Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10120

Projektin nimi: Monialainen innovatiivinen tuote- ja palvelukehitysympäristö

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2008 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0242746-2

Osoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: (013) 260 600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pkamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.pkamk.fi/monni; Fb/monni hanke; blogi:monninsivut.blogspot.com/

Vastuuhenkilön nimi: Anne Ilvonen

Asema: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Sähköposti: anne.ilvonen(at)pkamk.fi

Puhelinnumero: 050 3116314

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Koillis-Savon, Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Savonlinnan, Mikkelin, Varkauden, Pieksämäen, Joensuun, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Nurmes, Keitele, Tervo, Juuka, Rautalampi, Kitee, Rääkkylä, Kaavi, Pieksämäki, Iisalmi, Kerimäki, Ristiina, Varkaus, Hirvensalmi, Pertunmaa, Kiuruvesi, Mikkeli, Sonkajärvi, Puumala, Joroinen, Siilinjärvi, Liperi, Valtimo, Rantasalmi, Kesälahti, Lieksa, Sulkava, Rautavaara, Enonkoski, Nilsiä, Mäntyharju, Savonlinna, Kuopio, Pielavesi, Joensuu, Ilomantsi, Leppävirta, Kangasniemi, Outokumpu, Tohmajärvi, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Punkaharju, Lapinlahti, Suonenjoki, Juva, Kontiolahti, Polvijärvi, Vieremä, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

-yritykset
-elinkeinoyhtiöt
-koulutus- ja tutkimusorganisaatiot
-tutkimuslaitokset
-julkishallinnon toimijat
-innovaatio- ja kehittämisympäristöjen henkilöstö
-opiskelijat

Hanke on avoin kaikille yrityksille.

Hanke toteutetaan seuraavien organisaatioiden kanssa:
-Joensuun Tiedepuisto Oy
-Joensuun yliopisto
-Lappeenrannan teknillinen yliopisto
-Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy

3.3 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitosten henkilökunta ja opiskelijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 383, joista naisia 204

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 2

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Päätavoitteena on luoda asiakas- ja markkinalähtöinen monialainen innovatiivinen tuote- ja palvelukehitysympäristö, joka toimintamalleineen luo edellytykset tuote- ja palvelukonseptien kehitystyön käynnistämiseen, koordinoimiseen ja toteuttamiseen sekä integroituja innovaatiotoiminnan menetelmiä. Projekti edistää alueen toimijoiden yhteistyötä ja tukee uusien yritysverkostojen syntyä ja vahvstumista sekä synnyttää uusia yrityksiä. Hankkeessa kehitetään:

1.Toimintamalli
Luoda monialainen innovatiivinen toimintamalli tuote- ja palvelukonseptien kehittämiseksi
Mallissa yhdistetään eri toimijatahojen piirissä olevat tuotekehitys-, testaus, tutkimus- ja innovaatioympäristöt yhdeksi toimivaksi ja toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Palveluympäristö toimintamalleineen luo edellytykset tuote- ja palvelukonseptien kehitystyön käynnistämiseen, koordinoimiseen ja toteuttamiseen.

2.Menetelmät
Kehittää integroidun innovaatiotoiminnan menetelmiä
Menetelmien kautta luodaan innovaatioympäristö, joka tukee integroidun prosessin, ideoiden ja yhteisten tulosten tuottamista.

3.Osaaminen
Kehittää tuote- ja palveluinnovoinnin osaamista
Kehitetään yritysten ja muiden toimijoiden valmiuksia toimia verkostoissa, toteuttaa integroitua monialaista innovointia sekä muodostaa toiminta- ja osaamiskumppanuuksia.

4.Yrittäjyys ja uudet konseptit
Edistää uusyrittäjyyden ja uusien tuote- ja palvelukonseptien syntymistä erityisesti rajapintainnovaatioiden kautta.

