Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10129

Projektin nimi: Liikunnan kehittämishankkeen eli LIKE-hankkeen ESISELVITYSHANKE, valtakunnallinen osio

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.1.2008 ja päättyy 31.5.2008

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu PLU ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0956502-4

Osoite: Keskuskatu 6

Puhelinnumero: 06 420 3000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.plu.fi

Projektin kotisivun osoite: Esiselvityshankkeella ei ollut omia nettisivuja hankkeen lyhytaikaisuuden vuoksi.

Vastuuhenkilön nimi: Aino-Maija Sirèn

Asema: aluejohtaja

Sähköposti: aino-maija.siren(at)plu.fi

Puhelinnumero: 0400 -268761

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Esiselvityshankkeessa kohderyhminä ovat hankkeen osatoteuttajat, ja osatoteuttajien avulla pyritään keräämään haun kautta varsinaisen hankkeen kohderyhmään kuuluvat pilottiseurat ja niiden kuntakumppanit.

Varsinaisessa hankkeessa kohderyhminä ovat pilottiseurojen johtokuntien jäsenet sekä muut vastuutahot seuran sisältä, pilottiseuroihin palkattavat henkilöt, kuntien liikunta- ja vapaa-aikatoimen, koulutoimen sekä sosiaali-terveystoimen henkilöt, yritykset ja niiden henkilökunta. Varsinaisessa hankkeessa mukaan lähteviksi tavoitellaan 45 eri yhdistystä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

VARSINAISEN HANKKEEN välillisinä kohderyhminä ovat tavalliset kuntien asukkaat niillä paikkakunnilla, minne pilottiprojektien kehittämät hyvinvointipalvelut kohdistuvat. Välillisinä kohderyhminä on paikallisten tarpeiden mukaan lapset ja nuoret, aikuiset tai ikääntyvät henkilöt.

Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja sen koordinoima Hyvä seura -hanke on välillinen kohderyhmä, koska tämän hankkeen kokemuksia voidaan hyödyntää myös sen hankkeen kautta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä Liikunnan kehittämishankkeen eli LIKE-hankkeen esiselvityshanke on käynnistetty ison, aidosti valtakunnallisen kehittämishankkeen synnyttämiseksi.

Tavoitteena lopullisessa LIKE-hankkeessa on kehittää toimintamallia, missä seurat voivat kehittää omaa organisaatiotaan riittävän hyvään kuntoon ja hakea sopivat kumppaniverkostot palvelutuotantoa ajatellen. Projektin tavoitteena on myös, että palkkatuen sekä koulutuksellisen tuen avulla seurat voivat palkata työntekijän ja vakiinnuttaa palvelutuotannon riittävälle tasolle, että hankkeen jälkeen työntekijä jatkaa palvelutuotantoa vakituisena työntekijänä ilman työllistämiseen liittyviä tukia. Palveluja tuottavat seurat oman paikkakuntansa tarpeisiin sopiviksi, ja ne täsmentyvät esiselvityshankkeen aikana.

Esiselvityshankkeen tavoitteena on hakea mukaan lähtevät pilottiyhdistykset sekä niiden kumppanikunnat sekä solmia tarvittavat osatoteuttajasopimukset. Myös pilottiyhdistysten ja niihin palkattavien työntekijöiden koulutusrungot suunnitellaan esiselvityshankkeen aikana, kuten myös arviointiin sekä muihin hakemukseen tarvittavat sisällöt

Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu PLU ry, ja mukana osatoteuttajina ovat kaikki muut ohjelma-alueen 10 SLU-aluetta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan rahoittajan edellyttämällä tavalla. Kun pilottiyhdistyksiä haetaan, tukeudutaan tiedottamisessa hyvin vahvasti SLU-alueiden tiedottamiskeinoihin: suorapostituksiin, sähköisiin tiedotteisiin, nettisivuihin sekä maakuntatiedotusvälineisiin.

Varsinaisen hankkeen käynnistymisestä tiedotetaan samoilla tiedotustavoilla kuin esiselvityshankkeessa. Lisäksi hankkeen tiedottamisen ja hyvien käytäntöjen vaihtamisen merkeissä järjestetään alku-, väli- ja loppuseminaari eli n. 1 krt/vuosi.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Varsinainen LIKE-hanke huolehtii "hyvien käytäntöjen" levittämisestä. Varsinaisessa LIKE-hankkeessa hyödynnetään web-pohjaista neuvottelujärjestelmää (kilpailutus esiselvityshankkeen aikana), mikä mahdollistaa "nettineuvottelun/-tapaamisen", hyvien käytäntöjen vaihdon sekä materiaalien jakamisen joissakin tilanteissa ilman fyysista matkustamista.

Varsinaisessa hankkeessa web-neuvotteluja käytetään vertaistuen saamiseksi pilottiseuroihin palkatuille henkilöille sekä hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi. Tästä ja muusta hyvien käytäntöjen hyödyntämisestä tehdään erillinen suunnitelma varsinaiseen LIKE-hankkeen hakemukseen. Hyvien käytäntöjen levittämisessä hyödynnetään nettisivuja, maakunnallisia tiedotusvälineitä ja sähköisiä tiedotteita ja suorapostitusta.

