Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10167

Projektin nimi: SYKE-projektin esiselvityshanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.3.2008 ja päättyy 30.6.2008

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kainuun Etu Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0784050-4

Osoite: Lönnrotinkatu 1

Puhelinnumero: 08-617 810

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kainuunetu.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Mikko Kettunen

Asema: toimialapäällikkö

Sähköposti: mikko.kettunen(at)kainuunetu.fi

Puhelinnumero: 044-5514563

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Vaala, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Esiselvitys kohdistuu seuraaville toimialoille: 1) ICT ja elektroniikka, 2) Metalliala, 3) Palveluala (yrityspalvelut), 4) Matkailu- ja elämystuotantoala. Projektin kohderyhmänä ovat edellä mainittujen toimialojen yritysten johto ja henkilöstöhallinto.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Esiselvityksen toiminta kohdistuu paikallisten oppilaitosten jo olemassa olevaan ja esim OPM:n tukemaan koulutustarjontaan. Tavoitteena on selvittää, mitkä koulutukset on mahdolista toteuttaa nykyisillä ja käytössä olevilla rahoitusinstrumenteilla.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Esiselvityksellä halutaan selvittää Kainuun ICT-, elektroniikka-, metallialojen, teollisuuspalveluyritysten sekä matkailu- ja elämystuotantoalan yritysten henkilöstön ammatillisen koulutuksen tarpeet, koulutussuunnat, koulutusten toteutusmallit, koulutusvolyymit ja ennen kaikkea yrityskohtaisen koulutuksen painopistealueet toimialoittain.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Heti projektin käynnistyessä käynnistyy projektitiedotus.

Yrityksiä tiedotetaan asiasta sekä sähköpostitse, että kirjeitse. Kainuun Etu Oy hyödyntää tiedotuksessa omia rekisterejään. Tähän toimintoon voidaan käyttää myös TE-keskuksen tai Kainuun Yrittäjien rekisterejä.

Heti helmikuun alussa järjestetään yleinen tiedotustilaisuus.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ei suunnitelmaa, koska esisselvityshanke.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 28 815

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 26 531

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 33 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 31 213

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Prosessin toteutus:

Konsultin kilpailutus 4.2.2008 (valittu Arffman Consulting Oy)
Yritysten valinta, tavoite 80 yritystä
- ICT, metalli, elektroniikka ja teollisuuspalvelu sekä matkailu
- lisäksi mukana puuala Puusteri projektin kautta
Kirjeet yrityksiin, yrityskäyntien buukkaus, yrityskäynti 2-4 h
1) Yrityshaastattelussa vakioitu haastattelulomake,
2) AMK:n koulutustarjonnan esittely,
3) Yrityskohtaisen koulutustarpeen lomake,
4) SYKE-koulutustarjotin (5 mallikoulutusta)
Yhteenvetoraportointi yrityksille ja koulutussuunnittelijalle (Arffman Consulting Oy)
Koulutussuunnittelun käynnistäminen ja toimijapalaverit
- TE-keskus 16.4. ja 27.5.
- Koulutusorganisaatiot Edukai, AMK ja Arffman Consulting 29.5.TE-keskus)
Ohjausryhmä 3.6.2008
- projektin päättäminen 9.6.2008
- ehdotus projektin jatkamisesta 30.6.2008 asti (toteutui)