Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10115

Projektin nimi: Osaamisesta kasvua 2, Satakunta

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Satakunnan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 266

Puhelinnumero: 0295 022 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/satakunta

Projektin kotisivun osoite: www.ely-keskus.fi/satakunta

Vastuuhenkilön nimi: Anne Jortikka

Asema: Asiakkuuspäällikkö

Sähköposti: anne.jortikka(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 02950 022 046

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Jämijärvi, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Karvia, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhminä ovat aloittavien ja toimivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt sekä koko henkilöstö. Erityisenä painopisteenä:
-alkuvaiheessa olevat nuoret innovatiiviset yritykset
-kasvuhaluiset- ja kykyiset yritykset
-kansainvälistyvät yritykset
-uutta teknologiaa hyödyntävät yritykset
-sukupolven- ja omistajanvaihdoksen edessä olevat yritykset
-palvelualan yritykset

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kunnat, oppilaitokset, yrittäjäjärjestöt, seudulliset yrityspalvelut, kauppakamarit.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 672, joista naisia 320

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 682, joista naisia 243

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 12, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämisohjelman tavoitteena on pk-yritysten kasvun edistäminen ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen erityisesti avainhenkilöiden liikkeenjohdollisen osaamisen osalta. Toiminta on kysyntälähtöistä ja perustuu ennakointitietoon. Tavoitteena on yritysten entistä aktiivisempi osallistuminen osaavan työvoiman turvaamiseen. Turvataan johdon ja henkilöstön osaaminen yrityksen liiketoiminnan muutostilanteissa (mm. kasvu, kansainvälistyminen, uuden teknologian käyttöönotto, tuottavuuden kehittäminen). Parannetaan yritysten osaamista edistävien palvelujen ja tuotteiden synergiaa ja vaikuttavuutta sekä yhteistyötä palveluiden tuottajien kanssa. Luodaan Satakuntaan omistajanvihdospalvelujen verkosto ja autetaan yrityksiä suunnitelmallisissa omistajanvaihdoksissa.

Kehittämisohjelmassa tarjotaan pk-yrityksille räätälöityjä ja monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluita yritysten kasvun ja yritysten henkilöstön osaamisen turvaamiseksi. Palvelut voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen:
1. palvelut pk-yritysten omistajanvaihdosten hallittuun omistajanvaihdokseen
2. pk-yritysten liiketoimintastrategiaan perustuvat johtamiseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät palvelut
3. yritysanalyysit, tarvekartoitukset ja esiselvitykset
Vuosina 2008-2014 projektin toimenpiteiden arvioidaan kohdistuvan Satakunnassa 385 pk-yritykseen ja 672 henkilöön.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottamisessa hyödynnetään ELY-keskuksen www.sivuja ja koulutuspankkia. Lisäksi laaditaan esite sekä lehti.
Paikallislehdet, yrittäjäjärjestöt ym. yhteistyötahot toimivat myös tiedoituskanavina.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin kuluessa tiedotetaan erityisesti hyvien yritysesimerkkien kautta esimerkiksi asiakaslehden avulla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 3 348 560

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 029 354

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 3 470 982

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 3 029 354

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Osaamisesta kasvua 2 hankkeen tavoitteena oli edistää Satakunnan alueella toimivien pk-yritysten liiketoiminnan ja henkilöstön pitkäaikaista kehittämistä. Lähtökohtana oli halu säilyttää alueen yritykset elinvoimaisina. Tavoitteena oli lisätä yritysten tuottavuutta, laatua ja antaa mahdollisuus hallittuun kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tavoitteena oli tuottaa ja tarjota ennakointiosaamista sekä strategista suunnittelua vahvistavia asiantuntija- ja koulutuspalveluja yritysten johto- ja avainhenkilöille.
Erityisenä tavoitteena oli pk-yritysten liikkeenjohdollisten valmiuksien kehittäminen kouluttautumisen keinoin. Kouluttautumisen avulla pyrittiin myös edistämään yritysten koko henkilöstön osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia.
Projekti toteutettiin Manner-Suomen ESR- ohjelman valtakunnallisesta osiosta ja toimintalinja 1 (= työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen) vuosina 1.6.2008- 31.12.2014. Hyvänä yhteistyöverkostona toimivat myös Länsi-Suomen Osaamisesta kasvua hankkeet sekä valtakunnallinen APAKE- ja PROTEK- hanke.
Projektin aikana järjestettiin yhteensä 66 liikkeenjohdon koulutusohjelmaa. Tuotteistettuja asiantuntijapalveluita toteutettiin yhteensä 79 kappaletta. Koulutuksiin osallistui kaikkiaan 352 yritystä. Tavoitteesta jäätiin vajaat 9 %, sillä tavoitehan oli saada mukaan 385 eri yritystä.
Projektiin osallistuneiden henkilöiden määrä oli 682 tavoitteen ollessa 672 henkilöä. Naisten osuus oli n. 35 %. Henkilötyöpäivien määrä ylittyi myös noin 15 %. Tavoite oli 5 999 toteuman ollessa 7060.

Pk-yritykset ovat oppineet kehittämään yritystensä avainhenkilöiden liiketoimintaosaamista ja henkilöstön osaamista systemaattisesti. Liiketoimintaosaamisen kehittäminen mahdollisti yritysten tuottavuuden ja laadun parantamista ja antoi mahdollisuudet hallittuun kasvuun. Yritysten kansainvälistymisosaaminen parani ja pk-yritysten osuus viennistä kasvoi. Yritykset pystyivät hyödyntämään entistä enemmän informaatioteknologiaa. Yhteenvetona voidaankin todeta, että projektin aikana saimme aikaan asiakkaiden tarpeista nousevia laadukkaita kehittämisohjelmia.