Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10212

Projektin nimi: HYVÄ JOHTAJA 2020, Johtamisosaamisen tuki -kehittämishanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 28.2.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245905-0

Osoite: Lönnrotinkatu 7

Puhelinnumero: 0102178600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.hse.fi/pienyrityskeskus

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Pentti Mustalampi

Asema: johtaja

Sähköposti: pentti.mustalampi(at)pyk.hkkk.fi

Puhelinnumero: 010 2178 623

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yritysten ja organisaatioiden esimiehet, työnjohtajat, tiiminvetäjät, yrittäjät, ylin johto, osastopäälliköt, paikallisjohtajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yritysten ja organisaatioiden henkilöstö, yritysten asiakkaat ja sidosryhmät, eteläsavolainen työelämä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 100, joista naisia 54

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 86, joista naisia 49

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 58, joista naisten työpaikkoja 24

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Johtamisosaamisen tuki kehittämishankkeen kohderyhmänä ovat yritysten ja organisaatioiden esimiehet, työnjohtajat, tiiminvetäjät, yrittäjät, ylin johto, osastopäälliköt, paikallisjohtajat.

Projektin tavoitteena on kehittää esimiesten ja yrittäjien johtamisosaamista siten, että vaikutukset ulottuvat koko organisaation kehittymiseen ja menestykseen. Tavoitteena on eteläsavolaisten esimiesten ja johdon johtamistaitojen parantuminen, ammatillisen johtajuuden kehittäminen, PK-yrittäjien esimiestaitojen parantuminen sekä esimiesten ja johdon työhyvinvoinnin ja oman työn hallinnan ja työssä jaksamisen parantuminen.

Projektin avulla valmennetaan eri alojen esimiehiä, jotka tukevat ja sparraavat esimieskollegojaan ja erityisesti nuoria ja aloittavia esimiehiä oman johtajuuden rakentamisessa ja esimiesroolin haltuunottamisessa.Tavoitteena on luoda esimiesten ja johdon tukiverkosto ja tarjota yhteisiä foorumeja, joissa voi vapaasti jakaa kokemuksia ja saada tukea ja uusia näkökulmia ja toimintatapoja esimieskollegoilta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan HSE Pienyrityskeskuksen verkkosivuilla, sanomalehtiartikkeleiden avulla, lehti-ilmoittelulla, suoramarkkinoinnilla, asiakastilaisuuksissa sekä puhelinmarkkinoinnin avulla. Projektista pidetään Johtamisen Campus tilaisuuksia, joissa koulutuksellisin menetelmin kerrotaan hankkeesta ja ajankohtaisista teemoista johtamisen kentällä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen aikana noin kerran vuodessa käydään kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa, seminaareissa pitämässä puheenvuoro / esitys hankkeen onnistumisesta tähän saakka. Vuosittain tehdään hankearviointia, jonka raportti julkaistaan HSE Pienyrityskeskuksen julkaisusarjassa. Raportista nousevia seikkoja tarjotaan myös tiedotusvälineiden käyttöön julkaistavaksi. Lisäksi raportista ja parhaista käytännöistä tehdään HSE Pienyrityskeskuksen omiin julkaisuihin juttuja. Hankkeen päätyttyä tehdään koko hanketta koskeva laajamittainen arviointiselvitys, josta nousevia parhaita käytäntöjä tarjotaan sekä kansallisiin että kansainvälisiin konferensseihin esiteltäväksi. Hankkeen projektipäällikkö tai valtuuttamansa pitää esitelmät joko suomeksi tai englanniksi

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 523 621

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 500 527

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 672 621

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 528 030

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena on ollut esimiesten johtamistaitojen parantuminen, ammatillisen johtajuuden kehittyminen ja oman työn hallinnan ja työssä jaksamisen parantuminen. Myös hankkeeseen osallistuneen oman esimiehen sitouttaminen ja sitä kautta vaikuttavuuden lisääminen on ollut keskeistä hankkeessa. Projektin kohderyhmänä ovat olleet pk-yritysten ja julkisten organisaatioiden esimiehet, työnjohtajat, tiiminvetäjät sekä yrittäjät. Hankkeessa on toteutettu Voimavaroja esimiestyöhön -ohjelmat Mikkelissä ja Savonlinnassa vuosina 2008-2010 sekä Yrittäjä - kehity esimiehenä -ohjelma Mikkelissä v. 2009 ja v. 2010. Pieksämäellä toteutettun v. 2010 Esimiesvalmennus -ohjelma. Ohjelmien alkaessa käytiin osallistujan yrityksessä/organisaatiossa, jossa tehtiin ns. työpaikkahaastattelu osallistujan oman esimiehen osallistuessa myös siihen. Ohjelmiin on kuulunut ns. klinikkatyöskentely koulutusjaksojen välissä, jolloin pienryhmissä on käsitelty ohjatusti kunkin osallistujan itse valitsemaa aihetta. Klinikkatyöskentely on koettu erittäin hyödylliseksi ja vertaistuki tarpeelliseksi. Seurantapäivät pidettiin ensimmäisten ohjelmien osallistujille n. vuosi ohjelman päättymisen jälkeen ja silloin tarkasteltiin, mitä muutoksia ohjelman vaikutuksesta on organisaatiossa ja omassa työssä tapahtunut. Hankkeen päättyessä siitä tehtiin vaikuttavuusselvitys projektin tulosten mittaamiseksi. Selvityksen mukaan koettiin, että hanke on vaikuttanut oman työn organisointiin, sisäisen tiedonkulun parantumiseen organisaatiossa, oman työhyvinvoinnin lisääntymiseen sekä oman esimiesroolin selkiytymiseen.