Tuloksena syntyy monialainen tulevaisuuden tuote- ja palvelukehitysympäristön toimintamalli tuote- ja palvelukonseptien kehittämiseksi sekä integroituja innovaatiotoiminnan menetelmiä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat:
-yritykset
-elinkeinoyhtiöt
-koulutus- ja tutkimusorganisaatiot
-tutkimuslaitokset
-julkishallinnon toimijat
-innovaatio- ja kehittämisympäristöjen henkilöstö
-opiskelijat

Asiakas- ja markkinalähtöisen monialaisen innovatiivisen tuote- ja palvelukehitysympäristön toiminnalla parannetaan alueen teollisuuden ja palveluiden kansallista ja kansainvälistä kilpai-lukykyä vastaamalla uusiin tuote- ja palvelukonseptien kehittämisen sekä liiketoimintaosaami-seen tuomiin haasteisiin. Hanke yhdistää osatoteuttajilla olevaa tuotekehitys-, menetelmä- ja innovaatiotoiminta-osaamista siten, että ne täydentävät osaamisen ja innovaatioympäristön sisältöä.

Hankkeen osatoteuttajina toimivat Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä sekä Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy .

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan sähköisten välineiden avulla, kuten sähköpostin ja www-sivujen kautta. Projektista tiedotetaan suoraan yrityksiin ja myös lehti-ilmoituksia käytetään.

Rekrytointi 5 - 8/2008
Projektista tiedottaminen yhteistyökumppaneille 5 - 11/2008
Projektin käynnistymisestä tiedottaminen kohderyhmälle 5 - 12/2008
Palveluista tiedottaminen 1/2011 - 3/2011
Tulosten levittäminen 1 - 3/2011
Kuukausittaiset tiedotteet

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvistä käytännöistä ja muista tuloksista tiedotetaan koko projektin ajan. Projektista laaditaan julkaisu ammattikorkeakoulun julkaisusarjaan ja sitä jaetaan kansallisesti merkittäville tahoille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 460 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 460 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 541 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 540 900

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana oli innovaatiotoiminnan kehittäminen tuotantolähtöisestä asiakaslähtöiseksi, etupainotteiseksi ja monialaiseksi, kohderyhmänä alueen ja osatoteuttajien kautta alueiden yritykset, organisaatiot sekä innovaatiotoimijat luoden monialainen ja asiakaslähtöinen etupainotteinen innovaatioympäristö. Projektin tavoitteena oli kehittää monialaisen, asiakaslähtöisen ja etupainotteisen innovaatiotoiminnan toimintamalli; helposti käyttöönotettavia kyseisenlaista innovaatiotoimintaa tukevia menetelmiä (tulevaisuus,- käyttäjätieto-, ja ideointimenetelmät); sen osaamista sekä yrittäjyyttä ja uusia konsepteja. Hankkeen kohderyhmät: yritykset, elinkeinoyhtiöt, koulutus- ja tutkimusorganisaatiot, tutkimuslaitokset, julkishallinnon toimijat, innovaatio- ja kehittämisympäristöjen henkilöstö, opiskelijat. Projektissa on ennakkoluulottomasti sovellettu innovaatiomenetelmiä ja haettu toimintamallia etupainotteisella divergentillä otteella asiakaslähtöisesti. Osallistavaa kehittämistä on toteutettu toimialasta riippumatta yhteensä 17:ssä eri kehityscasessa. Lisäksi projektissa toteutettiin mm. kolmen seminaarin sarja, erilaisia koulutuksia (fasilitointi, livinglab ja käyttäjälähtöisyyskoulutus), konsultointia sekä vierailijaluentoja ja workshopeja sekä toimintamallin prototyyppi, Innoviikko41. Projektissa on havaittin ja nostettiin esiin maakunnan innovaatiotiominnan kehittämismahdollisuuksia erityisesti soveltamalla arkipäivään design- ajattelua ja asiakaslähtöisyyttä. Projektilla kehitettiin kohderyhmien innovaatioiden kehittämisen osaamista, mikä tarkoittaa aiemmasta tuotekeskeisestä innovaatiotoiminnasta poisoppimista. Näin on syntynyt käyttäjilleen uusia tapoja toimia. Palautteiden mukaan toimintamalli on ollut innovatiivinen. Osallistavalla tavalla toimijat itse ovat kehittäneet omaa monialaista ja innovatiivista toimintamallia. Projekti toteutettiin 1.4.2008-31.3.2011 välisenä aikana (jatkoaika)osatoteutusyhteistyössä Savonia amk:n ja Mikkelin amk:n kanssa.

