Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10194

Projektin nimi: PuuEdu

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Keskeytynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0832600-5

Osoite: PL 13

Puhelinnumero: 0408608949

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ksak.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Jari Hentilä

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: jari.hentila(at)koillismaa.fi

Puhelinnumero: 0400 393 797

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Taivalkoski, Kuusamo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Tärkein kohderyhmä on Koillismaan seutukunnan puuta jalostavat yritykset, niiden koko henkilöstö sekä yrittäjät ja alalle aikovat, jotka hankkeen koulutusten kautta haluavat kehittää joko omaa tai edustamansa yrityksen yrityksen osaamista ja sen kautta kannattavuutta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Koillismaan seutukunnan toisen asteen oppilaitokset sekä muut julkiset organisaatiot, joiden koulutus nostaa osaamistasoa alueen puunjalostusyrityksissä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 354, joista naisia 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 395, joista naisia 31

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PuuEdu -hankkeen tärkein kohderyhmä on Koillismaan seutukunnan puuta jalostavat yritykset, niiden koko henkilöstö sekä yrittäjät ja alalle aikovat, jotka hankkeen koulutusten kautta haluavat kehittää joko omaa tai edustamansa yrityksen yrityksen osaamista ja sen kautta kannattavuutta.
Projektin tuloksena siihen osallistuvien yritysten kasvu- ja työllistämismahdollisuudet sekä kannattavuus paranevat. Hankkeen myötä syntyy 20 uutta työpaikkaa, joista 5 on naistyöpaikkaa. Projektin aikana kerättävän tiedon vaikutuksesta käynnistetään ainakin yksi yhteishankintakoulutus, jossa koulutetaan uutta työvoimaa Koillismaan puualan yritysten tarpeisiin. Osallistuvien yritysten valmius havaita osaamiskapeikot ja poistaa niitä koulutuksen avulla kehittyy.
Tärkein laadullinen tavoite on hankkeeseen osallistuvien yritysten osaamisen tason nostaminen läpi linjan. Yritysten valmius vastata tulevaisuuden haasteisiin (näistä akuuteimpana eläköityminen) paranee. Laadullisten vaikutusten arviointiin kehitetään hankkeen aikana ohjausryhmän hyväksymät mittarit, joilla vaikutuksia mitataan.

Toimenpiteet vuonna 2008:
1. Projektin käynnistäminen
2. Tiedottaminen
3. Yrityskohtaiset koulutussuunnitelmat
4. Kouluttajien kilpailutus ja valinta
5. Koulutusten käynnistäminen
6. Seuranta ja raportointi

Toimenpiteet vuonna 2009:
1. Tiedottaminen
2. Koulutussuunnitelmien päivitys
3. Koulutusten toteuttaminen ja seuranta
4. Raportoinnit ja hankkeen ja väliarvio vaikuttavuudesta
5. Työllisyyskoulutustarveselvitys

Toimenpiteet vuonna 2010:
1. Tiedottaminen
2. Koulutussuunnitelmien päivitys ja täsmennys
3. Koulutusten toteuttaminen ja seuranta
4. Raportointi ja vaikuttavuusarvio
5. Hankkeen päättäminen

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen käynnistymisestä laaditaan lehdistötiedote. Tieto käynnistymisestä lisätään hallinnoijan kotisivuille.Kohderyhmille hankkeen käynnistymisestä tiedotetaan sähköpostitse, puhelimitse ja kirjeitse sekä henkilökohtaisin käynnein.
Rahoittajan edellyttämät vuosi- ja seurantaraportit toimitetaan ohjeiden mukaan. Kehittämishankkeen seurantaa järjestetään seuraavasti: ohjausryhmän kokouksia pidetään neljä kertaa vuodessa ja maksatuslomakkeet toimitetaan neljä kertaa vuodessa, seurantalomakkeet kaksi kertaa vuodessa ja vuosiraportti kerran vuodessa ja loppuraportti projektin päättyessä projektin päärahoittajalle. Tiedottamisessa otetaan huomioon ESR -ohjeet.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen aikana tiedotetaan eri osapuolille projektin etenemisestä ja sen päättyessä tehdään yhteenveto projektin onnistumisesta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 92 979

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: -876

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 139 947

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: -876

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti keskeytettiin hallinnoijan toimesta rahoittajan todettua projektin kilpailutuksissa epäselvyyksiä. Projektin hallinnoija on palauttanut kaikki ESR- ja valtion rahoituksen projektin rahoittajalle.