Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10080

Projektin nimi: fForum

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2008 ja päättyy 30.6.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun ammattikorkeakoulu osakeyhtiö, Liiketalouden yksikkö

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Osoite: Teuvo Pakkalankatu 19

Puhelinnumero: 010 272 1030

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.oamk.fi/fforum

Vastuuhenkilön nimi: Päivi Vesala

Asema: yksikönjohtaja

Sähköposti: paivi.vesala(at)oamk.fi

Puhelinnumero: 010 27 23388

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Pyhäjoki, Taivalkoski, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Haapajärvi, Ylivieska, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Nivala, Alavieska, Oulainen, Hailuoto, Sievi, Vihanti, Haapavesi, Oulu, Lumijoki, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat neljään kohderyhmään. Kohderyhmät poikkeavat toisistaan yrityksen elinkaaren, osallistujien tarpeiden sekä etnisen taustan mukaan. Koulutukset on suunnattu seuraaville kohderyhmille:
1. fMBA: vankkaa yrittäjäkokemusta omaavat yrittäjinä toimivat naiset sekä esimies-ja asiantuntijatehtävissä toimivat naiset. fMBA-koulutustoiminta kohdistetaan erityisesti kasvuhaluisiin innovatiivisilla ja luovilla aloilla toimiviin yrityksiin, 60 osallistujaa.
2. fFirma: naiset, jotka toimivat yrittäjinä tai yrittäjäpuolisona tai suunnittelevat yritystoiminnan aloittamista, 20 osallistujaa.
3. fMaahanmuuttajayrittäjä: yrittäjinä toimivat maahanmuuttajanaiset sekä yritystoiminnan aloittamista suunnittelevat maahanmuuttajanaiset,15 osallistujaa.
4. fStart: yritystoimintaa suunnittelevat naiset, kolme erillistä 15 henkilön ryhmää, yhteensä 45 naista
Osallistujia yhteensä 140.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisten kohderyhmien lisäksi toiminta kohdistuu osallistuvien yritysten henkilöstöön.
fFirmaan sekä fMaahanmuuttajayrittäjä-koulutuksiin sisältyvissä mentorosiossa aktivoidaan erityisesti aikaisemmissa yrittäjäkoulutuksissa mukana olleita yrittäjänaisia sekä maahanmuuttajayrittäjiä toimimaan mentoreina yritystoiminnan alkuvaiheessa oleville sekä yritystoimintaa suunnitteleville naisyrittäjille.
Tiedotustoiminnan kautta välillisenä kohderyhmänä on myös ammattikorkeakoulun henkilöstö, opiskelijat ja suuri yleisö.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 140, joista naisia 140

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 178, joista naisia 178

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 30, joista naisten työpaikkoja 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 64, joista naisten työpaikkoja 62

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten perustamia 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 31, joista naisten perustamia 31

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 60, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 71, joista naisten tutkintoja 71

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

fForum on Pohjois-Suomen alueella toteutettava koulutus-, kehittämis- ja tutkimushanke, jonka päätavoitteena on naisyrittäjyyden ja naisten urakehityksen edistäminen.
Hanke suunnitellaan ja toteutetaan kiinteässä yhteistyössä yrittäjyyden edistämiseen tähtäävien organisaatioiden kanssa.
Hankkeen taustalla ovat Oulun ammattikorkeakoulussa toteutetut naisyrittäjäkoulutukset sekä naisille suunnattu liikkeenjohdollinen fMBA-ohjelma.
Hankkeen tavoitteena on pitkäkestoisten liikkeenjohdollisten koulutusten avulla tukea yrittäjiksi aikovia naisia, yrittäjinä toimivia naisia sekä naisia, jotka haluavat edistää omia uramahdollisuuksiaan. Omana erityisryhmänä ovat yrittäjiksi aikovat tai yrittäjinä toimivat maahanmuuttajanaiset. Tavoitteena on liiketoiminnan tuloksellisuuden ja sitä kautta kasvun mahdollistaminen osallistujayrityksissä.
Hanke koostuu neljästä erillisestä koulutusohjelmakokonaisuudesta, joiden sisällöt poikkeavat osallistujien tarpeiden, etnisen taustan sekä yrityksen elinkaaren mukaan. Painopistealueita ovat mm. johtaminen ja esimiestaidot, markkinointi, kansainvälistyminen, tuotteistaminen, strateginen johtaminen, talousosaaminen. Osallistujien henkilökohtaiset ja yrityskohtaiset tarpeet huomioidaan liittämällä koulutuksiin mahdollisuus joko mentoriointiin tai konsultaatioihin.
Hankkeen tuloksia ovat:
- naisyrittäjien ja -johtajien liikkeenjohdollisen osaamisen nousu
- yritystoiminnan kehittyminen toteutettavien kehitysprojektien avulla
- johtamisen työkalujen käyttöönotto
- investointien lisääntyminen osallistujayrityksissä
- naisyrittäjien ja -johtajien verkostoja
- hyvien käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen
- uusien yhteistyömuotojen käyttöönotto
- naisten urakehitysmahdollisuuksien kasvu ja sisäisen yrittäjyyden lisääntyminen
- tutkimuksen ja opinnäytetöiden avulla pyritään ratkaisemaan työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmia
- tutkimus naisten johtamiskoulutuksen vaikuttavuudesta
- uusien yritysten syntyminen
- uusien työpaikkojen syntyminen .
Lisätietoja hankkeesta ja koulutuksesta kiinnostuneille: terttu.savela@oamk.fi

