Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10109

Projektin nimi: MEKLOG - Mekaniikan ja logistiikan kehitysprojekti

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.10.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0868699-1

Osoite: Kotkantie 3

Puhelinnumero: 08 558 47711

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oakk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.oakk.fi/fi/projektit/

Vastuuhenkilön nimi: Ilpo Mäki

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: ilpo.maki(at)oakk.fi

Puhelinnumero: 08 558 47700

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Haapajärvi, Ylivieska, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Nivala, Alavieska, Oulainen, Hailuoto, Sievi, Vihanti, Haapavesi, Oulu, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yritysten logistiikkahenkilöstö, mekaniikan ja optiikan suunnittelijat ja työntekijät sekä tutkimus ja opetushenkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Tuotannollisten yritysten valmius valmistaa teknologisesti vaativampia kappaleita edesauttaa myös tuotekehitystä ja uusien tuotteiden syntymistä ja siten mahdollistaa liiketoiminnan kasvua joko olemassa olevissa tai perustettavissa yrityksissä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 450, joista naisia 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 212, joista naisia 22

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

MEKLOG - Mekaniikan ja logistiikan kehitysprojektilla tuetaan Pohjois-Pohjanmaalla teknisesti innovatiivisia yrityksiä, joiden osaamistason ja yhteistyön kehittämisellä voi olla hyvin merkittävät vaikutukset alueen palvelutarjonnan kasvussa. Oulussa on toteutettu useita hankkeita, joista on syntynyt useita kansallisesti merkittäviä yhteistyöverkostoja, yhteishankkeita ja uusia yrityksiä.

Tämä hanke tähtää tiettyjen erityisalojen hyödyntämiseen siten, että erittäin pienet ja pk-yritykset voisivat kasvaa teknologisesti edistyksellisillä aloilla. Logistiikan merkitys yritysten kilpailukyvyn kohottamisessa on tänä päivänä noussut yhä suurempaan merkitykseen.

Lisäksi projektin sisältä on ajateltu syntyvän ainakin yksi spinn-off yritys. Hankkeen taustalla on useita aiempia ja käynnissä olevia projekteja ja kasvuyrityksiä.

Projektin kohderyhmänä yritysten, oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden henkilöstö, joiden tehtäviin kuuluu mekaniikan, logistiikan ja optiikan suunnittelu ja valmistus.

Projektin tavoitteet ja tehtävät on jaettu eri caseihin, joissa jokaisella on oma vastuuhenkilö.
Caset ovat seuraavat:
1. Logistiikka osaamisen kehittäminen
2. Uusien valmistusmenetelmien kehittäminen
3. Optiikan ja optisen laitetekniikan suunnittelukoulutus
3.1 CMOS sensorien kuvanparametrien optimoinnin teknologiasiirto
4.Painettavan elektroniikan ja optiikan koulutus
5. Yritysten kehittämistarpeiden kartoitus ja toteutus mekaniikkaa valmistavissa yrityksissä.

Projektin keskeisiä toimenpiteitä ovat seminaarit ja koulutukset sekä asiantuntemuksen hankinta kansainväliseltä sektorilta.
Projektiin osallistuu arviolta 400 henkilöä 30 yrityksestä ja oppilaitoksesta. Projektissa toteutetaan arviolta 1400 henkilötyöpäivää.

Projekti tuottaa uusinta tietoa alan kehityksistä osallistujien käyttöön sekä kohottaa osaamista valituilla aihealueilla yrityksissä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Lehti-ilmoituksilla sekä suorilla yrityskontakteilla joko käymällä tai sähköpostin välityksellä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projekti toteuttaa aiempia hyväksi havaittuja käytäntöjä sekä kehittää toimintamallia, jolla yritysten liiketoimintaa ja teknologiaosaamista kartoitetaan ja kehitettään. Lisäksi tiedon ja osaamisen levittäminen osallistuviin organisaatioihin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 327 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 290 364

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 483 430

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 388 213

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Meklog - mekaniikan ja logistiikan kehitysprojekti toteutettiin Pohjois-Pohjanmaalla. Projektin tavoiteena oli että pk-yritykset voisivat kasvaa teknologisesti edityneillä aloilla.

Projektin tavoitteet casekohtaisesti olivat seuraavat:
- Case 1 logistiikkaosaamisen kohottaminen yritysten toiminnoissa.
- Case 2 luoda valmiuksia uusien valmistusmenetelmien käytölle
- Case 3 Optiikan ja optisen laiteteknmiikan suunniteluosaamisen kohottaminen
- Case 3.1 kuvausparametrien optimoinnin teknologian siirto yritykseen
- Case 4 tavoitteena oli pitää seminaarisarja painettavasta elektroniikasta ja sen mahdollisuuksista
- Case 5 luodaan malli, miten yrityksen kehittämis- ja koulutustarpeita toteutetaan käytännössä

Projektin hallinnoinnista ja toteutuksesta vastasi Oulun AIkuiskoulutuskeskus Oy. Hankkeen toteutukseen hankittiin asiantuntijapalveluita mm. VTT ja Taplog Oy:ltä.

Projekti toteutettiin jakamalla aihealueet omiin caseihinsa, jotka itsenäiseti toteuttivat oman osionsa ja raportoivat tekemisistään toimenpiteistä projektipäällikkölle, joka osallistui tarpeen mukaan kunkin osion toteuttamiseen.

Näistä parhaat tulokset saatiin case 3.1 ja case 5
Case 4 keskeytettiin tässä hankkeessa, kun perustettu yritys Printocent otti vastuulleen asian eteenpäin viemisen.

Projektissa hyödynnettiin Oulu PMC:tä ja sen verkostoa, joilta saatiin koulutusideoita ja asiantuntijoita eri aiheisiin.

Projektissa järjestettiin yhteensä 37 kpl eri caseihin liittyvää tilaisuutta (koulutuksia ja opintomatkoja sekä koti- että ulkomaille)

Projektin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 211 henkilöä, joista naisia 22. Osallistujia oli 48 eri organisaatiosta, joista yrityksiä 38 ja loput koulutus- ja tutkimusorganisaatioita. Projektin tilaisuuksissa kertyi 816 henkilötyöpäivää. Osallistujien määrässä ja henkilötyöpäivissä jäätiin tavoitteesta, kun yrityksien toimintaan tulleet muutokset viivästyttivät päätöstä lähteä kehittämään toimintaa isommassa mittakaavassa.

Projektin vaikutuksesta on syntynyt uusia työpaikkoja seitsämän kappaletta eri yrityksiin sekä säilytetty useampi työpaikka, joiden määrää eivät yritykset pystyneet tarkemmin määrittelemään.
Lisäksi hankkeen aikana on perustettu kaksi alkavaa yritystä.