Hyvien käytäntöjen levittämisessä, mukana hankkeessa olevien ihmisten ja seurojen tutustuttamisessa käytetään vuosittaisia hankeseminaareja. Yhteistyötahoina seminaareissa voivat olla valtakunnalliset toimijat projektiin tulleiden yhdistysten tuotteiden mukaan, esim. lasten ja nuorten palveluissa Nuori Suomi, aikuisten ja seniorien palveluissa Kunto ry ja KKI.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 29 022

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 29 022

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 29 022

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 29 022

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Kolmas sektori hyvinvointipalveluiden tarjoajana

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen nimi: Liikunnan kehittämishankkeen eli LIKE-hankkeen esiselvityshanke
Toteutusaika: 31.1.2008-31.5.2008
Toteutusalue: koko valtakunnallinen ESR-ohjelma-alue, pl. Lapin lääni
Hankkeen toteuttaja ja osatoteuttajat:
Hankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana toimi Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu PLU ry sekä osatoteuttajina 9 muuta alueellista liikuntajärjestöä eli SLU-aluetta.

Tällä esitysselvityshankkeella pyrittiin kehittämään ja selvittämään, että onko mahdollista kehittää sellaista toimintamallia, missä seurat voivat kehittää omaa organisaatiotaan ja hakea sopivat kumppaniverkostot palvelutuotantoa ajatellen. Esiselvityshankkeen yhtenä tavoitteena oli selvittää mahdollisuutta käynnistää valtakunnallinen erityyppisten seurojen kehittämishanke. Lopullisen hankkeen tavoitteet limittyivät täysin valtakunnallisen kehittämishankkeen tavoitteisiin ja lähtökohtiin.

Kun tarvetta selkeästi varsinaiselle Liikunnan kehittämis- eli LIKE-hankkeelle tuntui olevan, käynnistettiin varsinaisen hankkeen hakuvalmistelut. Tavoitteena lopullisessa hankkeessa on kehittää toimintamallia, missä seurat voivat kehittää omaa organisaatiotaan ja hakea sopivat kumppaniverkostot palvelutuotantoa ajatellen. Toimintamallin kehittämisessä on keskeistä kuntien liikunta- ja vapaa-aikatoimien ja sosiaali- ja terveystoimien kanssa tehtävä yhteistyö ja roolien hakeminen. Projektin tavoitteena on myös, että asteittain pienenevän palkkatuen sekä koko pilottivaiheen kestävän koulutuksellisen tuen avulla seurat voivat palkata työntekijän ja vakiinnuttaa palvelutuotannon riittävälle tasolle, että hankkeen jälkeen työntekijä jatkaa palvelutuotantoa vakituisena työntekijänä ilman työllistämiseen liittyviä tukia. Mukaan tulevat seurat kehittävät palveluja oman paikkakuntansa tarpeisiin sopiviksi, ja tuotealueet täsmentyvät esiselvityshankkeen ja varsinaisen hankkeen aikana.

Pilottiseurojen haku käynnistyi helmikuun 2008 puolivälissä, ja hankkeen tarpeellisuus tuli todennettua pilottiseurahaun yhteydessä: hakijoita pilottiseuroiksi oli 54 seuraa, vaikka hakuaikaa oli hiihtoloma-aikana ainoastaan reilut 3 viikkoa. Pilottiseuroiksi hakeneet olivat hyvin eri tyyppisiä niin sijainniltaan, kooltaan kuin hankeidealtaan: näin toteutui tavoite paikallislähtöisestä ja monimuotoisesta kehittämisestä. Hankehaun toteutus toteutettiin aluekohtaisesti, ja SLU-alueiden verkosto osoittautui erittäin hyvin toimivaksi niin hakuvaiheessa kuin koko esiselvityshankkeen aikana.

Hakuvaiheessa pilottiseuratavoite oli 45 seuraa, mutta käytännössä hakuvaiheen loppuvaiheessa tavoiteltiin 20 pilottiseuraa, joka vielä muokkaantui lopulliseksi seuramääräksi eli 17 seuraksi (syyskuussa 2008). Valittujen pilottiseurojen hankeideoita hiottiin prosessin aikana ns. konsultoivalla otteella.

Esiselvityshankkeen aikana varsinaisen LIKE-hankkeen tavoitteet ja toimintatavat saatiin konkretisoitua, pilottiseurojen koulutusrunko laadittu sekä päätetty varsinaisen hankkeen toteutusaikatauluista. Koska tavoiteltu varsinainen ESR-hanke on kooltaan suuri, joutuu hallinnoija hakemaan ”kassalainaa” joltakin taholta – näitä neuvotteluja käynnistettiin, mutta ei ehditty saada loppuun esiselvityshankkeen aikana.

Esiselvityshankkeen arvioinnin jo alkuperäisessä hankesuunnitelmassa todettiin tapahtuvan varsinaisen LIKE-hankkeen hakuvaiheessa; saako LIKE-hanke rahoitusta vai ei? Tätä raporttia kirjoitettaessa on tiedossa, että rahoittaja suhtautui myönteisesti varsinaisen LIKE-hankkeen hakemukseen eli varsinainen LIKE-hanke käynnistyi syksyllä 2008. Raportin allekirjoittaneen näkökulmasta esiselvityshanke on saavuttanut tulostavoitteensa, ja hanke on edennyt melko sujuvasti eteenpäin.