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tiedottaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen on sisäänrakennettuna projektin toteuttamiseen.
Tiedottamisesta vastaa Oamkin Liiketalouden yksikkö.
Hanketta varten luodaan omat Internet-sivut, joiden päivityksestä Liiketalouden yksikkö vastaa. Sivustoilta löytyvät myös koulutusohjelmien aikataulut, tiedotteet hankkeen etenemisestä sekä koulutusohjelmat.
Ennen hankkeen aloittamista järjestetään koulutuksesta kiinnostuneille tiedotustilaisuus. Lisäksi hankkeen aikana totetutettavien avoimien seminaarien yhteydessä järjestetään teemaan liittyviä tiedotustilaisuuksia.Kaikessa tiedottamisessa tuodaan esille hankkeen rahoittajan rooli annettujen ohjeiden mukaisesti.
Tiedottamisessa käytetään seuraavia välineitä:
1.Lehdistö: Ilmoitukset sanomalehdessä ja paikallislehdissä sekä talousalan lehdissä, lehdistötiedotteet
2.Suoramainonta: Paperinen esite yrittäjäjärjestöjen postituslistojen mukaan alueen yrittäjille
3.Sähköinen viestintä: www-pohjainen informaatiosivu kumppanien kotisivujen yhteyteen
4.Muu toiminta: Tiedotteet yrittäjäjärjestöjen julkaisuissa, Tiedotustilaisuudet

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen tiedottaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen on sisäänrakennettuna projektin toteuttamiseen.
Hyvien käytäntöjen levittämisestä vastaa OamkinLiiketalouden yksikkö.
Hankkeen alkaessa hanketta varten luodaan omat Internet-sivut.
Hankkeen aikana totetutettavien avoimien seminaarien yhteydessä järjestetään teemaan liittyviä tiedotustilaisuuksia, joissa myös tietotetaan hankkeen tuloksista.Kaikessa tiedottamisessa tuodaan esille hankkeen rahoittajan rooli annettujen ohjeiden mukaisesti.
Toiminnan vaikuttavuudesta tehdään tutkimus, joka julkaistaan projektin päätyttyä. Erityisesti maahanmuuttajanaisille suunnatusta koulutuksesta saaduja kokemuksia levitetään valtakunnallisesti hyödynnettäväksi.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 683 450

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 681 655

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 792 020

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 770 124

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Naisten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

fForum-hanke on Pohjois-Pohjanmaan ja Koillismaan alueella toteutettu koulutus-, tutkimus- ja kehittämishanke. Hankkeen taustalla ovat Oulun ammattikorkeakoulussa 2000-luvun alusta lähtien toteutetut naisyrittäjäkoulutukset ja naisille suunnattu MBA-ohjelma. Hanke on toteutettu ajalla 1.7.2008 - 30.6.2014. Hankkeen rahoittajina ovat toimineet Euroopan Sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanman Ely-keskus, Oulun ja Kuusamon kaupungit, Oulun ammattikorkeakoulu sekä osallistujaorganisaatiot.

Hankkeen päätavoitteena on ollut liikkeenjohdollisten koulutusten avulla lisätä naisyrittäjien, yrittäjiksi aikovien sekä esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivien naisten yrittäjyys- ja johtamistaitoja. Tavoitteena on myös ollut tukea ja kannustaa yritystoiminnan perustamiseen, kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja kasvuun. Lisäksi tavoitteena on ollut lisätä yrittäjien verkottumista sekä korkeakoulujen välistä yhteistyötä sekä jakaa koulutuksista saatuja kokemuksia ja asiantuntijuutta.

