Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10086

Projektin nimi: Oulu Business Node -valmennusohjelma

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulu Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1936661-9

Osoite: Elektroniikkatie 3

Puhelinnumero: (08) 552 1811

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ouluinnovation.com

Projektin kotisivun osoite: www.ouluinnovation.com/index.php?587

Vastuuhenkilön nimi: Olli Löytynoja

Asema: vt. toimitusjohtaja

Sähköposti: olli.loytynoja(at)ouluinnovation.com

Puhelinnumero: 0400 340 028

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Haapajärvi, Ylivieska, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Nivala, Alavieska, Oulainen, Hailuoto, Sievi, Vihanti, Haapavesi, Oulu, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat kasvuyrityksiä suunnittelevat henkilöt sekä globaaleille markkinoille pyrkivien kasvuyritysten omistajat ja johtohenkilöt sekä muu henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat lisäksi yrityskehittäjät, julkiset ja yksityiset rahoittajat sekä yksityis- ja ammattimaiset sijoittajat, tutkijat ja opiskelijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 120, joista naisia 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 379, joista naisia 99

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 70, joista naisten työpaikkoja 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 71, joista naisten työpaikkoja 29

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin kohderyhmänä ovat kasvuyritystä suunnittelevat henkilöt sekä globaaleille markkinoille pyrkivien kasvuyritysten johto- sekä muu henkilöstö. Projektin kohderyhminä ovat lisäksi yrityskehittäjät, julkiset ja yksityiset rahoittajat sekä yksityis- ja ammattimaiset sijoittajat ja tutkijat.

Projektin tavoitteena on Oulu Inspiroi -innovaatiostrategian mukaisesti kehittää sekä globaaleille markkinoille pyrkivien yritysten liiketoiminta- ja markkinaosaamista ja kansainvälistymistä että kilpailukykyistä toimintaympäristöä.

Projekti suunnittelee ja toteuttaa koulutus- ja seminaaritilaisuuksia sekä valmennus-, konsultointi- ja asiantuntijaohjelmia suunnitelluille kohderyhmille. Toimenpideohjelma "Ideasta yritystoiminnaksi" sisältää liikeidea-, taloussuunnittelu-, rahoituslaskelma- ja esittelymateriaalivalmennusta. Toimenpideohjelma "Yritys kasvu-uralle" sisältää rahoitussuunnittelu- ja talousseuranta-, omistus- ja rahoitusrakennevalmennusta sekä alihankinnasta tuoteliiketoimintaan -valmennusta. Toimepideohjelma "Liiketoimintaosaamisen kehittäminen" sisältää liiketoiminta-, myyntitaito-, myyntiprosessi-, argumentointi- ja esitystaito-, avainasiakas, markkinointi- ja tuotelanseeraus sekä tiimin/johtoryhmävalmennusta. Toimenpideohjelma "Kansainvälistyvän hautomo-/posthautomoyrityksen kehittäminen" sisältää kansainvälistymisvalmennusta ja kansainvälistymistoimenpiteiden suunnittelua ja ohjausta sekä markkinamahdollisuuden testaamista asiantuntija- ja konsultointipalveluja hyödyntämällä. Toimenpideohjelma "Liiketoimintaympäristön ja verkostoitumisen kehittäminen" sisältää yrityskehittäjien osaamisen kehittämistä, tuoteinnovaatio- ja kasvurahoitustoiminnan valmennusta sekä talous-, johtamis-, rahoitus-, IPR-, juridiikka-, henkilöstö- ja verkostoseminaareja.

Projektissa kehitetään yritysten liiketoiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen toimintamalleja sekä kasvuliiketoimintaa tukevia valmennusohjelmia. Projektissa kehitetään myös toimintamalleja, joilla voidaan hankkia parhainta mahdollista ulkomaista ja kotimaista liiketoiminta- ja markkinaosaamista yritysten kasvun tukemiseen. Projekti pyrkii hyödyntämään yrityskohtaisissa kansainvälistymisohjelmissa myös muita tarjolla olevia julkisia rahoitusmahdollisuuksia toimenpiteiden vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Projektin tuloksena syntyy Technopolis Ventures Oulu Oy:n/Oulu Innovation Oy:n, Ouluseutu Yrityspalvelujen ja Oulu Innovation Oy:n/osaamiskeskusohjelman yhdessä toteuttama yrityskehitysmalli, jonka avulla globaaleja kasvumahdollisuuksia omaavat Oulun seudun uudet yrityshankkeet ja yritykset saavat käyttöönsä parhaan mahdollisen ulkomaisen ja kotimaisen liiketoiminta- ja markkinaosaamisen oman liiketoimintansa kehittämiseen ja nopeaan kasvattamiseen.

Projektin tuloksena syntyy myös em. toimijoiden yhteinen toimintamalli, jonka avulla voidaan tehostaa palvelujen käyttöä kun yrittäjien ja yritysjohtajien on aikaisempaa helpompaa löytää yritykselleen sopiva palvelu ja palvelun tuottaja.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan Technopolis Ventures Oulu Oy:n/Oulu Innovation Oy:n kotisivulla sekä lehdistötiedotteella. Projektista tiedotetaan myös Ouluseutu Yrityspalvelujen ja Oulu Innovation Oy:n kanssa yhteisesti kehitettävällä yrityskehityssivustolla, josta löytyy myös jatkuvasti ajan tasalla oleva koulutuskalenteri ja hakuohjeet.

