Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10222

Projektin nimi: MUUTOKSESSA MUKANA

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.9.2008 ja päättyy 31.1.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Maaseudun Sivistysliitto

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0215192-9

Osoite: Isokatu 19 b 14

Puhelinnumero: 08 540 9715

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.msl.fi

Projektin kotisivun osoite: www.msl.fi/muutoksessamukana

Vastuuhenkilön nimi: Paula Yliselä

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti: paula.ylisela(at)msl.fi

Puhelinnumero: 040 719 1687

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Pyhäjoki, Kärsämäki, Raahe, Pyhäjärvi, Kuusamo, Haapajärvi, Ii, Nivala, Vihanti, Haapavesi, Pudasjärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Maaseudulla asuvat, sinne muuttavat tai maaseudulta töitä hakevat maahanmuuttajat
Kunnat
Maaseutuyrittäjät
Kyläyhdistykset
Oppilaitokset

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kunnat, kuntalaiset ja kyläläiset
Kolmannen sektorin toimijat
Oulun kaupungin maahanmuuttajatyötä tekevät tahot
Maa- ja kotitalousnaiset
Heikinharjun vastaanottokeskus
Oulun yliopisto

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 265, joista naisia 149

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 266, joista naisia 177

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 12, joista naisten työpaikkoja 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maaseudun Sivistysliiton hallinnoima monikulttuurisuushanke Muutoksessa mukana on koulutus-ja tiedonvälityshanke, jonka pääpaino on Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueiden maahanmuuttajien ja valtaväestön koulutuksessa ja verkostoitumisessa.

Hankkeen tavoitteena on kaksisuuntainen kotouttaminen, joka tukee alueiden maahanmuuttajien entistä parempaa integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja valtaväestön myönteisen asenneilmapiirin kehittymistä maahanmuuttajia kohtaan.

Kohderyhmää ovat Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueiden maahanmuuttajat, yrittäjät, kuntien työntekijät,luottamushenkilöt ja kuntalaiset. Toimenpiteitä ovat teemakoulutukset, kuntapäivät, työnohjaus ja monikulttuurista työtä tekevien yhteistyöverkoston koordinointi ja koulutus.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 300 000 € ja hankkeen toteutusaika on 2008-2011.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Maaseudun Sivistysliitto
- nettisivut
- MSL:n uutiskirje + uutispuuro-hanke

Säännöllinen yhteydenpito ja yhteistyötahojen tiedottaminen projektin etenemisestä.
- tiedotteet
- sähköposti
- seminaarit

Eri tiedotusvälineiden kautta suurelle yleisölle.
- lehdistö
- internet

Maaseudun toimintaryhmät
- Jokivarsien Moderni Maaseutuyhdistys JoMMa ry
- Keskipiste-Leader ry
- Myötäle ry
- Nouseva Rannikkoseutu ry
- Rieska-Leader ry
- Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Maaseudun Sivistysliitto
- nettisivut
- vuosijulkaisu Maamerkki

Aikataulu: tammikuu-helmikuu 2010, joulukuu 2010

Yhteistyötahojen tiedottaminen projektin tuloksista ja saaduista hyvistä käytännöistä
- julkaisut
- seminaarit

Aikataulu: marraskuu-joulukuu 2009, marraskuu-joulukuu 2010

Eri tiedotusvälineiden kautta suurelle yleisölle
- lehdistö
- internet

Aikataulu: joulukuu 2009, joulukuu 2010

Maaseudun toimintaryhmät
- seminaarit
- julkaisut

Aikataulu: joulukuu 2009, joulukuu 2010

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 274 873

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 265 358

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 314 873

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 302 361

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

HANKKEEN NIMI
Muutoksessa mukana

HANKKEEN TOTEUTTAJA
Maaseudun Sivistysliitto
Pohjois-Suomen aluekeskus
Kirkkokatu 4 A 35
90100 Oulu

HANKKEEN JOHTAJA
Paula Yliselä
Maaseudun Sivistysliitto
Eerikinkatu 28
00180 Helsinki

YHTEYSHENKILÖ
Virpi Harilahti-Juola, Elina Vehkala
Maaseudun Sivistysliitto
Kirkkokatu 4 A 35
90100 Oulu

HANKKEEN TOTEUTUSAIKA
8.9.2008 -31.1.2011

KOHDERYHMÄ
Maaseudulla ja pienillä paikkakunnilla asuvat ja sinne muuttavat maahanmuuttajat
Yhteistyökuntien valtaväestö (kunnat, oppilaitokset, yritykset)

TOTEUTUSALUE
Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Kuusamo, Kärsämäki, Nivala, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Raahe, Siikajoki, Vihanti


