Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10234

Projektin nimi: Ajoneuvotietojärjestelmien osaamisen ja opetuksen integroinnin kehityshanke Kajaanin ammattikorkeakoulussa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0214958-9

Osoite: PL 52, Ketunpolku 3

Puhelinnumero: 08-618 991

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kajak.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kajak.fi/atj

Vastuuhenkilön nimi: Mika Määttä

Asema: Tutkimus- ja kehitysyksikön johtaja

Sähköposti: mika.maatta(at)kajak.fi

Puhelinnumero: 044-7101 607

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Vaala, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat Kajaanin ammattikorkeakoulun opettajat ja muu henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisenä kohderyhmänä ovat Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijat. Lisäksi projektin hyödynsaajina ovat koko Kainuun ICT -alalla toimivat yritykset kuten Sunit, Metso, Elektrobit, Exens, Ponsse, Epec, Incap, Kemet (Evox Rifa) ja Ebsolut sekä valtakunnalliset ajoneuvoteollisuuden yritykset kuten Valtra, JohnDeere ja Patria.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9, joista naisia 1

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kainuulaisten toimijoiden keskuudessa on syntynyt yhteinen tahtotila (Uudistuva Kainuu 2012 –sopimus), jossa ajoneuvotietojärjestelmäosaamista lähdetään selkeästi kehittämään osana mittaustekniikan ydintä. Asian eteenpäin viemiseksi on luotu ajoneuvotietojärjestelmien kehittämisohjelma (ATJ-ohjelma). Ohjelman tavoitteena on luoda vuoteen 2015 mennessä kansainvälisesti tunnettu ajoneuvotietojärjestelmien osaamiskeskittymä, joka tarjoaa alueen kasvaville ajoneuvoteknologian yrityksille ainutlaatuisen T&K, koulutus- ja testausympäristön käsittäen kulutus, hyöty- ja työajoneuvot. Kajaanin ammattikorkeakoulu toteuttaa ATJ-ohjelmaa:

Kehittämällä uuden ajoneuvotietojärjestelmien opetussuunnitelman
Kehittämällä yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulun välistä yhteistyötä
Tehostamalla opiskelijarekrytointia ja markkinointia
Laajentamalla opiskelijarekrytointialueeksi koko Suomen
Kehittämällä testauslaboratorioiden toimintaa ja teknologiaa vastaamaan alan yritysten ja koulutuksen tarpeita
Toteuttamalla alan tutkimus ja kehitystoimintaa
Lisäämällä kansainvälisiä suhteita alan yrityksiin ja korkeakouluihin

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) profiloituu ajoneuvotietojärjestelmien osaajien tuottamiseen ja elinkeinoelämän sekä soveltavan T&K työn kehittämiseen osana ammattikorkeakoulun omaa strategista painopistealuetta. KAMK toteuttaa projektin tehden yhteistyötä alan merkittävien yritysten (mm. Sunit, Metso, Elektrobit, Exens, Ponsse, Epec, Incap, Kemet (Evox Rifa) ja Ebsolut, Valtra, JohnDeere, Patria) kanssa. Ajoneuvotietojärjelmien viidestä merkittävimmästä valmistajasta kolme sijaitsee Kajaanin vaikutusalueella, joten alueellinen selkeä tarve projektille on olemassa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Sisäinen tiedottaminen:
Kajaanin ammattikorkeakoulun henkilöstölle / Kajaanin ammattikorkeakoulun nettisivut
Ulkoinen tiedottaminen:
Suurelle yleisölle, potentiaalisille opiskelijoille ja alan yrityksille / Koti-Kajaani, Kainuun Sanomat, Kainuun radio, Radio Kajaus, Julkaisut, Alan lehdet, Nettisivut (www-foorumi), esitteet, messut, seminaarit, näyttelyt

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Sisäinen tiedottaminen:
Kajaanin ammattikorkeakoulun nettisivut, Projektin alussa, projektipäällikkö

Ulkoinen tiedottaminen:
Koti-Kajaani, Kainuun Sanomat, Kainuun radio, Radio Kajaus, v.2008-2010, projektipäällikkö
Julkaisu, Alan lehdet, v. 2009-2010, projektipäällikkö
Nettisivut (www-foorumi), esite, v. 2008-2009, projektipäällikkö, mainostoimisto
Messut, seminaarit, näyttelyt, v.2008-2010, projektipäällikkö

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 426 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 426 100

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 480 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 480 243

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena olivat 1) Ajoneuvotietojärjestelmien opetussuunnitelman kehittäminen, 2) Yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulun välisen yhteistyön kehittäminen, 3) Opiskelijarekrytointi ja markkinointi ja 4) Kansainvälistyminen.

Hankkeessa on toiminut projektihenkilöstön lisäksi vastuuopettajat. Mukana on ollut seitsemän yritystä ja yhteistyötä on tehty useiden oppilaitosten kanssa. Yritysten roolina on ollut toimia asiantuntijana ja palautteen antajina sekä mukana ohjausryhmätyössä. Uusia kontakteja luotiin sekä suoraan yrityksiin että yhteistyöverkostojen kautta. Oppilaitosyhteistyö toteutui vierailuilla sekä osallistumalla erilaisiin seminaareihin ja koulutuksiin sekä messuille.

Uudistettu tietotekniikan insinöörikoulutuksen opetussuunnitelma, joka suuntaa ajoneuvojen tietojärjestelmiin, otettiin käyttöön vuoden 2009 ja 2010 aloittaneilla opiskelijoilla.

Opiskelijarekrytoinnissa ja markkinoinnissa toimittiin aktiivisesti esitellen koulutusta vierailuilla, messuilla ja tapahtumissa. Markkinoinnin tueksi luotiin oma ATJ ilme ja projektin tuotoksena luotiin myös www-sivusto www.kajak.fi/atj.

Projektin aikana luotiin sopimus opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntavaihtosta Saksan Zwickau UAS, Heilbronn University ja Turkin Akdeniz Universityn kanssa.

Projekti oli onnistunut ja suurin osa tavoitteista on saavutettu, tulokset ovat pääosin hyviä. Projektissa on opittu uusia käytänteitä ja toimintapoja liittyen opetuksen kehittämiseen ja markkinointiin. Kv-yhteistyö uusien yhteistyöoppilaitosten kanssa on aktiivista.