Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10199

Projektin nimi: Liikkeenjohdon PD-koulutus VIII

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2008 ja päättyy 31.12.2008

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0214958-9

Osoite: Ketunpolku 3, PL 52

Puhelinnumero: (08) 618 991

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kajak.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kajak.fi

Vastuuhenkilön nimi: Rauni Yli-Houhala

Asema: Johtaja

Sähköposti: rauni.yli-houhala(at)kajak.fi

Puhelinnumero: (08) 6189 9630, 044 7101 630

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Suomussalmi, Sotkamo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

PD-koulutus on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, joilla on usean vuoden työkokemus tai työelämässä oleville ammattilaisille. Tavoitteena on kehittää kainuulaisten yritysten ja julkishallinnon henkilöstön sekä alueella toimivien oppilaitosten opettajien osaamista liikkeenjohdon eri osa-alueilla sekä lisätä em. yhteisöjen yhteistyötä toimintansa kehittämisessä alueen elinkeinoelämän kanssa. Tavoitteena on saada myös henkilökohtaisia kontakteja eri osapuolten välille ja sitä kautta synnyttää verkostoitumista osapuolten kesken.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Koulutuksen tavoitteena on tukea työssä olevien osaamisen tason kohottamista erityisesti liikkeenjohdollisten tietojen ja taitojen osalta. Koulutuksella vaikutetaan välillisesti alueen yritysten kehittämiseen ja kasvuun.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 15, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15, joista naisia 12

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Liikkeenjohdon PD-koulutus on 60 opintopisteen laajuinen ohjelma, jonka kohderyhmänä ovat korkeakoulututkinnon suorittaneet ja usean vuoden työkokemuksen omaavat tai muutoin työelämässä vahvan ammattitaidon hankkineet ammattilaiset. Projektin kokonaiskesto on noin 2 vuotta eli 1.8.2006 - 31.12.2008 ja se toteutetaan rahoituskausien vaihtumisen takia kahdessa osassa. Projektissa 1.8.2006 - 29.2.2008 toteutui 45,5 opintopistettä (kaikille yhteiset opinnot 36,5 op, kehitysprojektit 4 op ja vapaasti valittavat opinnot 5 op). Tässä projektissa 1.3. - 31.12.2008 jää toteutettavaksi 14,5 opintopistettä (kaikille yhteiset opinnot 1,5 op, loput kehitysprojektit 4 op ja vapaasti valittavat opinnot 9 op), johon nyt haetaan jatkorahoitusta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotettu jo aikaisemmin Kajaanin ammattikorkeakoulun internet-sivuilla, lehti-ilmoituksella ja markkinointikirjeillä potentiaalisille asiakkaille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin päättyessä 31.12.2008 asiasta kerrotaan loppuraportissa ja Kajaanin ammattikorkeakoulun projektiohjeistuksen mukaisesti projektin arviointilomakkeessa, joka täytetään viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa koko koulutusprojektista.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 12 415

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 12 255

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 24 080

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 23 863

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteena on kehittää kainuulaisten yritysten ja julkishallinnon avainhenkilöstön sekä ammatillisten oppilaitosten opettajien osaamista liikkeenjohdon eri osa-alueilla sekä lisätä em. osapuolten yhteistyötä toimintansa kehittämisessä alueen elinkeinoelämän kanssa. Saada myös henkilökohtaisia kontakteja eri osapuolten välille ja sitä kautta synnyttää verkostoitumista oppilaitosten ja yrityselämän kesken. Koulutus on korkeatasoista ja käytännönläheistä ja osallistujat voivat soveltaa tietoja ja taitoja suoraan omissa työtehtävissään. Koulutus on toteutettu monimuoto-opiskeluna n. 2 pv/kk. Koulutuksella vaikutetaan välillisesti myös alueen yritysten kehittämiseen ja kasvuun. Määrällisenä tavoitteena on, että 80 % aloittaneita suorittaa koulutuksen loppuun.