Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10097

Projektin nimi: Aloittavien yritysten neuvontapalvelut

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tredea Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 2252888-5

Osoite: Juhlatalonkatu 5

Puhelinnumero: (03) 5653 4969

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tredea.fi

Projektin kotisivun osoite: www.osuustoimintakeskus.fi www.pirkanmaanviestinvaihto.fi www.yrityskummit.net www.voimalaan.fi/ny

Vastuuhenkilön nimi: Ari Tuulentie

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: ari.tuulentie(at)tredea.fi

Puhelinnumero: (03) 5653 4969

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Tampere, Vesilahti, Kangasala, Lempäälä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Tuote-/palveluideansa kehittämistä sekä yrityksen tai osuuskunnan perustamista suunnittelevat henkilöt. Myös yritystoiminnasta luopumista suunnittelevat sekä näiden mahdolliset työn jatkajat kuuluvat kohderyhmään.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektista välillisesti hyötyvät mm. perustettaviin yrityksiin ja osuuskuntiin myöhemmin työllistyvät henkilöt sekä Tampereen seudun veronmaksajat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1750, joista naisia 800

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1610, joista naisia 779

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 300, joista naisten työpaikkoja 150

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 570, joista naisten työpaikkoja 309

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 150, joista naisten perustamia 70

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 122, joista naisten perustamia 46

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti sisältää keskeisiä yritysten ja osuuskuntien neuvonta- ja kehityspalveluja Tampereen seudulla mukaan lukien Oriveden kaupunki. Projektilla pyritään lisäämään näiden palvelujen tuottajien aikaisempaa tiiviimpää yhteistyötä.

- Tampereen seudun osuustoimintakeskus ry:n vetämä osuustoimintapalvelu neuvoo uuden osuuskunnan perustamista harkitsevia henkilöitä. Vuosittain syntyy n. 10 uutta osuuskuntaa, jotka työllistävät koko- tai osa-aikaisesti 60-70 henkilöä.

- Pirkanmaan Yrittäjät ry:n vetämä viestinvaihtopalvelu auttaa vuosittain n. 25:ssä omistajavaihdoksessa. Viestinvaihto ylläpitää luopuja- ja jatkajarekisteriä.

- Pirkanmaa Yrityskummit ry tarjoavat kokemustaan lähinnä nuorille yrityksille yrityksen strategisessa johtamisessa. Yrityskummit auttavat vuosittain noin 150 yritystä. Yrityskummit ylläpitävät yrityskummirekisteriä.

- Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala on Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikön proAkatemian valmentajien koordinoima hanke, joka pyrkii edistämään nuorten yrittäjyyttä sekä synnyttämään aktiivisesti toimivan nuorten yrittäjien verkoston. Mukana on yrittäjäopiskelijoita proAkatemialta. NYV järjestää vuosittain 8-12 erilaista valmennusta ja/ tai muuta tilaisuutta nuorille yrittäjille, joissa verkostoidutaan ja kehitetään yritysten toimintaa

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin osatoimijat eli neuvontaorganisaatiot vastaavat pääosin itse neuvontapalvelujensa tiedottamisesta omilla nettisivuillaan ja esitemateriaalillaan . Projektin välttämättömästä, hallinnointiin liittyvästä tiedottamisesta vastaa Tredea Oy. Mahdollinen muu yhteistiedottamisen tarve arvioidaan projektin kuluessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa kehitettävästä kokonaisvaltaisesta alkavien yritysten neuvontapalvelusta pyritään levittämään tietoa muualle Suomeen ja mahdollisesti myös kansainvälisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 460 667

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 449 953

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 894 667

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 874 240

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden toimivuuden moottorina

9. Loppuraportin tiivistelmä

Aloittavien yritysten neuvontapalvelut -projekti toteutettiin Tampereen kaupunkiseudulla 1.2.2008-30.6.2011. Projektin toteuttivat päähallinnoijana Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Oy (1.1.2009 asti päähallinnoijana oli Tampereen kaupunki) ja osatoteuttajina Pirkanmaan Yrittäjät ry, Pirkanmaan Yrityskummit ry sekä Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus. Hankkeen hallinnoinnin toteutti Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry osatoteuttajana. Projektin suunniteltu kokonaisbudjetti oli 894.667€.

Tampereen ammattikorkeakoulun Nuorten Yrittäjien Voimala (NYV) loi nuorille pirkanmaalaisille yrittäjille kohtaamisverkoston. Sen kautta nuoret yrittäjät verkostoituivat keskenään sekä kehittivät itseään ja yritystensä toimintaa osallistumalla heille suunnattuihin valmennuksiin sekä erilaisiin yhteisiin tilaisuuksiin. Valmennuksissa yhdistyivät keskustelut toisten nuorten yrittäjien kanssa (yhteisöllinen oppiminen ja kehittäminen, verkostoituminen), käytännönläheisyys (teoria suoraan käytäntöön) sekä Proakatemian valmentajien monipuolinen kokemus valmentamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Valmennuksissa hyödynnettiin myös eri alojen asiantuntijoita tarpeen mukaan (yrittäjät ja yritysten asiantuntijat, kummiyrittäjät, Ensimetrin verkosto, eri oppilaitosten osaajat, TE-keskus, Pirkanmaan yrittäjät jne.).

