Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10122

Projektin nimi: Rakentamisen verkostot -projekti (StroiPointFin-projekti)

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 15.9.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Talonrakennusteollisuuden Lahti-Kymen Piiri ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0276307-9

Osoite: Kouvolankatu 30 B 12

Puhelinnumero: 05 341 0200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.rakennusteollisuus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Raimo Hovi

Asema: aluepäällikkö

Sähköposti: raimo.hovi(at)rakennusteollisuus.fi

Puhelinnumero: 050 380 7768

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Itä-Uusimaa, Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan, Helsingin, Kotkan-Haminan, Loviisan, Porvoon

Kunnat: Porvoo, Lappeenranta, Lapinjärvi, Myrskylä, Askola, Rautjärvi, Virolahti, Loviisa, Hamina, Imatra, Ruokolahti, Savitaipale, Kotka, Taipalsaari, Lemi, Suomenniemi, Miehikkälä, Pyhtää, Sipoo, Luumäki, Parikkala, Pukkila

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat rakennusalan, kiinteistöalan ja ympäristörakennusalan pk-yritykset sekä kansainvälistymiseen tähtäävät alan yritykset. Hankkeesta tulevat hyötymään myös kansainväliseen koulutukseen tähtäävät oppilaitokset sekä vientivalmiuksia kehittävät suomalaiset rakennusmateriaalien toimittajat, jotka voivat hyödyntää projektin aikana tehtyjä rakennusalan käännöstuotteita mm. materiaalien oikeiden käyttö- ja työtapojen esittelyssä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projekti kohdistuu välillisesti toimialojen muihinkin toimijoihin kuten suunnittelutoimistoihin ja materiaalitoimittajiin, joiden palveluja ja tuotteita uudet yritysverkostot ja kansainvälisessä toiminnassa mukana olevat yritykset tulevat käyttämään.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11, joista naisten työpaikkoja 4

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rakentamisen verkostot -projekti eli StroiPointFin -projekti toteutetaan Talonrakennusteollisuuden Lahti-Kymen Piiri ry:n hallinnoimana hankkeena. Yhteistyöorganisaatioita ovat Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustíetosäätiö, Yliopistotieto Oy sekä merkittävä määrä suomalaisia ammatillisia koulutuskeskuksia.

Hanke on kaksivuotinen 1.4.2008 - 1.4.2010 välisenä aikana tapahtuva rakennus- ja kiinteistöalan kehityshanke. Projektilla on optio kolmannen vuoden jatkoaikaan.

Projektin tavoitteena on:
- Rakennusalan työorganisaatioiden kehittäminen uusia toimintamalleja luomalla
- Rakennusalan työvoiman osaamisen tason nostaminen uusien valmentavien koulutusmenetelmien avulla
- Yritysten valmiuksien nostaminen ammatilliseen kehittämiseen uusia menetelmiä ja virikkeitä luomalla
- Rakennusalan yrittäjyyden lisääminen yhteistyön edellytyksiä parantamalla
- Yritysten kasvupotnetiaalin vahvistaminen yhteistyön, vientivalmivuksien ja uusien toimintamallien avulla

StroiPointFin -projekti toteuttaa suomalaisen rakennusteollisuuden kehityspanostuksia koko rakennusalan klusterin hyväksi, johon luetaan tässä tapauksessa rakentaminen, kiinteistöhuolto- ja palvelut sekä ympäristörakentaminen. Painopisteenä projektitoiminnassa on kehittää alan pk-yritysten valmiuksia yhteistoimintaan ja verkostoitumiseen. Toiminnan kehittämisen tehtävät ovat kotimarkkinoilla ja kansainvälisessä toiminnassa. Projekti panostaa työorganisaatioiden toiminnan ja laadun kehittämiseen. Erityinen näkökulma on suomalaisten rakennusklusteriin kuuluvien yritysten toiminnan esteiden poistaminen vientimarkkinoiden osalta kehittämällä kotimaisia järjestelmiä vientikelpoiseen suuntaan. Keskeinen kehityksen lähtökohta on Suomea lähellä olevan Pietarin rakennusmarkkinoiden kasvupotentiaali, joka tulisi hyödyntää lähes kotimarkkinan veroisena mahdollisuutena. Tämä mahdollisuus on nyt tarjolla suomalaisille! Tilaisuus ei toistu.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin käynnistyminen tiedotetaan erityisessä tiedotustilaisuudessa, laaditaan lehdistötiedote. Lehdistötilaisuus toistetaan merkittävien yritysasioiden tai tapahtumien kohdalla. Tarvittaessa voidaan toteuttaa www-sivut.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvät ja onnistuneet ratkaisut leviävät käytäntöön yritysten ja yritysryhmien avulla projektin edetessä. Sidosryhmät saavat ajankohtaista informaatiota kokousmuistioiden jakelun avulla. Tarvittaessa voidaan toteuttaa www.sivut.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 600 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 561 460

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 600 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 561 460

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

StroiPointFin-projekti, Projektikoodi S10122

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ESR-ohjelmaan kuuluva Rakentamisen verkostot -projekti (StroiPointFin-projekti) toteutettiin Talonrakennusteollisuus Lahti-Kymen Piiri ry:n hallinnoimana. Projektiaika oli 1.4.2008 - 1.4.2010 ja jatkettuna 15.9.2010. Hankkeen toteutusbudjetti oli 800 000 euroa, josta ESR-avustuksen suuruus oli 600 000 euroa.
Hankkeen kohdealueena oli Rakennus- ja kiinteistöalan kotimaan koulutuksen monikieliset kehityshankkeet sekä kansainvälistymisen tavoitteet.

