Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10210

Projektin nimi: Työtä kaikille-hankkeen valmisteluhanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.1.2008 ja päättyy 31.12.2008

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Paltamon kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0188808-0

Osoite: Vaarankyläntie 7

Puhelinnumero: 08615 5461

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: paltamon.kunta@paltamo.fi

Projektin kotisivun osoite: www.paltamo.fi

Vastuuhenkilön nimi: Arto Laurikainen

Asema: kunnanjohtaja

Sähköposti: arto.laurikainen(at)paltamo.fi

Puhelinnumero: 044 288 5600

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Paltamo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektiorganisaatio, hallinnoijana Paltamon kunta ja jatkossa Paltamon työttömät

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työttömyyden hoitoon osalistuvat rahoittajat ja toimijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Laaditaan rahoitus- ja toimintamalli aktiiviselle työllistämismallille jossa kaikille tarjotaan työ tai koulutusmahdollisuus. Sosiaalietuudet vastaavasti säästyvät ja terveydenhuollon kulut pienenevät ( viiveellä).

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen sidosryhmille suoraan. Muuten julkinen sana tärkeä aloitettaessa ja väli- ja loppuraporttien yhteydessä. Esiteaineisto.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kerrotaan kokemuksia sitä mukaa kun niitä saadaan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 74 025

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 69 855

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 84 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 79 835

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Selvitystyö on tehty tiiviissä yhteistyössä ja hyvässä hengessä Koulutusavain Oy:n ja Tmi Anne Huotarin kesken.

Aimmin paperille tehdyssä loppuraportissa tiivistelmät molempien selvitysalueista. (Eivät mahdu tähän tilaan)