Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10186

Projektin nimi: Yhdessä hallittuun liiketoimintaan (YOS)

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 30.4.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Ratapihankatu 36

Puhelinnumero: 020 636 0060

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole omaa internet-osoitetta.

Vastuuhenkilön nimi: Martti Rantala

Asema: kehittämispäällikkö

Sähköposti: martti.rantala(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0400 438 361

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat ikääntyvät yrittäjät, jotka suunnittelevat luopuvansa yritystoiminnastaan 1-5 vuoden sisällä. Kohderyhmään kuuluvat myös yrityskaupan jälkeen pk-yrityksen liiketoimintaa jatkavat henkilöt, uudet innovatiiviset yritykset sekä alueella toimivat pienet pk-yritykset. Heikentyneen taloustilanteen johdosta projektin palveluja voidaan kohdistaa myös liiketoiminnallisia vaikeuksia kohtaaville pk-yrityksille.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti kohderyhmään kuuluvat palvelujen piiriin osallistuvien yritysten henkilökunta, joiden työpaikat turvataan onnistuneella omistajanvaihdoksella. Välilliseen kohderyhmään voidaan myös lukea kuuluvaksi eri rahoittajatahojen organisaatiot, jotka hyödyntävät tehtyjä suunnitelmia toiminnassaan.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1225, joista naisia 600

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1222, joista naisia 451

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 115, joista naisten työpaikkoja 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14, joista naisten työpaikkoja 8

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 115, joista naisten perustamia 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14, joista naisten perustamia 8

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Alkavien ja pienten pk-yritysten osalta projektissa keskeisimpinä toimenpiteinä ovat neuvonnan tueksi järjestettävät Oman Yrityksen Perustamisen -teemapäivät, mm. ProStart, Pk-LTS, Kunto sekä Myyntiteho -asiantuntijapalvelut.
Ikääntyvien yrittäjien osalta toimenpiteinä ovat yrityskohtainen neuvonta sekä luopujille että jatkajille, seutukunnissa järjestettävä EnsiAskel-neuvonta, VahdinVaihto- sekä ViestinVaihto palvelut. Lisäksi tullaan järjestämään omistajanvaihdosmessutapahtumia sekä omistajanvaihdosinfo-iltoja. Jatkajien osalta on mahdollista toteuttaa PK-LTS tai Balanssi-ohjelmia yrityksen toiminnan turvaamiseen sekä nuorille toimitusjohtajille suunnattua toimitusjohtajakoulutusta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin toiminnasta tiedotetaan paikallisissa lehdissä sekä Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehdessä. Lisäksi ollaan tiivisti henkilökohtaisesti yhteydessä yhteistyökumppaneihin ja seudullisiin kehittämiskeskuksiin sekä TE-toimistoihin. Yrityskohtaisesti projektin toteuttamista palveluista tiedotetaan ASKO-asiakasjärjestelmän kautta suoraan yrityksille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

VaihtoAskel Varsinais-Suomessa palvelukokonaisuutta toteutetaan koko projektin ajan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 902 633

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 858 827

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 902 633

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 858 827

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin toiminta on keskittynyt tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden markkinointiin sekä toteuttamiseen projektin kohderyhmän mukaisiin yrityksiin. Keskeinen painopiste on ollut omistajanvaihdosta suunnittelevien ikääntyvien yrittäjien aktivointi, jotta tulossa olevat omistajanvaihdokset saadaan toteutettua ajoissa sekä hallitusti. Toimenpitein on saatu yrityksissä oleva tietotaito sekä työpaikat turvattua samoin kuin toimenpiteillä on oltu mukana tukemassa yritysten jatkajien liiketoimintaosaamista. Projektin toimenpiteillä on tuettu myös mahdollisimman monen kasvuhaluisen pienen yrityksen kasvua ja liiketoimintaosaamista sekä vaikeuksissa olevien yritysten liiketoimintamahdollisuuksien kartoitusta.

Projekti on toiminut tiiviissä yhteistyössä seutukuntien kehittämiskeskusten, Varsinais-Suomen yrittäjäjärjestön, oppilaitosten, Tekesin, ELY-keskuksen sekä muiden alueella toimivien projektien kanssa. Projektipäällikön toimipaikka on ollut Yrityspalvelukeskus Potkurissa, jossa projektipäällikkö on tehnyt myös henkilökohtaista asiakasneuvontaa projektin kohderyhmän yrityksille. Henkilökohtainen neuvonta ei ole mukana projektin lukumääräisissä tuloksissa. Projekti on järjestänyt lukuisia tilaisuuksia kulloinkin kentällä olevan tarpeen mukaan. Projektin tavoitteet on saavutettu suunnitelman mukaisesti. Toiminta on ollut erittäin kustannustehokasta. Kokonaisrahoituksesta 73% on kohdistunut palvelujen ostoihin.