Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10150

Projektin nimi: Aloittavien yritysten neuvontapalvelut

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tredea Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 2252888-5

Osoite: Juhlatalonkatu 5

Puhelinnumero: (03) 565 611

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tredea.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Ari Tuulentie

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: ari.tuulentie(at)tredea.fi

Puhelinnumero: 03 5653 4969

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Tampere, Vesilahti, Kangasala, Lempäälä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Tuote-/palveluideansa kehittämistä sekä yrityksen perustamista suunnittelevat henkilöt edellämainittujen kuntien lisäksi myös Oriveden alueella..

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektista välillisesti hyötyvät mm. perustettaviin yrityksiin työllistyvät henkilöt sekä Tampereen seudun veronmaksajat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 7700, joista naisia 3100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7383, joista naisia 3172

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2450, joista naisten työpaikkoja 950

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2083, joista naisten työpaikkoja 928

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2350, joista naisten perustamia 940

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2323, joista naisten perustamia 1028

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti sisältää keskeiset alkavien yritysten neuvonta- ja kehityspalvelut Tampereen seudulla. Projektilla pyritään lisäämään näiden palvelujen tuottajien aikaisempaa tiiviimpää yhteistyötä.

- Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry:n vetämä Ensimetri neuvoo yrityksen perustamista suunnittelevia yritysideansa eteenpäinviemisessä. Uusia yritysideoita tulee Ensimetriin vuosittain n. 2000 kpl, joista n. 700 johtaa uuden yrityksen perustamiseen.

-Finn-Medi Tutkimus Oy:n, Technopolis Ventures Professia Oy:n sekä Hermia Yrityskehitys Oy:n
tavoitteena onollut löytää ja esiarvioida varsinaisen esihautomotoiminnan piiriin otettavia hankeaihioita.

- Sähköauto-osaajien yhteisön tietämys ja kokemus polttomoottorikäyttöisen koneen tai ajoneuvon muuttamisesta akkusähkökäyttöiseksi hyödynnetään ja siirretään autojen huollosta ja komponenttivalmistuksesta kiinnostuneille uusille ja jo olemassa oleville yrityksille.

-Pöyhintätoiminnalla ja ideakilpailulla haetaan systemaattisesti olemassa olevasta ideamassasta yritysten kanssa yhteistyössä uuteen liiketoimintaan johtavia ideoita. Ideat tuodaan Tuoteväylän ideasta liiketoimintaa -prosessiin. Ideoita kerätään erityisesti koneenrakennus-, elektroniikka-, ohjelmisto- ja hyvinvointipalvelujen alueilta. Hankkeessa on käynnistetty mm. sähköautotoiminta.

- Rahoitusasiantuntijapalvelu lisää kasvuyrittäjyyttä pyrkimällä poistamaan rahoituksen pullonkauloja. Palvelulla autetaan aloittavia yrityksiä mm. pääomarahoituksen ja Tekes-rahoituksen hankinnassa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin osatoimijoina toimivat neuvontaorganisaatiot vastaavat pääosin itse neuvontapalvelujensa tiedottamisesta omilla nettisivuillaan ja esitemateriaalillaan. Osatoimittajat huomioivat kaikessa tiedottamisessaan kaikki yhteistyökumppanit. Projektin välttämättömästä, hallinnointiin liittyvästä tiedottamisesta vastaa Tredea Oy. Mahdollinen muu yhteistiedottamisen tarve arvioidaan projektin kuluessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa kehitettävästä kokonaisvaltaisesta alkavien yritysten neuvontapalvelusta pyritään levittämään tietoa muualle Suomeen ja mahdollisesti myös kansainvälisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 341 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 273 895

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 382 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 263 190

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Aloittavien yritysten neuvontapalvelut projektia toteutti päähallinnoijien Tampeeen kaupungin (1.2.2008-31.12.2008) ja Tampereen elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n (1.1.2009-30.6.2011) lisäksi Finn-Medi Tutkimus Oy, Hermia Yrityskehitys Oy, Technopolis Ventures (Professia) Oy ja Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. Hanke kokonaisuuteen liittyi esihautomoyrityspalveluiden ja alkavan yrittäjän neuvontapalveluiden (Ensimetri) lisäksi sähköauto- ja hyvinvointihankkeiden esiselvitykset sekä Kasvukiihdyttämötoiminnan käynnistäminen.