"Tänne voi kotoutua, kun on itse aktiivinen. Kun ihminen haluaa jotain, täällä on paljon mahdollisuuksia. Kun ihminen ei halua mitään, täältä löytyy aina esteitä ja syitä"
- Irina Trifonova, Pyhäjärvi

"Suomessa on hyvä asua. Kaikki riippuu oikeastaan ihmisestä. On oltava itse aktiivinen. Suomessa on paljon mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja haaveitaan, mutta on itse oltava aktiivinen ja haluttava järjestää omia asioitaan"
- Aili Saukkonen, Oulu


Muutoksessa mukana hanke alkoi syyskuussa vuonna 2008 ja päättyy tammikuussa 2011. Hankkeessa on ollut mukana 12 kuntaa Pohjois-Pohjanmaalta (Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Kuusamo, Kärsämäki, Nivala, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Raahe, Siikajoki, Vihanti).

Hankkeen keskeinen tavoite on ollut monikulttuurisuustyön kaksisuuntaisuus niin että toimenpiteet tavoittavat sekä maahanmuuttajia että kantaväestöä. Toinen keskeinen tavoite on ollut hankkeen kautta kehittää monikulttuurisuustyötä nimenomaan pienissä kunnissa ja niiden lähtökohdista käsin.

Hankkeen toimenpiteitä ovat olleet teemakoulutukset, asiantuntijaluennot, työnohjaus, erilaisten tapahtumien järjestäminen sekä maakunnallisen toimijaverkoston kokoaminen ja sen toiminnan koordinoiminen ja kehittäminen.

Tavoitteena on saada hankkeessa löydetyt ja kehitetyt hyvät käytännöt elämään myös hankkeen päättymisen jälkeen. Näitä hyviä käytäntöjä ovat työnohjaus, tietopaketti maahanmuutosta, koulutuskansio, Koti maalla;käsikirja maahanmuutosta sekä maakunnallisen toimijaverkoston toiminta.

Työnohjauksesta saatujen kokemusten mukaan se sopii hyvin työkaluksi myös monikulttuurisuustyöhön ja sitä voidaan jatkossa toteuttaa osana Maaseudun Sivistysliiton perustehtävää. Työnohjaus on kuitenkin vielä sen verran uusi työkalu monikulttuurisuustyössä, että sen markkinoimiseen ja toteuttamiseen tarvitaan vielä erillistä panostusta.

Hankkeessa tehdyt materiaalit ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä voidaan hyödyntää missä päin Suomea tahansa. Tietopaketti maahanmuutosta- koulutuskansio on tarkoitettu työkaluksi kaikille niille, jotka tekevät ja varsinkin niille, jotka aloittavat maahanmuuttotyön tekemisen ja kehittämisen omassa kunnassaan. Koti maalla -kirjaa tehdessä keskeisinä kohderyhminä on ajateltu kuntien johtoa ja luottamushenkilöitä. Kirja on nimensä mukaisesti käsikirja aiheesta ja auttaa kuntien johtoa maahanmuuttoa koskevassa päätöksenteossa. Kirjan ensimmäinen painos on jo loppu ja siitä on tilattu toinen painos.

Maakunnallisen toimijaverkoston kokoaminen on yksi hankkeen keskeisimmistä tuloksista. Verkostolle tulisikin löytää uusi koti, että sen toiminnan koordinointi ja kehittäminen olisi osa jatkuvaa toimintaa eikä sitä olisi ulkoistettu millekään hankkeelle.

Maaseudun Sivistysliiton tavoitteena on myös saada maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta koskeva asiantuntijuus osaksi organisaation perustehtävää. Muutoksessa mukana hankkeen jälkeen vastaavaa toimintaa löytyy Lapista Muutoksessa mukana Lappi -hankkeen toimesta. Myös Keski-Suomessa on haettu rahoitusta monikulttuurisuushankkeeseen Keski-Suomen alueella.

Maaseudun Sivistysliitto on jättänyt marraskuussa 2010 hankehakemuksen Koti maalla -hankkeesta, joka jatkaa Muutoksessa mukana hanketta ja siinä löydettyjä hyviä käytäntöjä. Koti maalla hankkeessa tavoite on yhteisökehittämisessä ja siinä kohderyhmiä ovat maahanmuuttajat, nuoret ja nuoret perheet. Koti maalla ;hankkeen tavoitteena on löytää toimivia kotouttamisen malleja kaikille uusille kuntalaisille. Samalla sen tavoitteena on jatkaa ja kehittää maaseutu-kaupunki välistä vuoropuhelua ja tukea pieniä kuntia niiden omien vahvuuksien löytämisessä ja niiden kehittämisessä.