Projektin kulloinkin tarjoamista palveluista tiedotetaan sähköpostilla ja yrityskäynneillä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projekti hyödyntää lyhytkestoisia tilaisuuksia (asiakastilaisuudet, aamuseminaarit) hyvien käytänteiden ja toimintamallien levittämiseen jo projektin aikana. Hyviä käytänteitä ja toimintamalleja ovat tyypillisesti erilaiset työkalut ja niiden soveltaminen yrityskohtaisiin tarpeisiin, kokemukset yrityskohtaisista kehittämisohjelmista, toimivat mallit asiantuntijatoimenksiantojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Projektin loppuvaiheessa järjestetään seminaaritilaisuus projektin tuloksista ja kokemuksista.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 783 985

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 777 133

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 079 780

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 908 114

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena on ollut kehittää sekä globaaleille markkinoille pyrkivien yritysten liiketoiminta- ja markkinaosaamista ja kansainvälistymistä että kilpailukykyistä toimintaympäristöä. Projektin tavoitteena on ollut edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä sekä tukea yritysten pääsyä globaaleille markkinoille. Lisäksi projektin tarkoituksena on tarjota yrityksille sekä yritysten johto- ja muille avainhenkilöille parasta mahdollista ulkomaista ja kotimaista liiketoiminta- ja markkinaosaamista täydentämään omia osaamis- ja kokemuspuutteita.

Projekti on suunnitellut ja toteuttanut koulutus- ja seminaaritilaisuuksia sekä valmennus-, konsultointi- ja asiantuntijaohjelmia suunnitelluille kohderyhmille. Projektissa kehitettiin yritysten liiketoiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen toimintamalleja sekä kasvuliiketoimintaa tukevia valmennusohjelmia. Projektissa kehitettiin myös toimintamalleja, joilla voidaan hankkia parhainta mahdollista ulkomaista ja kotimaista liiketoiminta- ja markkinaosaamista yritysten kasvun tukemiseen.

Projektin kohderyhmänä ovat olleet kasvuyritystä suunnittelevat henkilöt sekä globaaleille markkinoille pyrkivien kasvuyritysten johto- sekä muu henkilöstö. Projektin kohderyhminä ovat olleet lisäksi yrityskehittäjät, julkiset ja yksityiset rahoittajat sekä yksityis- ja ammattimaiset sijoittajat, tutkijat ja opiskelijat.

Projektin tuloksena on suunniteltu ja toteutettu yritysten tarpeisiin räätälöityjä seminaari-, koulutus- ja valmennusohjelmia aihealueinaan liikeidean kehittäminen, rahoituksen hakeminen, taloussseuranta- ja rahoitussuunnittelu, omistus- ja rahoitusrakenteen kehittäminen, argumentointi- ja esitystaidot englannin kielellä, henkilökohtainen myyntityö, avainasiakastyö, liiketoiminnan kehittäminen, ITIL-valmennus, yrityskehittäjien osaamisen kehittäminen, franchising, tuoteinnovaatio, tiimityöskentely ja tiimien johtaminen, työlainsäädäntö ja henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen.

Projektissa on järjestetty myös lyhyitä seminaareja mm. julkisista ja yksityisistä rahoitusratkaisuista yrityksille, myyntiosaamisen rekrytoinnista, kansainvälistymisestä, osakassopimuksista, juridiikasta, IPR-strategioista, henkilöstöhallinnosta, taloushallinnosta, myyntikanavan kehittämisestä ja yritysviestinnästä ja -kuvasta.

Prjojektin asiantuntija- ja konsultointipalvelujen avulla on tehty yrityskohtaisia kehittämishankkeita ja selvitetty mm. yritysten juridisia sopimus- ja IPR-asioita, kansainvälistymiseen liittyviä juridisia asioita, myyntiprosesseja, asiakas-/partnerihakuja ja -tapaamisia, markkinaselvityksiä ja yritysten viestintäasioita.

Projektissa on siis kehitetty yritysten liiketoiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen liittyviä toimintamalleja sekä kasvuliiketoimintaa tukevia valmennusohjelmia. Projektissa on myös kehitetty toimintamalleja, joilla on voitu hankkia parhainta mahdollista ulkomaista ja kotimaista liiketoiminta- ja markkinaosaamista yritysten kasvun tukemiseen.

Projektissa on kehitetty yrityksissä työskentelevien, yrityksiä johtavien ja yrityksissä yrittäjinä toimivien henkilöiden liiketoiminta- ja markkinaosaamista sekä kehitetty heidän tietoja, taitoja ja valmiuksia selviytyä kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvistä käynnistysvaiheen haasteista. Projektissa on myös annettu valmiuksia ja osaamista yrityskehittäjille, rahoittajille, sijoittajille ja tutkijoille uutta kasvuyritystoimintaa kannustavan yrityskehitys- ja rahoitusympäristön kehittämiseen.