Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10236

Projektin nimi: KOTE-Koulutus ja työelämä kohtaavat

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 29.2.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Osoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: 03-245 2111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tamk.fi/kote

Vastuuhenkilön nimi: Mikko Naukkarinen

Asema: Vararehtori

Sähköposti: mikko.naukkarinen(at)tamk.fi

Puhelinnumero: 0500 772 269

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Jyväskylän, Etelä-Pirkanmaan, Seinäjoen, Ylä-Pirkanmaan, , Tampereen, Jämsän, Kuusiokuntien, Järviseudun, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Keuruun

Kunnat: Pälkäne, Keuruu, Jämsä, Ilmajoki, Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Virrat, Alajärvi, Ruovesi, Akaa, Orivesi, Kuhmoinen, Toivakka, Kuortane, Petäjävesi, Ylöjärvi, Tampere, Multia, Punkalaidun, Muurame, Urjala, Uurainen, Parkano, Vesilahti, Laukaa, Ikaalinen, Valkeakoski, Jyväskylä, Hankasalmi, Juupajoki, Kihniö, Kangasala, Lapua, Alavus, Lempäälä, Seinäjoki, Soini, Ähtäri, Töysä, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmän muodostavat työ- ja elinkeinoelämän edustajat yrityksistä, organisaatioista, yhdistyksistä sekä julkiselta sektorilta (etenkin opiskelijoiden harjoittelu ja -työpaikoista), sekä opetushenkilöstö. TAMKin toimipisteet sijaitsevat Tampereella, Mäntässä, Ikaalisissa ja Virroilla. Hankkeen toiminta painottuu Liiketalous ja palvelut yksikön toimipisteiden toiminta-alueelle (Tampere, Ikaalinen, Virrat ja Mänttä), ja myös ylimaakunnallisesti, eli kohderyhmän edustajia (harjoittelun ohjaajan valmennukseen osallituvia tai kehittämistiimien jäseniä) voi olla mukana myös toimipisteiden lähi- ja rajakunnista, joissa opiskelijoita harjoittelee, ei siis ainoastaan Pirkanmaalta tai Ylä-Pirkanmaan kunnista.

Tavoitteena on saada kehittämistiimien tueksi edustajia/asiantuntijoita työelämästä, sekä valmennuksen kautta harjoittelun ohjaajiksi ja arvioijiksi. Opettajia on mukana henkilöstönä kehittämistiimeissä, ohjausryhmässä sekä kohderyhmänä harjoittelun ohjaajan valmennuksessa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Ammattikorkeakoulujen opetus- ja projektihenkilöstö, joille tietoa käytännöistä, menetelmistä ja hankkeen toteuttamismallista viedään erilaisten aiheeseen liittyvien verkostojen ja tapahtumien kautta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 156, joista naisia 107

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tausta: Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulutuksen yhteistyö vaatii konkreettisia verkostomaisia tapaamisia, jotta vuoropuhelua syntyy työ- ja elinkeinoelämän sekä opetus- ja projektihenkilöstön välillä. TAMKin koulutusohjelmien ja toimipisteiden sekä työelämän välinen yhteistyö nähdään keskeisenä kehittämiskohteena. Toimipisteet ovat Tampereella, Ikaalisissa, Mäntässä ja Virroilla. Työelämäyhteistyön ja harjoittelun käytännöt ovat erilaisia. Erilaisilla uusilla yhteistyömalleilla voidaan saada aikaan vuorovaikutusta (kehittämistiimit, verkostotapaamiset, valmennukset, työharjoittelun mallintaminen, opetussuunnitelmatyö) ja uusia toimintamalleja.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja kehittää Tampereen ammattikorkeakoulun harjoittelun erilaisia käytäntöjä sekä kehittää työssäoppimista. Tavoitteena on kehittää työelämäyhteyksiä verkostoitumalla kehittämistiimeissä. Koulutuksen ja osaamisen työelämävastaavuuden tarkastelu laadullisesti ja sisällöllisesti tapahtuu työelämäyhteistyön kautta.