Kokonaistavoitteena projektissa oli kohdata 7700 henkilöä (3100 naisia). Kokonaistavoite jäi hieman suunnitellusta; hankkeessa aloitti 7383 henkilöä mutta naisten määrä oli tavoitetta korkeampi, 3172 henkilöä eli 43%. Projektiin mukaan tuli 127 mikro- ja pk-sektorin yritystä. Uusia yrityksiä perustettiin 2323 kpl, mikä jäi hieman tavoitteesta (2350). Sen sijaan naisten perustamien yritysten määrä 1028 (44,3%) ylitti tavoitteen.

Projekti teki yhteistyötä valtakunnallisessa rahoitusosiossa toteutetun Aloittavien yritysten neuvontapalvelut -projektin (S10097) kanssa. Yhteistyötä tehtiin mm. markkinoinnissa, neuvonnassa, asiakasohjauksessa sekä neuvontatyön kehittämisessä.

Ensimetri-palvelua tarjottiin ensisijaisesti yritystoimintaa suunnitteleville henkilöille. Koko projektin aikana 1.2.2008 - 30.6.2011 on palveltu yhteensä 6958 potentiaalista yrityksen perustajaa. Naisia asiakkaista on 45 %(3.094 henkilöä ). TE-toimisto Tampereen kanssa on projektin alusta asti toteutettu Minustako yrittäjä -infoja n. 10 kpl/vuosi. Näihin on osallistunut yli 1000 yrittäjyydestä kiinnostunutta. Lisäksi yritysneuvojat luennoivat eri kouluasteilla ja -kursseilla yrittäjyydestä ja yrityksen perustamisesta. Koko projektin ajan on kehitetty alkavan yrittäjän neuvonnassa käyttettäviä työkaluja helpottamaan ja nopeuttamaan sekä yritysten perustamista suunnittelevien että yritysneuvojien työtä. Alkavan yrittäjän neuvontapalvelu toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan yhteistyössä hankkeiden (S10150 ja S10097) muiden osatoteuttajien kanssa.

Rahoitusasiantuntijapalvelut - Tampere All Stars - on vaikuttanut merkittävästi Tampereen seutukunnan yritystoiminnan kehittymiseen erityisesti rahoitusvalmiuksia parantamalla ja olemalla aktiivinen vaikuttaja toteutuneiden rahoituspäätösten valmistelussa. Suorat ja välilliset vaikutukset ovat eittämättä merkittävät. Tämän kokonaisuuden kehittäminen erikseen ja yhdistettynä muihin yrityksiä tukeviin instrumentteihin on saatu hyvälle polulle ja työtä jatketaan. Palvelussa neuvottiin 183 yritystä.

Sähköauto-esiprojektin tavoitteena oli selvittää varsinaisen projektin yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksia. Tavoitteet saavutettiin ja varsinainen projekti käynnistyi syyskaudelle 2010. Projektin yhteydessä alan liiketoiminta, koulutus ja tutkimus saadaan verkostoitumaan ja käynnistymään sekä valmistamaan prototyyppejä. varsinaista projektia on vaikea kuvitella toteutettavan ilman konkreettisia testilaitteita ja niihin tehtävää suunnittelu- ja valmistuspanostusta, jonka vuoksi projektin kuvauksen mukainen toimintaympäristön perustaminen on välttämätöntä.

Hyvinvointipalvelut -projekti kontaktoi hyvinvointialan yrityksiä ja kehitti yritysten ja yksityisten innovaattoreiden kanssa heillä syntyneitä ideoita Tuoteväylään sopivaksi. Toiminta jatkuu Hyvis Pirkanmaa -projektina.

Finn-Medi Tutkimus Oy:n, Technopolis Ventures Professia Oy:n ja Hermia Yrityskehitys Oy:n toteuttamat "Alkuvaiheen liikeidean kehityspalvelut" olivat osa hanketta ajalla 1.2.2008-30.6.2009. Projektin loppuvaiheessa osaamisintensiivisten alojen yritysten kehittämispalveluiden kehittämiseksi Tampereella käynnistettiin Kasvuyrityskiihdyttämötoiminta.