Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10182

Projektin nimi: Koulutus ja Konsultointi Pohjanmaa

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjanmman ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Hovioikeudenpuistikko 19A PL 131

Puhelinnumero: 020 636 0140

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: ei ole

Vastuuhenkilön nimi: Stefan Söderqvist

Asema: Hallintojohtaja

Sähköposti: stefan.soderqvist(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 050 3128656

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan, Sydösterbottens, kustregion, Kyrönmaan, Jakobstadsregionen

Kunnat: Kruunupyy, Vähäkyrö, Korsnäs, Isokyrö, Maalahti, Luoto, Mustasaari, Närpiö, Kristiinankaupunki, Vöyri, Laihia, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Kaskinen, Pedersöre

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kaikki pk-yritykset ja Pohjanmaan maakunnan painopisteiksi määrittelyillä toimialoilla kuten mm. metalli, ICT, elektroniikka, muovi, puu, elintarvike, matkailu ja yrityspalveluyritykset. Suuryritykset voivat osallistua hankkeissa ainoastaan jos heidän alihankkijoita ovat mukana.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kunnat, oppilaitokset, elinkeinoyritykset, yrittäjäjärjestöt jne.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1360, joista naisia 350

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1177, joista naisia 287

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 40, joista naisten perustamia 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten perustamia 4

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on pk-yritysten kasvun edistäminen ja osaamisen kehittäminen. Toiminta on kysyntälähtöistä ja perustuu ennakointitietoon. Projektissa toteutetaan tuotteistettuja asiantuntijapalveluita, yrityskohtaista konsultointia ja koulutus- ja valmennusohjelmia. Lisäksi järjestetään ajankohtaisia seminaareja ja lyhytkestoisia kursseja.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotetaan ELY-keskuksen kotisivuilla ja sähköpostin avulla. Lisäksi markkinoidaan ohjelmia lehdessä ja muissa tiedotusvälineissä, kuten esim ELY-keskuksen uutiskirjeessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöja tiedotetaan tarpeen mukaan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 388 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 383 162

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 388 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 383 162

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli pk-yritysten pitkäjänteinen kehittäminen konsultointipalvelujen ja koulutus- ja valmennusohjelmien avulla > tukevat mm. osaamisen kehittymistä, kansainvälistymistä ja kasvua ja tuottavuutta ja tehokkuutta. Tavoitteena oli myös luoda uusia yrityksiä Pohjanmaan maakunnan alueella.

Erityistavoitteina oli lisäksi kehittää yritysten tietotekniikkaosaamista. Tuotannon ja palvelualan yritysten tuottavuuden nostaminen, mm. sähköisten liiketoimintaprosessien kehittämisen ja yritysten olemassa olevien tuotantoprosessien nykyaikaistamisen avulla. Kustannustehokkaiden ja helppokäyttöisten teknologiaratkaisujen tuominen yrityksiin. Omistaja- ja sukupolvenvaihdostilanteet huomioitiin myös.

Projektin toteutus noudatti Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaisia tavoitteita: Yritysten liiketoiminnan pitkäjännitteinen kehittäminen ja osaamisen nostaminen, kansainvälistyminen ja kasvun ja tuottavuuden edistäminen, aloittavien yritysten kehittäminen ja verkostojen kehittäminen yhteistyössä lähiempien sidosryhmien (välilliset kohderyhmät) mm. etenkin VASEK ja alueellisten kehittämisyhtiöiden kanssa, yrittäjäjärjestöt, Finnvera(rahoitus, etenkin kasvu), Kauppakamari, Finpro ja Viexpo (kansainvälistyminen) sekä konsultointi- ja koulutuspalveluihin valitut konsultit ja konsulttitoimistot

Konsultointitoimenpiteitä (käytössä olleen budjetin mukaisesti) pystyttiin myöntämään projektin aikana n. 620 kpl ja yritysten tarpeet ja kiinnostukset kohdistuivat etenkin yrityskuvan ja brändin kehittämiseen (reilut 1/3 toimenpiteistä kohdistui tähän) sekä tuotannon, talouden ja tehokkuuden kehittämiseen. Muuten projektissa hyödynnettiin tasaisesti kaikki muita tuotteistettuja asiantuntijapalveluita ja etenkin lisäpäiviä (jatkopäiviä) käytettiin lähes jokaisessa toimeksiannossa. Myös alkavia yritysideoita / alkuvaiheessa olevia yrityksiä on saatettu konsultoinnin avulla eteenpäin. Projektissa on järjestetty Oman yrityksen perustaminen -teemapäiviä sekä suomen että ruotsinkielellä, taloushallintaa ja tietoturvaa käsitteleviä valmennusohjelmia pienille sekä keski-suurille yrityksille räätälöitynä sekä kansainvälistymistä ja myös kasvua edistävää -valmennusohjelmat. Saatu, kerätty palaute on ollut poikkeuksetta vain hyvää ja yritykset ovat kokeneet saamansa palvelun hyödylliseksi ja useissa yrityksissä toimenpiteet ovat synnyttäneet jatkotoimenpiteitä. Syvempiä ja tarkempia vaikutuksia tutkittaessa projektin aikajänne on liian lyhyt.