Hanke on koostunut neljästä erillisestä koulutusohjelmakokonaisuudesta, joihin on osallistunut yhteensä 178 naista. Koulutusohjelmien sisällöt ovat poikenneet osallistujien tarpeiden, etnisen taustan sekä yrityksen elinkaaren mukaan. Koulutuskokonaisuudet ja niiden kohderyhmät ovat olleet:
1. fMBA: kohderyhmänä vankkaa yrittäjäkokemusta omaavat yrittäjinä toimivat naiset sekä esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivat naiset. Koulutuksiin osallistui yhteensä 61 naista Oulussa ja Kuusamossa.
2. fFirma: kohderyhmänä naiset, jotka toimivat yrittäjinä tai yrittäjäpuolisona tai suunnittelivat yritystoiminnan aloittamista. Koulutukseen osallistui 18 palvelusektorilla toimivaa naista.
3. fPro: kohderyhmänä yrittäjinä toimivat maahanmuuttajanaiset sekä yritystoiminnan aloittamista suunnittelevat maahanmuuttajanaiset. Koulutukseen osallistui 19 naista kahdestatoista eri lähtömaasta.
4. fStart: yritystoimintaa suunnittelevat tai yrittäjäpolun alussa olevat naiset. Hankkeen aikana toteutettiin kolme erillistä fStart-koulutusta, joihin osallistui yhteensä 80 naista.

fForum on ollut merkittävä naisyrittäjyyden ja -johtajuuden edistämishanke Pohjois-Suomessa. Kaikki hankkeessa toteutetut valmennusohjelmat ovat olleet suosittuja ja hankkeelle asetetut tavoitteet on saavutettu. Hankkeen toimintaa, sen tuloksia ja erityisesti siihen osallistuneiden naisten tarinoita kuvaava Menestyksen reseptit-kirja on julkaistu syksyllä 2013.

Hankkeen aikana on perustettu 31 uuttaa yritystä ja uusia työpaikkoja on syntynyt 64. Hankkeessa toteutetuilla valmennusohjelmilla on ollut merkittävä vaikutus osallistujille niin henkilökohtaisella tasolla kuin yritystasollakin. Osaamisen kasvu, suoritetut tutkinnot, urasiirtymät, uudet yritykset, uudet toimintatavat - ja mallit, syntyneet verkostot ja liikekumppanuudet ovat osoituksia siitä, että yritystoiminnassa on voitu ja voidaan tulevaisuudessakin hyödyntää koulutusten antia. Myös yrityksissä toteutetut kehitystoimenpiteet ja -projektit ovat antaneet eväitä ja rohkeutta yritystoiminnan kasvuun ja jatkokehittämiseen. Hanke on synnyttänyt uudenlaista yhteistyötä ja uusia liikesuhteita ja osallistujista on kasvanut merkittävä verkosto Pohjois-Suomeen.

Hankkeeseen liittyvä tutkimustoiminta (tutkimusraportit, gradutyöt, opinnäytetyöt, opiskelijoiden laatimat kehitystyöt) on tuottanut uutta tietoa mm. naisjohtajuudesta, koulutuksen vaikutuksesta naisyrittäjien ja -johtajien uriin ja johtamisosaamiseen, maahanmuuttajanaisten yrittäjyyteen jne. Tutkimukset ovat antaneet pohjaa toiminnan edelleen kehittämiseksi ja ovat vakuuttaneet toiminnan merkityksestä naisyrittäjyyden ja -johtajuuden edistämisessä. Erityisesti fMBA-osallistujien kehitystyöt ovat edistäneet monin tavoin työelämää ja yritystoimintaa.

fForumissa kehitetty yrittäjyystaitojen valmennuspalettimalli on ollut hyvin esillä mediassa ja hankkeen tavoitteita, toimintaa ja tuloksia, hyviä käytäntöjä on esitelty lukuisissa valtakunnallisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa. Erityisesti fFoumin valinta vuonna 2011 Suomen edustajaksi Euroopan Komission järjestämään Yrittävä Eurooppa-kilpailuun on tuonut näkyvyyttä hankkeelle ja johtanut kansainväliseen yhteistyöhön. Toinen merkittävä tunnustus on ollut fMBA-ohjelman valinta yhdeksi valtakunnalliseksi hyväksi käytännöksi tasa-arvon edistämisessä Työ ja elinkeinoministeriön vuonna 2012 julkaisemassa Sukupuolten hyvät käytänteet-julkaisussa