Tulokset: Työelämän edustajat ovat mukana asiantuntijoina kehittämistiimeissä ja harjoittelun ohjaajan valmennuksissa. Opetushenkilöstön työelämävalmiudet lisääntyvät konkreettisen työelämäyhteistyön ja valmennusten kautta. Harjoittelun käytäntöjen kehittäminen sekä opiskelijoiden osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen saavat uusia toimintamuotoja. Opetussuunnitelmatyö tukee työelämälähtöistä ja -läheistä oppimista. Asiantuntijuutta jaetaan tiimeissä ja verkostoissa jäsenten välillä. Verkostoja hyödynnetään tehokkaasti osaamistarpeiden kartoittamisessa.

Kohderyhmä: Kohderyhmän muodostavat työ- ja elinkeinoelämän edustajat sekä opetushenkilöstö. Hankkeen toimenpiteet painottuvat Liiketalous ja matkailupalvelut klusterin toimipisteiden alueelle, ja sen koulutusohjelmiin.

Toimenpiteet: Projektin toimenpiteinä ovat kehittämistiimien perustaminen, niiden toiminnan käynnistäminen, käytössä olevien harjoittelumenetelmien nyky- ja tavoitetilan määrittely sekä työelämäyhteyksien kartoittaminen. Tiimit vastaavat opetussuunnitelmien kehitystyöstä, urapolkujen ja urasuunnittelun kehittämisestä, yhteistyön lisäämisestä klusterin sisällä ja työelämään. Tiimien vastuulla on myös harjoittelun kehittäminen ja toimintatapojen vertailu sekä valmennusten suunnitteluja toteuttaminen opettajille ja työpaikalla ohjaajina toimiville. Toimintamuotoina ovat valmennukset, verkosto- ja tiimitapaamiset.
Asiantuntijaluennot ja tietoiskut vahvistavat tiimien toimintaa. Projekti voi järjestää seminaareja ja muita tilaisuuksia hankkeen tulosten levittämiseksi yleisölle ja muille toimijoille.
Hanke toteutetaan TAMKin ja työelämän verkostojen yhteistyöllä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotus jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen tiedotukseen. Toiminnasta tiedotetaan yleisölle, kohderyhmälle, työelämätahoille ja talon sisäisesti huomioiden uudet ESR-tiedotusohjeet ja uusi graafinen ilme. Tuloksia levitetään lehtiartikkelein, messujen ja seminaarien tms. tapahtumien yhteydessä sekä suorissa kontakteissa sekä ohjausryhmän välityksellä. Projektin etenemisestä tiedotetaan ulospäin säännöllisesti paikallista mediaa ja erilaisissa tapahtumissa sekä messuilla.
Loppuraportti ja/tai julkaisu julkaistaan hankkeen tulosten levittämiseksi.
Tulokset ovat hyödynnettävissä myös muilla koulutusaloilla ja työpaikoilla sekä verkostoissa.

Liite 2. Tiedotus

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Liite 2. Tiedotus

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 318 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 287 192

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 370 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 336 892

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

KOTE Koulutus ja työelämä kohtaavat -hankkeessa (1.5.2008-29.2.2012) oli mukana TAMKin Liiketalous ja palvelut yksikön toimipisteet ja koulutusohjelmat Mäntässä, Virroilla, Ikaalisissa sekä Tampereella. Koulutusohjelmista valmistuu tradenomeja ja restonomeja. Projektin toiminta perustui työ- ja elinkeinoelämän ja ammattikorkeakoulun opettajien välisen yhteistyön lisäämiseen, jota toteutettiin teemoitettujen tapaamisten, tilaisuuksien ja valmennuksien kautta, jotta konkreettista vuoropuhelua syntyi opetushenkilöstön ja työelämän kesken. Toiminta lisäsi myös toimipisteiden opettajien välistä vuorovaikutusta ja hyvien käytänteiden jakamista. Tavoitteena oli kuvata olemassa olevat harjoittelun käytännöt ja työelämäyhteistyön muodot, lisätä ja ideoida uusia työelämäyhteistyön muotoja sekä yhtenäistää harjoittelun käytäntöjä. Eli, että harjoitteluprosessiin liittyvät käytännöt koulutusohjelmissa yhtenäistyvät ja yhteistyö harjoitteluun liittyen työ- ja elinkeinoelämään lisääntyy. Kohderyhmän muodostivat työ- ja elinkeinoelämän edustajat yrityksistä, organisaatioista, yhdistyksistä sekä julkiselta sektorilta, ja etenkin sellaiset henkilöt, jotka vastaavat harjoittelijoiden ohjaamisesta työpaikoilla, suunnittelevat harjoittelijoiden ottamista tai tarvitsevat ammattikorkeakoulun asiantuntijuutta muuhun työelämäyhteistyöhön. Myös opetushenkilöstö oli valmennuksen kohderyhmää.