Projektia edeltävinä hankkeina on syytä mainita StroiPoint-projektit (nrot 1 ja 2) sekä RusKo-projekti, joissa tehtiin niitä valmistelutöitä, joita StroiPointFin-projektissa toteutettiin ta jatkettiin.
Projektin rinnakkaishankkeena on mainittava myös ESR-hankkeet KIRAKE-projekti sekä TRT Multimedia -projekti, joiden kanssa joitakin projektin osia toteutettiin yhteistyönä.

StroiPointFin-projektin pääasiallinen toiminta tapahtui laajan markkinahäiriön aikana eli kansainvälisen finanssikriisin aikana, jolloin yritysten suhtautuminen kaikkeen kehittämiseen oli varsin niukkaa ja yleensäkin kehityshankkeita haluttiin siirtää tulevaisuuteen. Projekti toteutettiin alkuperäisen tavoitteen mukaisesti.

Projektin organisaatio

Projektin ohjausryhmään valittiin seuraavat tahot ja henkilöt:
Happonen Lasse, Finninno Oy
Kauppila Veikko, Kavecon Oy
Kauppinen Kari, Etelä-Kymenlaakson koulutuskuntayhtymä Ekami
Kokki Pertti, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO
Lapatto Kari, Rakennusliitto Kymen Aluetoimisto
Muinonen Martti, Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu
Mäntynen Juha, Rakennusteollisuus RT ry
Pakkanen Sauli, Rakennusliike Viljo Pakkanen Oy
Pekkala Arto, Opetushallitus
Ukkola Markku, YIT Lentek/YTI Rakennus Oy, kansainvälinen yksikkö

Hovi Raimo, Talonrakennusteollisuuden Lahti-Kymen Piiri ry, ohjausryhmän pj.
Väätäinen Matti, Kehitysyhtiö Interfin Oy, projektipäällikkö
Oksanen Olga, Konsulttipalvelut Dextra Oy, Venäjä-asiantuntija, tulkki

Asiantuntijat:
Mutanen Pekka, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaikkonen Ritva, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Mattila Merja, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektin ohjausryhmä kokoontui projektiaikana 14 kertaa elo noin 2 kuukauden välein. Projektityöskentely oli siten hyvin intensiivistä ja tuloksia tuottavaa.

Projektin sidosryhmään kuului aktiivisesti noin 20 oppilaitosta, alan keskusjärjestöt sekä noin 20 vientiin suuntautunutta rakennus- ja kiinteistöalan yritystä.

Projektin tavoitteet

StroiPointFin-projektin tavoitteena oli rakennusalan kansainvälistymisen kehittäminen ja viennin edistäminen sekä monikielisten oppimateriaaliratkaisujen suunnittelu Suomen omia markkinoita varten.

Projektin tulokset

StroiPointFin-projektin toteutuksessa pyritiin toteuttamaan pysyviä ja käyttökelpoisia ratkaisuja, jotka toimivat markkinoiden hyötynä myös projektiajan jälkeen ei niinkään suositeltu tehtäväksi vaan tehtiin.

Projektin tuloksista luetteloidaan seuraavat:
Rakennusalan keskusjärjestöjen yhteistoiminnan yleissopimusten laatiminen Suomen ja Venäjän välille sekä allekirjoittamiset, seuraavat sopimukset, joiden varassa yhteistoimintaa toteutetaan:
Rakennusteollisuus RT ry ja Venäjän Rakennusurakoitsijaliitto
Rakennusteollisuus RT ry ja Pietarin Rakennusorganisaatioiden ja yhdistysten liitto (SSOO)
Talonrakennusteollisuuden Lahti-Kymen Piiri ry ja Pietarin Rakennusorganisaatioiden ja yhdistysten liitto (SSOO)

Kansainvälisiä rakennus- ja kiinteistöalan ammatillisen täydennyskoulutuksen seminaareja Suomessa 2 ja Pietarissa 2 kappaletta, joissa kaikissa oli korkeatasoiset luennoitsijat. Seminaareista saatiin hyvä palaute kuulijoilta.

Ratu-kortiston laajan noin 3000 sivua käsittävän käännösmateriaalin tarkastaminen ja sivunvalmistustyöt sekä KH-aineistona Asuinrakennusten huoltokirjan venäjän käännös.

Suomalaisen vientikoulutussäätiön, Finedu-säätiön, kehittäminen ja perustaminen. Säätiössä oli perustamiskirjan allekirjoituksessa 18.3.2010 läsnä 25 säädepääoman maksanutta tahoa. Säätiö sai oikeustoimikelpoisuuden 23.6.2010.

StroiPointFin-projekti osallstui laajan multimedia-hankkeen suunnitteluun ja laadunvalvontaan. Multimedia valmistui käyttöön otettavaksi kesällä 2010. Siinä käsitellään 50 uudisrakentamiseen liittyvää rakennusmenetelmää täysin suomen- ja venäjänkielisenä.

Projekti suunnitteli suomalais-venäläisen työnjohtokoulutuksen toteutettavaksi Suomessa. Koulutukseen valittiin 24 suomen ja venäjän hallitsemaa rakennusalan ammattilaista.
Samoin projekti suunnitteli suomalaisesta työnjohtokoulutuksesta (RAT) sovelluksen toteutettavaksi venäläisessä toimintaympäristössä.

Projekti toteutti yrityskohtaisia tuotesertifiointeja Venäjän markkinoita varten sekä toteutti yhden vientirengashankkeen. Projektin tehtäviin otettiin myös suomalaisen teollisuuskyläratkaisun edistäminen Pietarin alueelle.