Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10131

Projektin nimi: Moderni kuljetusyritys

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2109309-0

Osoite: Urheilukatu 6

Puhelinnumero: 010 383 30

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lappia.fi, etunimi.sukunimi@lappia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.lappia.fi/?hanke_id=122&deptid=14365&languageid=3&HANKE=1

Vastuuhenkilön nimi: Martti Holster

Asema: Aikuiskoulutusjohtaja

Sähköposti: martti.holster(at)lappia.fi

Puhelinnumero: 010383 4182

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Kemi, Rovaniemi, Pello, Tornio, Kemijärvi, Keminmaa, Ylitornio

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kuljetusyritysten johto ja henkilöstö

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toiminta kohdistuu myös kuljetusyritysten toimeksiantajiin eli teollisuuteen ja kauppaan. Projektin aikana kuvataan kuljetusyritysten toimintaverkostoa ja kehittämistoimenpiteissä huomioidaan kuljeutusyritysten toimintaympäristö.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 110, joista naisia 11

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 49, joista naisia 5

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisten tutkintoja 2

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoitusta kuvaava työnimi "Moderni kuljetusyritys" on tila, jota kohti kuljetusyritykset yhdessä toimeksiantajiensa ja kehittämisasiantuntijoiden kanssa pyrkivät konkreettisesti ja sitoutuneesti.

Toimenpiteinä on prosessinomainen henkilöstön kehittäminen yrityksissä, välineinä yritysten sisäinen ja yritysten välinen työpajatyöskentely ja yrityskohtainen konsultaatio.

Hankkeessa ovat mukana kuljetusyritykset ja kuljetusyritysten toimeksiantajat (teollisuus ja kauppa) ja alan asiantuntijat ja koulutusorganisaatiot.

Profiloidulla markkinoinnilla ja viestinnällä kohotetaan alan imagoa ja houkuttelevuutta tulevaisuuden työpaikkana.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

a. Aktiivinen logistiikka-alan markkinointi yhteistyössä kouluttajien, alan yritysten ja edunvalvontajärjestöjen kanssa

b. Logistiikka-alan julkaisujen hyödyntäminen tiedotuksessa ja lehti

c. Hankkeen oma tiedotuslehti ja nettisivusto

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2008 Tiedotuslehti nro 1
- yhteistyöryhmän perustaminen

2009 Tiedotuslehti nro 2
- yhteistyöryhmän aktiivinen kokoontuminen
- nettisivuston avaaminen
2010 Tiedotuslehti nro 3, Logistiikkaseminaari, X

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 142 346

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 133 691

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 175 518

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 133 691

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti on toteutettu projektisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Keskeisimpiä asioita projektisuunnitelmassa on ollut kuljetusyritysten kehittäminen yrityskohtaisten kartoitusten perusteella. Projektin kohderyhmiksi suunnitelmassa on valittu kuljetusyritysten johto ja henkilöstö. Projektin lopputuotoksina tavoitteeksi on asetettu kuljetusyritysten osaamisen ja kilpailukyvyn parantaminen.
Projektissa on koulutettu kaikkia kuljetusyritysten henkilöstöryhmiä; kuljettajia, ajojärjestelijöitä, taloushenkilöstöä, itse yrittäjiä ja muutamia asentajia. Projektisuunnitelmassa asetetut opiskelijatyöpäivätavoitteet on saavutettu. Projektin puitteissa toteutettiin pohja laadunhallintakäsikirjan laatimiseksi pienille kuljetusyrityksille. Kyseistä pohjaa voidaan hyödyntää myös projektin jälkeen projektin toteuttajan palvelutarjonnassa.
Projekti järjesti useita yhteistyöseminaareja kuljetusyritysten ja kuljetusten antajien kesken. Seminaarit tarjosivat kuljetusyrityksille ja sidosryhmille tilaisuuksia luoda pohjaa merkittäville yhteistyöverkostoille. Projekti tarjosi alueen koulutusorganisaatioille tilaisuuksia tarjontansa esilletuomiseen ja kehittämiseen. Projektin ajoitus palveli em. organisaatioita varautumisessa palvelutarjontansa kehittämiseen, vaikka päätöksiä odotettavissa olevista hankkeista ei projektin aikana vielä tehty. Kokonaisuutena projekti on palvellut alueen kuljetusyritysten kehittymistä vastaamaan alaan kohdistuviin haasteisiin.