Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10235

Projektin nimi: Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä/ Oppisopimuskeskus

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2059008-7

Osoite: Pinninkatu 45 A

Puhelinnumero: (03) 3155 5800

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pirko.fi, www.oppisoppi.fi

Projektin kotisivun osoite: www.aikofoorumi.fi

Vastuuhenkilön nimi: Tuula Hoivala

Asema: vs. oppisopimusjohtaja

Sähköposti: tuula.hoivala(at)pirko.fi

Puhelinnumero: +358 503295711

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, , Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pälkäne, Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Virrat, Ruovesi, Akaa, Orivesi, Ylöjärvi, Tampere, Punkalaidun, Urjala, Parkano, Vesilahti, Ikaalinen, Valkeakoski, Juupajoki, Kihniö, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- koulutus- ja työvoimapalveluorganisaatioiden henkilöstö
- eri oppilaitosten opettajat ja muu opetushenkilöstö
- yritykset, yrityspalveluorganisaatiot ja seutukunnat
- työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöissä työskentelevät

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeen tuloksista hyötyvät kaikki pirkanmaalaiset aikuiskoulutuspalveluita käyttävät tahot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pirkanmaalla aikuiskoulutuksen moninainen toimijakenttä on toiminut paljolti alueellisesti, koulutusmuodoittain ja koulutusasteittain eriytyneesti eikä yhteistä, koko aikuiskoulutuksen kentän kattavaa ja työelämän kanssa vuoropuhelun mahdollistavaa foorumia ole ollut käytettävissä. Osaltaan paineita omaehtoiselle yhteistyölle luovat aikuiskoulutuskenttään kohdistuvat muutosvaatimukset. Pirkanmaan aikuiskoulutushanke vastaa näihin vaatimuksiin mahdollistamalla seutukunnallisten toimijoiden keskinäisen suunnitelmallisen yhteistyön aikuiskoulutuksen maakunnallisen yhtenäisyyden saavuttamiseksi.

Maakunnallisen AIKO -foorumihankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa Pirkanmaan liiton rahoituksella vuonna 2007 perustetun aikuiskoulutusverkoston toiminta ja asema maakunnallisena vaikuttajana. Foorumin toimintaan on sen kumppanuussopimuksessa sitoutunut laajasti toimijoita, jotka edustavat alueen aikuiskoulutusta järjestävistä tahoja, työhallintoa, maakunnan toimijoita sekä työyhteisöjen edustajia ja työelämän etujärjestöjä. Foorumiin voi myöhemmin liittyä erillissopimuksella uusia toimijoita esimerkiksi yritysyhteistyön kautta.

Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumin tavoitteena on mahdollistaa koulutuksen järjestäjien, tilaajien ja elinkeinoelämän yhteistoiminta aikuiskoulutuksen suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa, kuvaamisessa, kehittämisessä ja markkinoinnissa. Yhteistyöllä parannetaan resurssien kohdentamista ja ohjaamista aluekehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisesti, ottaen huomioon mm. työvoima-, koulutus- ja elinkeinopoliittiset näkökulmat sekä käytettävissä oleva ennakointitieto.

Pitkällä tähtäimellä aikuiskoulutusfoorumin tavoitteena on parantaa alueen aikuiskoulutuspalvelujen, kehittämistoimenpiteiden sekä erilaisten projektitoimien suunnittelua ja koordinointia tarpeettomien päällekkäisyyksien poistamiseksi. Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi -hankkeen aikana laaditaan maakunnan alueelle aikuiskoulutuksen toimintaohjelma, jossa linjataan tulevien vuosien tärkeimmät toimenpiteet aikuiskoulutuksen kentällä. Näin lopullisena tavoitteena on Pirkanmaan alueen kehittäminen sen elinkeinoelämälle luomaa toimintaympäristöä parantamalla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottamisella tehostetaan sekä yhteistyötä, avoimuutta ja kumppanuutta osallistuvien toimijoiden ja verkoston kesken että lisätään hankkeen näkyvyyttä ja tehokkuutta. Tavoitteellisen tiedottamisen tuloksena syntyy uusia kunta-ja maakuntatason sidosryhmiä tukemaan hankkeen pyrkimyksiä. Tiedotustoimien kohderyhmänä on projektiin osallistuvat operatiiviset ja hallinnolliset toimijat.