Mukaan verkostoon saatiin 230 jäsentä, joista aktiivisia on 80. Nuorten Yrittäjien Voimala on verkostona tuttu Pirkanmaalla sekä yritysten että eri organisaatioiden keskuudessa.

Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus toteutti osuustoiminnalliseen yrittäjyyden neuvontapalveluja osana Tampereen seudun elinkeinostrategiaa ja sen kohderyhmänä olivat kaikki osuustoiminnallisesta yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt ja sidosryhmät. Projektin aikana oppilaitososuuskuntien perustamishalukkuus kasvoi. Oppilaitosten yhteyteen perustettuja osuuskuntia hyödynnetään mm. yrittäjyyskasvatuksessa. Taloudellisen tilanteen epävarmuus lisäsi todennäköisesti kiinnostusta osuuskuntayrittäjyyttä kohtaan. Osuuskuntaneuvontaa hyödynsi 1040 henkilöä (naisia 585 eli 56 %) ja uusia osuuskuntia perustettiin 48 ja osuuskuntiin työllistyi 580 henkilöä (314 naista). Osuuskuntakeskuksen toteuttama toinen projekti, Yhdessä Yrittämään! -hanke, tavoittelee osuustoiminnallisen yrittäjyyden neuvonta -palvelumallin levittämistä valtakunnallisesti. Pääkohderyhmänä ovat yritysneuvontaorganisaatiot sekä urapalvelut (työvoimatoimistot).

Pirkanmaan Yrittäjät ry:n Viestinvaihto -palvelu myötävaikuttaa erilaisissa sukupolven- ja omistajanvaihdostilanteissa. Palvelu on suunnattu lähinnä luopumista suunnitteleville mikroyrityksille sekä yritystoiminnasta kiinnostuneille tuleville yrittäjille eli jatkajille. Luopujan tulee olla vähintään 50 vuotias tai sairauden takia luopumassa yritystoiminnastaan. Lisäksi yrityksen tulee sijaita Pirkanmaalla.
Jatkajilta edellytetään yritystoiminnan perustaitojen hallintaa, aitoa kiinnostusta yrittämiseen sekä riittävää omarahoitusosuutta kaupantekoa varten. Ensisijaiset yhteistyöorganisaatiot ovat Pirkanmaan Yrittäjät, Uusyrityskeskus, ELY-keskus, Tredea Oy sekä pirkanmaalainen asiantuntijaverkosto. Lisäksi verkostossa on mukana olevat muita yhteistyökumppaneita kuten pankit, rahoituslaitokset, tilitoimistot, alueelliset kehitysyhtiöt jne. Palvelu toimii myös yhteistyössä valtakunnallisten muiden toimijoiden kanssa. Viestinvaihto palvelu ylitti tavoitteensa: jatkajia 333 henkilöä, luopuvia 117 yritystä ja toteutuneita omistajanvaihdoksia 89 kpl.

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n Yrityskummitoiminta auttoi pk-yrityksiä niiden kriittisissä vaiheissa, kuten liiketoiminnan aloittamisen alkuvaiheet, strategiset valinnat, markkinoinnin ja myynnin kehittäminen jne. Kummiverkoston osaaminen ja kontaktit olivat yritysten käytettävissä. Toiminnassa oli tärkeää oikean kummin (kummien) valinta ja välittäminen yrityksille, kummiklinikoiden järjestäminen sekä uusien kummien rekrytointi. Lisäksi organisoitiin kummien koulutusta sekä yhteistyötä muiden yrityspalveluorganisaatioiden kanssa. Koulutusten sisältönä oli mm. alkavien yritysten erityishaasteiden ymmärtäminen sekä yrityskummitoiminnan rooli pk-yritysten palvelujärjestelmässä. Yrityskummit järjestivät yhteensä 111 klinikkaa eri aihealueista ja uusia kummeja tuli mukaan toimintaan 38 henkilöä.

Alkavan yrittäjän neuvonnan tavoitteena oli tuottaa neuvontapalveluita 1750 yrittäjäksi aikovalle henkilölle Tampereen kaupunkiseudulla. Näistä 800 arvioitiin olevan naisasiakkaita. Projekti tavoitti yhteensä 1610 yrittäjäksi aikovaa ja siihen osallistui 666 yritystä. Neuvontapalveluiden avulla perustettiin 570 uutta työpaikkaa ( 309 naisten työpaikkaa) ja 122 uutta yritystä (46 naisten perustamia yrityksiä.