Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10114

Projektin nimi: Osaamisesta kasvua 1, Satakunta

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Satakunnan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 266

Puhelinnumero: 0295 022 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/satakunta

Projektin kotisivun osoite: www.ely-keskus.fi/satakunta

Vastuuhenkilön nimi: Anne Jortikka

Asema: Asiakkuuspäällikkö

Sähköposti: anne.jortikka(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 712 4129

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Jämijärvi, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Karvia, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhminä ovat aloittavien ja toimivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt sekä koko henkilöstö. Erityisenä painopisteenä ovat kasvuhaluiset- ja kykyiset yritykset, kansainvälistyvät yritykset ja palvelualan yritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat kunnat, oppilaitokset, konsulttitoimistot, yrittäjäjärjestöt, kauppakamarit ja seudulliset kehittämispalvelut.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 841, joista naisia 410

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 697, joista naisia 306

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projetin tavoitteena on pk-yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja verkostoitumisen edistäminen sekä yritysten henkilöstön osaamisen ja yritysjohdon liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Toiminta on kysyntälähtöistä ja perustuu ennakointitietoon. Tavoitteena on yritysten entistä aktiivisempi osallistuminen osaavan työvoiman turvaamiseen. Turvataan johdon ja henkilöstön osaaminen yrityksen liiketoiminnan muutostilanteissa (mm. kasvu, kansainvälistyminen, uuden teknologian käyttöönotto, tuottavuuden ja laadun kehittäminen). Parannetaan yritysten osaamista edistävien palvelujen ja tuotteiden synergiaa ja vaikuttavuutta sekä yhteistyötä palveluiden tuottajien kanssa. Hyödynnetään YritysSuomen tarjoamat julkiset yrityspalvelut. Samansisältöisä hankkeita toteutetaan muissakin Länsi-Suomen alueen ELY-keskuksissa.

Kehittämisohjelmassa tarjotaan pk-yrityksille räätälöityjä ja monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluita yritysten kasvun ja yritysten henkilöstön osaamisen turvaamiseksi.

Palvelut voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen:
1. palvelut pk-yritysten ja yritysverkostojen kasvun ja kansainvälistymisen aktivointiin
2. pk-yritysten liiketoimintastrategiaan perustuvat johtamiseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät palvelut
3. yritysanalyysit, tarvekartoitukset ja esiselvitykset

Vuosina 2008-2014 projektin toimenpiteiden arvioidaan kohdistuvan Satakunnassa 315 pk-yritykseen ja 840 henkilöön.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hyvistä käytännöistä tiedotetaan Länsi-Suomen yhteisen johtoryhmän tekemän viestintäsuunnitelman pohjalta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin kuluessa tiedotetaan erityisesti hyvien yritysesimerkkien kautta. Hyödynnetään nettiä, esitteitä ja tiedotuslehtiä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 744 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 518 809

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 744 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 518 809

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Osaamisesta kasvua 1, Satakunta -projektin lähtökohtana ja tavoitteena on ollut parantaa pk-yritysten johdon ja henkilöstön liiketoimintaosaamista tarjoamalla yritysten tarpeisiin räätälöityjä asiantuntijapalveluja, lyhyt- ja pitkäkestoisia johtamiskoulutus- ja valmennusohjelmia sekä yritysten henkilöstön osaamistarpeiden kartoituksiin perustuvia henkilöstön kehittämisohjelmia, erityisesti seuraaviin teemoihin liittyen:
- liiketoiminnan osaamisen kehittäminen
- henkilöstön osaamisen kehittäminen
- kansainvälistyminen ja yritysten kasvun edistäminen
- yritysverkostojen kehittäminen
- yritysten laatujärjestelmien, ympäristöjärjestelmien ja teräsrakennustuotteiden CE-merkintöihin liittyvän osaamisen kehittäminen.

Kohderyhminä ovat olleet aloittavien ja toimivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt.

Projektissa toteutettiin kaikkiaan 76 koulutusohjelmaa, joissa oli yhteensä 380 koulutuspäivää. Tuotteistettuja asiantuntijapalveluita tehtiin 51 kpl ja eri yrityksille tilattiin 110 konsultointitoimenpidettä. Koulutuksiin liittyviin konsultointeihin ja lisäkonsultointeihin käytettiin yhteensä 991 päivää ja koulutus- ja henkilötyöpäiviä kertyi kaikkiaan 5494 kpl.