Aikuiskoulutusfoorumilla ei ole tarvetta laajaan ulkopuolisille suunnattuun tiedotukseen. Ulkopuoliset, esimerkiksi mahdolliset yhteistyötahot ja -verkostot, voivat saada tietoa foorumista sille avattavilta www-sivuilta sekä suoraan projektivastaavalta. Toiminnan kehittyessä on mahdollista antaa esimerkiksi haastatteluja tai tiedotteita toiminnasta, tai aikuiskoulutusfoorumin nimissä lausuntoja ajankohtaisista aikuiskoulutusta koskevista asioista.

Graafisen ilmeen tuottamisessa noudatetaan yleisesti sovittua
yhtenäistä linjaa sekä ESR-viestinnästä annettua ohjeistusta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksista, sen hyvistä ja huonoista käytännöistä tiedotetaan avoimesti ja aktiivisesti eri välineitä käyttäen projektin toteutusvaiheen mukaisesti sen eri kohderyhmille ja verkostoille.
Aikuiskoulutusfoorumin toimintatapoja esitellään ja tarjotaan käytettäviksi tarpeen mukaan myös muualla Suomessa toimiville samankaltaisille verkostoille. Foorumi voi ottaa myös omaan toimintaansa oppia muilta toiminnassa olevilta verkostoilta.

Vuosien 2011 - 2012 aikana foorumitapaamiset ovat merkityksellisiä hyvien käytäntöjen levittämisen paikkoina niin AIKO-hankkeen kuin muidenkin maakunnallisten aikuiskoulutusta kehittävien hankkeiden osalta. Myös vuoden 2011 aikana avautuva nettisivusto toimii hyvistä käytännöistä tiedottamisen areenana ja lisäksi näiden ohella käytetään sähköpostilistaa, jolle hankkeen aikana (vuodet 2008 - 2010) on kertynyt n. 130 vastaanottajaa. Uusilla avauksilla, mm. nettisivut, hanke pyrkii lisäämään tiedotuksen interaktiivisuutta, pois yksisuuntaisesta viestinnästä. Vuoden 2012 keväällä / kesällä järjestetään seminaari, jossa hankkeen hyvät käytännöt siirretään pois hankemaailmasta kohti normaalia pirkanmaalaista aikuiskoulutusta.

Aikataulutettua toimintasuunnitelmaa tarkennetaan kevään 2011 aikana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 168 050

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 168 050

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 184 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 184 705

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi -projektin (1.5.2008-30.6.2012) lähtökohtana oli tarve pirkanmaalaisten aikuiskoulutustoimijoiden keskustelu- ja yhteistyöfoorumille. Tavoitteena oli lisätä alueen aikuiskoulutuksen järjestäjien, asiakkaiden, työhallinnon ja aluekehitystoimijoiden välistä yhteistyötä ja luoda verkostolle vakiintunut toimintamalli. Yhteistyöllä oli tarkoitus mahdollistaa koulutuksen suunnittelu ja suuntaaminen Pirkanmaan elinkeinorakenteen ja kehittymisen kannalta merkittävimmille alueille. Lisäksi tarkoituksena oli parantaa aikuiskoulutuspalveluiden laatua ja osuvuutta sekä resurssien kohdentamista aluekehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Kohderyhmiksi määriteltiin koulutus- ja työvoimapalveluorganisaatioiden henkilöstö, oppilaitosten opettajat ja muu opetushenkilöstö, yritykset, yrityspalveluorganisaatiot ja seutukunnat sekä työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöissä työskentelevät. Toimintaan sitoutui projektin aloitusvaiheessa 35 kumppanuussopimuksen allekirjoittanutta organisaatiota.