Tulokset:
Projektissa luotiin tavoitteiden mukaisesti asiakas- ja markkinalähtöinen monialainen innovatiivinen tuote- ja palvelukehitysympäristö. Projektissa myös luotiin, testattiin ja mallinnettiin täysin uusi toimintamalli etupainotteisen, monialaisen ja asiakaslähtöisen innovaatioprosessin toteuttamiseksi . Tämä toimintamalli on huomioitu ja otetaan käyttöön Pohjois-Karjalan innovaatiostrategian 2013 prosessissa ideointivaihetta ennen toteutettavana kokonaisuutena. Case yrityksille ja organisaatioille toteutetussa haastattelussa tuli selkeästi esille se, että kehitysprojektien kautta on käytännönläheisesti yrityksissä ja organisaatioissa opittu innovatiivisuutta sekä avoimen innovaatiotoiminnan ydinasioita, kuten divergenttiä "design-thinking" ajattelutapaa. Projektissa on kehitetty integroidun innovaatiotoiminnan menetelmiä, jotka tukevat integroidun prosessin, ideoiden ja yhteisten tulosten tuottamista innovaatioympäristössä. Testatut menetelmä on koottu Innovaatiomenetelmät- työkalujulkaisuun. Projektin kehityscaseilla on kehitetty osaamista kohdeyrityksissä. Koulutuksilla, konsultoinnilla, viestinnällä sekä seminaareilla on osaamista kehitetty kohderyhmille. Palautteiden mukaan toimintamalli on ollut innovatiivinen ja mutta myös haastava kohderyhmien näkökulmasta. Osallistavalla tavalla toimijat itse ovat kehittäneet aihioita osaksi omaa innovaatioympäristöään, joiden avulla monialainen ja innovatiivinen toimintamalli toteutuu
Hankkeen tulokset ja julkaisut ovat ladattavissa ja luettavissa www.pkamk.fi/monni  tulokset
Hankkeen toiminnan tuloksena on syntynyt kaksi uutta yritystä: LumoDecos (y-tunnus: 2347078-5); Lemmikkihoitola Moppe ja Miiru Oy (y-tunnus 2402727-5). Uusia työpaikkoja 1 kpl (tavoite 10) Tuuletar Oy


Linkit tuotettuihin materiaaleihin: www.pkamk.fi/monni --> tulokset

"Oivallusopas Innovaatiomatkalle" (toim. Räty & Wrange) PKAMK:n b- sarja
ISBN: 978-951-604-125-7 (painettu)
ISBN: 978-951-604-126-4 (verkkojulkaisu)
ISSN 1797-3821 (painettu)
ISSN 1797-383X (verkkojulkaisu)

www.pkamk.fi --> tutkimus- ja kehitys --> julkaisutoiminta --> B-sarja --> OivallusOpas

Innovaatiotyökalut: www.pkamk.fi/monni --> tulokset

OIvallus- animaatio: Toimintamallista tuotettu animaatio on julkaistu Youtubessa.

Artikkeli "Design as a sharing tool for interdisciplinary innovation" (Kälviäinen , Räty 2011) artikkeli: www.pkamk.fi/monni --> tulokset
abstract saatavilla myös: http://endlessend.up.pt/files/EAD9_programabstracts.pdf

Innovaatiotyökalut: www.pkamk.fi/monni --> tulokset --> innovaatiotyökalut


INNOstudio e-oppimisympäristö- aihio: http://innostudio-virtualworkshop.blogspot.com/

Periskooppi- blogi http://monninsivut.blogspot.com/

MONNI Facebook- ryhmä hakusanalla "monni ryhmä".