Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10110

Projektin nimi: Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti / KUNTIEN OSUUS

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Pirkanmaan kunnat / Akaan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 2050864-5

Osoite: Myllytie 3

Puhelinnumero: 03 569 1120

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.akaa.fi

Projektin kotisivun osoite: www.valike.fi

Vastuuhenkilön nimi: Aki Viitasaari

Asema: Akaan kaupunginjohtaja

Sähköposti: aki.viitasaari(at)akaa.fi

Puhelinnumero: 040 335 3335

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan

Kunnat: Akaa, Urjala, Valkeakoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Yli 500 päivää työttömänä olleet työnhakijat, henkilöt, joilla on pitkittyvän työttömyyden riski, ammattikouluttamattomat ja heikosti koulutetut työnhakijat
- Kuntien työllistämisyksikköjen (pajojen) ja työttömien yhdistysten henkilökunta
- Yrittäjät
- Työllistymistä edistävät kolmannen sektorin toimijat

Vuodet 2011-2013

- yli 500 päivää työttömänä olleet työnhakijat; henkilöt, joilla on pitkittyvän työttömyyden riski; ammattikouluttamattomat ja heikosti koulutetut työnhakijat; jokaisessa ryhmässä painotetaan erityisesti nuoria
- kuntien yksikköjen työllisyysasioiden hoidossa mukana olevat henkilöt
- yrittäjät
- työllistymistä edistävät kolmannen sektorin toimijat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueella työllisyyttä ja koulutusta edistävät projektit, kolmas sektori, oppilaitokset ja kuntoutuspalveluja tarjoavat toimijat.

Vuodet 2011-2013

Alueella työllisyyttä ja koulutusta edistävät projektit, kolmas sektori, oppilaitokset ja kuntoutuspalveluja tarjoavat toimijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 183, joista naisia 51

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 158, joista naisia 45

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 50, joista naisten työpaikkoja 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 111, joista naisten työpaikkoja 44

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti

Välityömarkkinoiden kehittämisprojektin toteuttajina ovat Akaa, Urjala, Valkeakoski ja Etelä-Pirkanmaan te-toimisto sekä työvoiman palvelukeskus.

Projektin tarve syntyy siitä, että seutukunta on rakennemuutosaluetta, jossa työllisyyskehitys on ollut maakunnan keskiarvoa heikompi. Työllisyysasioiden hoidosta vastaavat toimijat pitävät tärkeänä, että kehitetään keinoja, joilla työttömien henkilöiden tehokkaampi siirtyminen työmarkkinoille toteutuu ja luodaan uusia toimintamalleja pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi. Sen vuoksi on panostettava välityömarkkinoiden, välittävien toimenpiteiden ja uusien koulutusmallien kehittämiseen.

Alueella siis etsitään ratkaisuja, joilla työvoima sijoittuu hyvin työmarkkinoille.
Välityömarkkinoiden kehittäminen ja vaikuttavuuden parantaminen nähdään merkittävinä toimina, joilla työvoiman saatavuutta turvataan.

Hanke keskittyy välityömarkkinoiden kehittämiseen siten, että kuntien työllistämisyksiköt (pajat) sekä kolman sektorin toimijat kehittävät toimintaanssa kuntoutus- ja välittäjäorganisaatioiksi.
Tavoitteena on saada hankkeessa mukana olevat kunnat, yritykset, yhdistykset ja oppilaitokset tuottamaan yhteistyössä kuntoutuksen, edelleen sijoittamisen ja työssä oppimiskoulutuksen palveluja.

Toiminta-ajatus on se, että työntekijät ja työnantajat kohtaavat paremmin, kun räätälöidään kullekin toimijalle sopivat tuki-, työllistämis- ja koulutuspalvelut. Lisäksi hanke kartoittaa sosiaalisen yritystoiminnan kehitysmahdollisuuksia ja edistää uusien sosiaalisten yritysten syntymistä.