Osallistujatavoite oli 150: 92 työ- ja elinkeinoelämän edustajaa harjoittelun ohjaajan valmennuksissa. 8 työ- ja elinkeinoelämän edustajaa projektiryhmän toiminnan tukena (valmennusten sisältö ja työelämäyhteistyön kehittäminen esim. osallistumalla teemoitettuihin työelämätilaisuuksiin ja yhteistyöryhmiin). 50 opetushenkilöstön edustajaa valmennuksessa/koulutuksessa.

Kehittämistiimien jäseninä ja projektin toteuttajina (projektiryhmänä) toimivat TAMKin opettajat (18 opettajaa) kahdessa tiimissä. Tiimin A fokuksena oli harjoittelun ja harjoitteluprosessin kehittäminen työelämän edustajien ja opettajien yhteistyönä harjoittelun ohjaajan valmennusten kautta. Tiimin B:n tehtävänä oli työelämäyhteistyön lisääminen erilaisten kohtaamisten, tilaisuuksien ja workshopien kautta, sekä myös työelämän ajatusten kerääminen opetustyön tueksi.

Toiminta pähkinänkuoressa:
Alkukartoitus, tiimien toimintasuunnitelmat, työelämäyhteistyön muodot ja harjoittelukäytänteet: Kick off 20.8.2008 ja Seminaari 7.4.2009.
Harjoittelun ohjaajien valmennuksen suunnittelu ja toteutus: 8 toteutusta ja 130 osallistujaa (opettajat ja työelämä).
Seminaarit: 4 seminaaria/asiantuntijaluentoa, 138 kohderyhmän osallistujaa.
Teemoitetut työelämätilaisuudet: 13 työelämätilaisuutta ja 125 osallistujaa (Teemoina mm. rekrytointi, harjoittelu, ops, restonomien ydinosaaminen, työelämäprojektit ja opintojaksot, asiantuntijavaihto, oikeustradenomien ja ulkomaalaisten opiskelijoiden harjoittelut).
Yrityskäynnit ja henkilökohtaiset neuvottelut: 58 kpl ja 38 yritystä/organisaatiota.
Kansainväliset yhteydet, 4 vierailua Euroopan alueella oppilaitoksiin, osallistuminen kahteen TAMKin kv-viikkoon.
Muita yhteistyötahoja ja -verkostoja sekä tapahtumia: Hankesenssit, INTO-verkosto, Mäntän seudun Koulutuskeskus, WPP-hanke / Itämeri Instituutti, Taitokatu-hanke /PIRKO, Liittyvä voima hanke/ Kumppaniopettajuus koulutus/Metropolia ammattikorkeakoulu, Draivi-hanke/Ouluseutu Yrityspalvelut, TAMK/Maakuntakorkeakoulutoiminta.
E-lomakekysely harjoittelupaikoille, 100 vastausta (kuiluanalyysit).
Palautekyselyt valmennuksissa.
Opettajien välisen vuorovaikutuksen lisääminen ja tiedon jakaminen: 31 projektiryhmän kokousta.
Painotuotteet/julkaisut:
Opas onnistuneeseen harjoitteluun kirjanen.
Tutustu tulevaisuuden osaajiin ja työntekijöihin esite (työelämäyhteistyön mahdollisuuksista).
Onnistuneen harjoittelun avaimet esitteet (suomi ja englanti).
Loppuraportti.