Savon maakunnan eri oppilaitosten vetovoimasuutta koulutuksen järjestäjinä. Laaja-alainen maakunnan yhteistyöverkosto vahvistaa opiskelijoiden työelämäyhteyksiä elinkeinoelämän kanssa.

Hankkeen välillisen tehtävänä on tuoda maakuntaan omalta osaltaan positiivisia signaaleja ja mahdollisuuksia tukea alueen pitkän aikavälin kehitysmahdollisuuksia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tiedottaminen, raportointi ja tulosten julkistaminen

1. Hankkeen alussa tehdään tiedotussuunnitelma koko hankkeen ajalta

2. Ohjausryhmässä on mukana kaikki keskeiset toimijat eri puolilta maakuntaa.
Ohjausryhmän jäsenet tiedottavava hankkeesta omissa sidosryhmissään.

3. Projektipäällikön/ohjausryhmän erilaiset info- ja tiedotustilaisuudet medialle

4. Mm. Etelä-Savon urheiluakatemian, Tanhuvaaran urheiluopiston, Etelä-Savon liikunnan nettisivut ja muiden keskeisten toimijoiden web-sivut/linkit

5. Sähköpostitse hankeyhteistyökumppaneiden informoiminen (dokumenttien jakelu)

5. Toimintaraportti maksatusten yhteydessä

6. Loppuraportti

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2008
1. Rahoitussopimusten neuvottelukäytäntö kuntien, oppilaitosten ja yritysten kanssa.
Rahoitussopimusneuvottelujen konseptointi siten, että on selkeä presentaatio (esim. pp-esitys), jolla voidaan sähköpostitse/esitystilaisuuksissa toteuttaa informatiivinen ja tehokas kampanjointi yhteistyökumpppaniden "rekrytoimiseksi" mukaan toimintaan tai/ja osallistumaan urheiluakatemian rahoittamiseen.

2. Sopimuskäytännöt (=teksti), joilla osa-puolien tavoitteet ja odotukset voidaan vahvistaa juridinen
sitovuuden tasolla. Samat säännöt tulevat koskemaan samankaltaisia sopimusosapuolia.

2008-2010
3. Urheiluakatemian organisoituminen ja verkoston hallinta on keskeinen haaste
Tavoitteena on heti alusta saakka toteuttaa mallia, joka täyttää valtakunnallisten kriteerit ml Olympia Komitean vaatimukset ja toiminnan laadullisen tason vakiinnuttaminen.
Käytännössä tuloksena on malli, joka tulee olla uskottava ja vetovoimainen urheilevan nuoren näkökulmasta.

2011-2012
Etelä-Savon urheiluakatemien tulee olla esimerkillinen koko maakunnan kattava organisaatio ja toimintamalli, josta voivat valtakunnalisten liikunta-alan toimijat otta mallia. Väli- ja loppuraporttien pohjalta laaditaan kuvaus miten "Etelä-Savon urheiluakatemia toteutettiin".

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 400 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 336 833

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 456 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 386 933

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Etelä-Savon Urheiluakatemia on toiminut kolme lukuvuotta ja neljäs on menossa. Noin 400 urheilijaa ja 30 palkattua valmentajaa maakunnan yhdessätoista eri kunnassa voivat hyödyntää uusia mahdollisuuksia viikosta toiseen.

Akatemiamme rakenteita on kehitetty nyt noin kolmen vuoden ajan. Pohjatyö on sujunut luontevasti. Toimintamme peittää jo lähes koko maakunnan ja mukana on opiskelijoita 30 eri oppilaitoksesta. Olemme onnistuneet tutkimuksenkin perusteella myös yhdistämään eri kuntien ja eri urheiluseurojen tekemisiä. Tätä kautta jo nyt on maakuntamme lupaaville nuorille urheilijoille syntynyt uusi, erinomainen mahdollisuus jäädä opiskelemaan ja urheilemaan kotimaakuntaansa. Se tarkoittaa monissa tapauksissa totaalista muutosta aikaisempaan toimintamalliin. Enää ei kehittyäkseen tarvitse lähteä Etelä-Savon ulkopuolelle kuin erikoistapauksissa. Sellainen voi olla esimerkiksi huippulahjakas 15-vuotias nuori urheilija, jolle oman lajin harjoitusryhmän taso ei enää ole riittävä.

Verkostoituminen kuuluu akatemian tuomiin etuihin. Parhaille urheilijoille on jo muutamissa tapauksissa lajikohtaisesti löydetty entistä parempia kanavia hankkiutua Etelä-Savon alueella omaa tasoaan vastaaviin seuroihin ja joukkueisiin. Olemme perustaneet myös akatemiajoukkueita, jotka ovat jo kantaneet Etelä-Savon Urheiluakatemian värejä lentopallossa, jalkapallossa ja jääkiekossa. Ne tarjoavat lahjakkaimmille nuorille yksittäisiä ja seuratoiminnasta erillisiä vaihtoehtoja saada uusia, "ärhäkkäämpiä" kilpailullisia ärsykkeitä.

Muutamat oppilaitokset ja kunnat ovat löytäneet akatemiasta taloudellisenkin rekrytointiedun. Urheilijat ovat jääneet akatemian tuomien mahdollisuuksien vuoksi entiseen opinahjoonsa ja kotikuntaansa. Samoin paikoin havaittavissa aikaisempaa innokkaampaa hakeutumista oppilaitoksiimme myös Etelä-Savon ulkopuolelta. Kuntien ja oppilaitosten suhtautuminen akatemiaan on ollut erinomaista. Sekä välitön tuki, suora taloudellinen tukeminen, että välillinen avustaminen, mm. harjoituspaikkojen antaminen korvauksetta akatemiaurheilijoiden käyttöön, auttavat akatemiaa ratkaisevasti jokapäiväisessä työssä.

Tulevaisuuden haasteena tulee olemaan toiminnan talouden turvaaminen. Kiristyvän kuntatalouden aikana se ei tule olemaan helppo tehtävä. Akatemiatoiminnan jatkoa on suunniteltu vuoden 2010 keväästä saakka. Selvitysten perusteella vahvimmaksi vauihtoehdoksi osoittautui säätiöpohjainen hallinnointimuoto. Tästä suunnitelmasta kuitenkin luovuttiin ja päädyttiin ratkaisuun, että Tanhuvaaran Säätiö jatkaa Etelä-Savon Urheiluakatemian hallinnointia kuten se ESR -hankekaudellakin on hallinnoinut.