Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10124

Projektin nimi: Osaamisesta kasvua -kehittämisohjelma, Pirkanmaa

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 30.10.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pirkanmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: PL 297

Puhelinnumero: 020 63 60050

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

Projektin kotisivun osoite: Osana ELY-keskuksen palveluja: www.ely-keskus.fi/pirkanmaa, erityisesti Tapahtumat

Vastuuhenkilön nimi: Jukka Ojala

Asema: palvelupäällikkö

Sähköposti: jukka.ojala(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 549 5501

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, , Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pälkäne, Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Virrat, Ruovesi, Akaa, Orivesi, Ylöjärvi, Tampere, Punkalaidun, Urjala, Parkano, Vesilahti, Ikaalinen, Valkeakoski, Juupajoki, Kihniö, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhminä ovat aloittavien ja toimivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt sekä koko henkilöstö. Erityisesti liiketoimintaosaamisensa kehittämistä ja henkilöstön osaamisen kehittämistä haluavien yritysten avainhenkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kouluttajat ja konsultit välillisesti: toiminnan kehittäminen yritysten tarpeita vastaavaksi.
ELY-keskus, TE-toimistot ja YritysSuomi-palveluverkosto palvelujen ja hyvien käytäntöjen kansalliseen rahoitukseen (tai muuhun rahoitukseen) siirtämiseksi tämän ohjelmakauden jälkeen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1700, joista naisia 600

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1728, joista naisia 548

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämisohjelman tavoitteena on pk-yritysten kasvun edistäminen ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen. Toiminta on kysyntälähtöistä ja perustuu ennakointitietoon. Tavoitteena on yritysten entistä aktiivisempi osallistuminen osaavan työvoiman turvaamiseen. Turvataan johdon ja henkilöstön osaaminen yrityksen liiketoiminnan muutostilanteissa (mm. kasvu, kansainvälistyminen, uuden teknologian käyttöönotto, tuottavuuden kehittäminen). Parannetaan yritysten osaamista edistävien palvelujen ja tuotteiden synergiaa ja vaikuttavuutta sekä yhteistyötä palveluiden tuottajien kanssa.

Kehittämisohjelmassa tarjotaan pk-yrityksille räätälöityjä ja monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluita yritysten kasvun ja yritysten henkilöstön osaamisen turvaamiseksi. Palvelut voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen:
1. palvelut pk-yritysten ja yritysverkostojen kasvun ja kansainvälistymisen aktivointiin
2. pk-yritysten liiketoimintastrategiaan perustuvat johtamiseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät palvelut
3. yritysanalyysit, tarvekartoitukset ja esiselvitykset

Vuosina 2008-14 projektin toimenpiteiden arvioidaan kohdistuvan Pirkanmaalla 1150 pk-yritykseen ja 1700 henkilöön.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan yritysvalmennuksen vuosittaisen toimintasuunnitelman rinnalla kulkevan viestintäsuunnitelman mukaan. Projektista tiedotetaan ELY-keskuksen itse toteutettavien hankkeiden ohjeen mukaisesti ELY-keskuksen viestintäkanavien kautta, esim. asiakaslehti, internet, uutiskirje.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin kuluessa tiedotetaan erityisesti hyvien yritysesimerkkien kautta em. kanavissa. Tarkempi viestintäsuunnitelma tehdään vuosittaisen toimintasuunnitelman yhteyteen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 5 339 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 5 044 990

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 5 339 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 5 044 990

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana oli pk-yritysten liiketoiminnan ja henkilöstön osaamisen pitkäjänteinen kehittäminen ja pk-yritysten kasvun edistäminen.

Projektin kautta järjestettiin valmennusohjelmia, joiden pääpaino oli johtamisessa, erityisesti kasvun johtamisessa sekä myynnisssä ja markkinoinnissa. Myös talous- ja tuotantopäällikkö -ohjelmia järjestettiin. Valmennusohjelmia toteutettiin käytännönläheisestä näkökulmasta niin sisällön kuin kouluttajienkin suhteen. Tärkeä osa valmennusohjelmien antia olivat osallistujien keskinäinen kokemusten vaihto ja verkostoituminen. Kaikissa postitiivisissa palauteissa korostui myös sekä käytännönläheisyys että vertaistuki.

Valtakunnallisia tuotteistettuja asiantuntijapalveluja tehtiin yrityksiin keskimäärin 150/vuosi. Eniten yritykset käyttivät Pk-LTS:ää (liiketoimintasuunnitelman laatiminen), Myyntitehoa (myynnin ja markkinoinnin kehittämisohjelma) sekä Viestinvaihtoa (hallittu sukupolvenvaihdos). Tarjolla oli konsultointipalveluja myös mm. tuottavuuden, tuote- ja palveluideoiden, talouden ja rahoituksen sekä tietotekniikan liiketoiminnassa kehittämiseen.

Projektin henkilöstö teki koko projektin ajan vahvaa yhteistyötä muiden pirkanmaalaisten kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Tavoitteena oli, että pystyisimme palvelemaan pk-yrityksiä kokonaisvaltaisemmin organisaatiorajoista huolimatta. Palveluja yhdistämällä yritykset saivat todellista hyötyä liiketoimintansa kehittämiseen kokonaisvaltaisesti. Esimerkkinä tästä mm. eri osaamisen kehittämisen projektien kanssa tehty yhteistyö ja päällekkäisten toimintojen/palvelujen välttäminen.

Määrällisesti projektissa aloitti 1728 henkilöä ja 815 yritystä. Valmennusohjelmiin ja tuotteistettuihin asiantuntijapalveluihin osallistui yhteensä 946 yritystä, joten osa yrityksistä osallistui toimenpitesiin useammin kuin kerran. Suuri osa yrityksistä jatkoi konsultointi- tai koulutuspalvelua lisäkonsultointipäivillä. Projektin palvelut profiloituivat erityisesti pienten yritysten nopeiksi palveluiksi. Aloittaneista yrityksistä 41 % oli alle 5 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Kun henkilöstön määrä laajennetaan alle 10 henkilöä työllistäviin, prosenttimäärä on 62.

Valtakunnallisesti APAKE- ja Osaamisesta kasvua -projekteissa saatujen kokemusten perusteella TEM ja ELY-keskukset aloittivat uudet yritysten kehittämispalvelut vuonna 2014. Konsultointi- ja koulutuspalvelut ovat kansallisesti rahoitettuja ja lakiin perustuvia palveluja. ESR-projekteissa aloitetut ja niiden kautta hioutuneet palvelut jatkuvat kehitettyinä ja entistä asiakaslähtöisimpinä ELY-keskuksen palveluina.