Hankkeeseen osallistuu noin 400 työtöntä henkilöä, joista arviolta 30 % siirtyy koulutukseen ja / tai avoimille työmarkkinoille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Vuonna 2008
MARKKINOINTIVAIHE
- Etelä-Prkanmaan lehdissä artikkelit projektista
- Tiedotetaan yhteistyökumppaneille / Otetaan yhteyttä ja tavataan
- Osallistujille tiedotetaan sosiaalitoimen, työvoimatoimiston ja työvoiman palvelukeskuksen kautta / tapaaminen ja esite
- Avataan nettisivut

Vuonna 2009
Yrittäjätapaamiset / markkinointivaihe / henkilkohtaiset tapaamiset

TOTEUTUSVAIHE
- Pidetään yhteistyökumppaneihin säännöllisesti yhteyttä / tapaamiset
- Lehtiartikkelit projektin etenemisestä
- Nettisivujen päivityksestä huolehtiminen

Vuosi 2010
- Toteutusvaihe jatkuu ja tulosten levittäminen käynnistyy

Vuosi 2011
TULOSTEN JAKAMINEN
- Valtakunnallinen seminaari
- Loppuraportti

Vuodet 2011-2013

- projektin kotisivuilla tiedotetaan ajankohtaiset asiat. Tämä on pääasiallinen tiedotuskanava.
- lehtiartikkelit alueen lehdissä meneillään olevista asioista
- projektin esitteet
- henkilökohtaiset käynnit yhteistyökumppaneiden luona
- seminaarit yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille: väliseminaari ja loppuseminaari
- koulutustilaisuudet kehittämiskumppaneille
- työllisyystyöryhmät kunnittain
- asiakastiedottaminen TE-toimistosta ja työvoiman palvelukeskuksesta
- loppuraportti

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämisaikataulu on seuraava:

- Avataan projektille omat sähköiset sivut, joihin on linkit sekä kuntien että työhallinnon kautta.
Sivuilla kerrotaan projektista ja sen etenemisestä.
- Keväällä 2011 pidetään seminaari, jossa kerrotaan kokemuksista, toiminnan sisällöstä ja kehitystarpeista
- Projektista laaditaan julkaistava loppuraportti vuonna 2011.
- Pyritään saamaan vastaavien (esim. Tampere) projektien kanssa vertailevaa seurantaa ja tietoa, jota jaetaan muun muassa seminaarissa.

Vuodet 2011-2013

2011
- Kotisivuilla tiedottaminen
- esite
- lehtiartikkelit toiminnasta
- strategiaryhmän nimeäminen

2012
- säännölliset projektitapaamiset
- tiedotus projektin kotisivuilla
- kuntien työllisyystyöryhmätapaamiset
- koulutustilaisuudet
- lehtiartikkelit
- väliseminaari edelleensijoittamisesta ja työssäoppimispainotteisen koulutuksen ja oppisopimuksen yhdistämisestä
- strategiaryhmän tapaamiset
- keskustelut päättäjien kanssa

2013
- strategiaryhmän tapaamiset, loppuesitys ja siihen liittyvä seminaari
- lehtiartikkeli
- keskustelut päättäjien kanssa
- kuntien työllisyystyöryhmät
- loppuseminaari
- loppuraportti

