Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10134

Projektin nimi: HAI - Haukiputaan ja Iin yritystoiminnan kehittämishanke

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.7.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun elinkeinoliikelaitos, Business Oulu

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Osoite: Oulun kaupunki, Oulun elinkeinoliikelaitos, PL 54

Puhelinnumero: 08 558 410

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oulu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.haihanke.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jarmo Lauronen

Asema: Palvelupäällikkö

Sähköposti: jarmo.lauronen(at)ouka.fi

Puhelinnumero: 044 703 1307

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Oulun

Kunnat: Haukipudas, Ii

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Toimivien mikro- ja pk-yritysten yrittäjät, johto ja henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yritysten asiakkaat, tavarantoimittajat ja alihankkijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 330, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 247, joista naisia 122

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 100, joista naisten työpaikkoja 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 103, joista naisten työpaikkoja 40

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 6, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joista naisten perustamia 4

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lyhenteet: H = Haukiputaan Kehitys, Ii = Iijokilaakson Teollisuuskylä, M = molemmat,
U = ostopalvelut

1. Hankkeen valmistelu, rekrytointi, ohjauksen valmistelu, viestinnän suunnittelu - H 8-10/08
2. Alustavat yrityskartoitukset - Ii 8/2008-6/2009
3. Hankkeen markkinointi - M 9/08-2/2011
4. Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien kehittämiskartoitukset, kehittämissuunnitelmien laatiminen, yritys- tai yritysryhmäkohtainen koulutus ja ohjaus kehittämistarpeiden mukaan sekä kehittämissuunnitelmien toteutumisen seuranta - U+H+Ii 8/08-7/2011

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan suurelle yleisölle julkistamisen avulla. Kohderyhmää lähestytään henkilökohtaisilla yhteydenotoilla, suora- ja lehtimainonnalla, internet-näkyvyydellä sekä julkistamisella.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Yritykset julkistavat halutessaan omia kehittämishankkeitaan 1/2009-5/2011
Hankkeen asiantuntijat laativat artikkeleita hyvistä käytännöistä. 9/2009-5/2011
Kehitysyhtiöt informoivat hankkeen etenemisestä ja ratkaisuista (yritysten luvalla) kahdesti vuodessa lähtien 4/2009 - 4/2011
Yliopiston ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoita voidaan tapauksista riippuen käyttää hankkeessa yritys- tai yritysryhmäkohtaisten ratkaisujen levittäjinä opiskelun lopputöiden kautta 9/2009-7/2011

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 458 893

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 430 218

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 527 518

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 495 890

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet
Toteutus
Tulokset