Projektin toteuttamisessa keskeistä olivat kaikille avoimet foorumitapaamiset, joissa jaettiin ajankohtaista tietoa, työstettiin toimijoiden kannalta tärkeitä aikuiskoulutuskysymyksiä ja tarjottiin mahdollisuuksia verkostoitumiseen. 14 kertaa järjestetyt tapaamiset keräsivät keskimäärin 41 osallistujaa. Projektin puitteissa laadittiin keväällä 2010 julkaistu Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmaluonnos, jonka tavoitteena oli viitoittaa aikuiskoulutuksen alueellista suunnittelua ja toteuttamista siten, että eri hallinnon aloilla toimittaisiin yhteisvoimin samaan suuntaan. Projektin saatua jatkoajan sen oleelliseksi tavoitteeksi määriteltiin keskeisten kehittämiskohteiden valinta yhteisesti toimenpideohjelman pohjalta. Foorumitapaamisissa toteutetun verkostotyöskentelyn myötä kehittämislinjaukset jalostuivat osaamispalveluyhteistyön sateenvarjomalliksi, joka dokumentoitiin projektin loppuvaiheessa Osaamispalvelut Pirkanmaalla 2025 -asiakirjaan. Lisäksi projektissa toteutettiin www-ratkaisuja: toiminnasta tiedottava www.aikofoorumi.fi-sivusto, Moodle-oppimisympäristö ja Rojektilaari-hanketietopankki.

Mm. foorumitapaamisten nousujohteisista kävijämääristä ja positiivisesta palautteesta voidaan päätellä, että projektin aikana toimijoiden sosiaalinen pääoma karttui ja näkemykset aikuiskoulutuksesta jalostuivat. Toimijoiden välisen vuorovaikutuksen voidaan arvioida kehittyneen avoimempaan suuntaan ja osapuolten tutustuneen toisiinsa syvemmin. Projektisuunnitelman mukaisesti Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi loi mahdollisuuksia koulutuksen järjestäjien, tilaajien ja elinkeinoelämän yhteistoiminnalle ja tarjosi verkostolle mm. ajankohtaista ennakointitietoa sekä työvoima- ja elinkeinopoliittisia näkökulmia. Yhteistyön voidaan myös nähdä parantaneen yleisemmällä tasolla aikuiskoulutuksen kehikon ymmärtämistä ja aikuiskoulutusnäkökulman huomioimista päätöksenteossa.

Toiminnan merkittävänä haasteena voidaan nähdä siirtyminen oppilaitoskeskeisestä ajattelusta laajempaan hallinnon ja koulutusasteiden rajat ylittävään työelämä- ja maakuntakeskeiseen ajattelutapaan. Jos vallan ja tiedon jakamien ymmärretään prosessien mahdollistajana, tehostajana ja uutta luovana voimana, voidaan verkostoyhteistyön kautta löytää vastauksia tulevaisuuden osaamistarpeiden ja kapenevien resurssien asettamiin haasteisiin. Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi loi hyvää pohjaa aikuiskoulutustoimijoiden yhteistyön jatkumiselle myös projektin päättymisen jälkeen. Osaamispalvelut Pirkanmaalla 2025 -asiakirjaan dokumentoidun mallin pohjalta toimijat voivat jatkaa keskustelua maakunnallisen osaamis- ja yrityskehittämisen johtoryhmän muodostamisesta strategisen tason veturiksi sekä asiantuntijaryhmien perustamisesta toiminnan viemiseksi operatiivisella tasolla teema-alueittain eteenpäin. Toimintamallin vakiinnuttamiseksi verkoston itsensä tulisi ottaa vastuuta verkostotyön mahdollistamisesta tulevaisuudessa.