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 004 829

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 914 067

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 994 161

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 914 067

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Välike käynnistyi 1.6.2008 ja konkreettisen projektitoiminnan osalta syksyllä 2008.Välike-projekti on ollut rinnakkaishanke, jonka toteuttajina ovat olleet Akaa (projektin kuntaosion hallinnoija), Urjala, Valkeakoski, Etelä-Pirkanmaan/Pirkanmaan te-toimisto sekä työvoiman palvelukeskus. Kehittämisprojektin tavoitteina ovat olleet kehittää laaja-alaisesti välityömarkkinoiden toimintaa Etelä-Pirkanmaalla. Projektin keskeisenä tehtävänä on ollut parantaa vaikuttavuutta välityömarkkinoiden toiminnassa, kuntien työllistämistoiminnassa ja asiakkaiden edelleensijoittamisessa sekä työnantajalähtöisen koulutuksen (työssäoppimispainoitteinen koulutus) toteuttamisessa.
Yhteenvetona projektin toteutuksesta ja tuloksista voi todeta seuraavaa:
Projektisuunnitelman mukainen tavoite:
Tavoite: työnhakija-asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn paraneminen sekä sijoittuminen avoimille työmarkkinoille; Tämä tavoite toteutui projektin toiminnan aikana. Projekti palveli toimintansa aikana 382 työnhakija-asiakasta, joista palvelun päättymisen jälkeen 58% sijoittui työhön, koulutukseen tai työvoimahallinnon toimenpiteeseen.
Tavoite: Välityömarkkinoiden ja kuntien työllisyydenhoidon sisällöllinen ja laadullinen kehittyminen. Tämä tavoite toteutui osittain. Välityömarkkinatoimijoille järjestettiin laaja kehittämiskoulutus sekä erimuotoisia verkostotapaamisia ja koulutustilaisuuksia. Myös työllistymispolkuja kohti avoimia työmarkkinoita rakentui kyseistä reittiä pitkin jonkin verran, mutta usein kyseisissä palveluissa olevien asiakkaiden työkunto asetti haasteita työllistymispolun rakentumiselle. Kuntien työllisyydenhoidon kehittämiseksi koottiin mm. seudullinen työllisyydenhoidon strategiaryhmä sekä hankittiin laadullisia kehittämisselvityksiä. Kunnallinen sosiaalinen yritystoiminta ei virinnyt projektin toiminnan aikana kokeiluyrityksestä huolimatta merkittävästi eteenpäin. Seudullisesta työvalmennussäästiön perustamisselvityksestä luovuttiin, mutta sen tilalle hankittiin laaja-alaisempi ja monipuolisemmin työllisyydenhoidon palveluita läpikäyvä kuntien työllisyydenhoidon toimintaohjelma vuosille 2014-2017, jossa kuntien työllisyydenhoidon palveluiden järjestämistä käydään läpi.
Tavoite: Uusien palvelutuotteiden syntyminen. Projektin toiminnan myötä palvelutuotteena kuntien edelleensijoitustoiminta kehittyi toimivaksi malliksi työ- ja koulutusvalmennuspalvelun rinnalle. Kyseinen malli jää seudun kuntien työllisyydenhoidon palveluiden käyttöön. Projektin tavoitteena oli myös työn ja koulutuksen mallin yhdistämisen kehittyminen. Tämä toteutui projektin työssäoppimispainotteisen työvoimapoliittisen koulutusmallin kautta. Välike-projektin aikana tehtiin kaikkiaan 185 työssäoppimispainotteista koulutussopimusta ja kyseinen malli on jatkossakin TE-hallinnon palveluiden käytettävissä. Projektin palveluiden, erityisesti työ- ja koulutusvalmennuspalvelun myötä, yritysten kanssa tehty yhteistyö onnistui projektin toiminnan aikana hyvin. Samalla yritysten kanssa tehty yhteistyö osoitti vaikuttavuutensa.
Tavoite: Työllisyydenhoidon toimijoiden välisen yhteistyön tiivistyminen. Yhteistyö seudun työllisyydenhoidon toimijoiden välillä voidaan katsoa parantuneen Välikkeen toiminnan myötä. Välike on koordinoinut mm. seudullista työllisyydenhoidon strategiaryhmän kokoontumisia sekä kutsunut säännöllisin väliajoin koolle yhteisiä työllisyydenhoidon toimjoiden verkostotapaamisisia mm. kuntien työpajojen ja kolmannen sektorin toimijoille.
Tavoite: Yli 500 päivää työttömänä olleiden määrän väheneminen seutukunnallisesti ja aktivointiasteen kasvaminen. Vaikka Välikkeen kautta onnistuttiin työllistämään lukuisia 500 päivää työttömänä olleita henkilöitä, niin määrällisesti 500 päivää työttömänä olleiden määrä ei ole seutukunnallisesti vähentynyt. Pääsyynä tähän on yleisen työttömyysasteen erittäin voimakas kasvu Pirkanmaalla.
Tuloksista nähdään, että Välike-projektin toiminta on ollut monella tavoin onnistunutta. Projekti toimi asiakastyöpainotteisena hankkeena ja projektin asiakastyön kehittämisalustojen kautta saatiin aikaan hyviä asiakastuloksia. Välityömarkkinoiden ja kuntien työllisyydenhoidon kehittämisen eteen tehtiin lukuisia toimenpiteitä ja jatkotyö niiden eteen toteutuu mm. seudun Kuntakokeilu-hankkeen kautta.