Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10237

Projektin nimi: LYHTY - Lähihoitajaksi yhteistyössä hoitoalan töihin yrittäjähenkisesti

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0206289-7

Osoite: PL 119

Puhelinnumero: (03) 57 421 (vaihde)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.vaao.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektia on esitelty VAAO:n sivuilla, osoite: www.vaao.fi/aikuiskoulutus

Vastuuhenkilön nimi: Raimo Alarova

Asema: Kuntayhtymän johtaja

Sähköposti: raimo.alarova(at)vsky.fi

Puhelinnumero: 0400 800 972

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, , Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pälkäne, Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Virrat, Ruovesi, Akaa, Orivesi, Ylöjärvi, Tampere, Punkalaidun, Urjala, Parkano, Vesilahti, Ikaalinen, Valkeakoski, Juupajoki, Kihniö, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat

1. Sosiaali- ja terveysalan julkisen sektorin työntekijät sekä sosiaali- ja terveysalan yrityksissä työskentelevät henkilöt tai muut alalle soveltuvat henkilöt, joilla on

-aikaisempi ja/tai vanhamuotoinen sosiaali- ja/tai terveysalan tutkinto (esim. perushoitaja, kodinhoitaja, päivähoitaja, perhepäivähoitaja) tai
-jokin muu aikaisemmin suoritettu tutkinto (ammatinvaihtajat) tai
-työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työstä tai
-lähihoitajan tutkinto ja jotka haluavat uutena suorittaa tarjottavat vanhustyön ja / tai sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnot (työelämän vaatimukset erityisosaamisesta)

Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuten pk- ja mikroyritysten henkilöstö, ikääntyvät ja ikääntyneet sekä heikosti koulutetut ja maahanmuuttajat.

2. Sosiaali- ja terveysalan julkisen sektorin työntekijät sekä sosiaali- ja terveysalan yrityksissä työskentelevät henkilöt, jotka

-osallistuvat henkilöstökoulutuksiin

3. Kouluttajat ja muu koulutushenkilöstö, jotka

- osallistuvat (Eduta-instituutin) PBL-konsultointiin

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat esim. alueella toimivat sosiaali- ja terveysalan yritykset ja julkisen sektorin työnantajat ja työntekijät, sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneet työnhakijat, työvoimatoimistot, sosiaali- ja terveysalan järjestöt, asiakkaat ja potilaat ja heidän omaisensa sekä oppilaitokset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 23, joista naisia 23

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 9

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 12, joista naisten tutkintoja 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joista naisten tutkintoja 8

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

LYHTY -lähihoitajaksi yhteistyössä hoitoalan töihin yrittäjähenkisesti 2008-2011
Hankkeen kehittämiskohteena on lähihoitajakoulutuksen siirtyminen ongelmaperustaiseen oppimis- ja toimintakulttuuriin. Siinä otetaan huomioon työelämälähtöisyys ja aiempi osaaminen.Koulutuksella saadaan ammattitaitosia lähihoitajia alan työvoimapulaan.
Toinen kehittämiskohde on yrittäjyyskoulutuksen mallintaminen lähihoitajakoulutukseen. Koulutuksen puitteissa tarjotaan palveluja kunnille ja viimeiseen tutkinnon osaan perustetaan virtuaaliyritys: vanhusten kerho/toimintakahvila.
Hankkeessa tarjotaan lähihoitajakoulutuksen teemoihin liittyen henkilöstökoulutusta alan työpaikoille.
PBL-menetelmällä (=problem based learning) on mahdollisuus kehittää laadukasta ammattitaidon hankkimista ja oppimista. Toisen asteen aikuiskoulutuksessa sitä ei ole kovin paljon käytetty. Ongelmanratkaisutaito on yksi työelämän oleellinen vaatimus. Tämä sekä aikuisten työelämä-kokemusten hyödyntäminen luo tarvetta opetussuunnitelmien ja opetusmenetelmien kehittämiselle.
Yksityisen sektorin rooli sosiaali- ja terveysalapalvelujen tuottamisessa kasvaa seuraavien 10-15 vuoden aikana. Alan ammatillisen osaamisen kehittämisen lisäksi tärkeänä kehittämiskohteena nähdään liiketoiminta- ja markkinointiosaaminen ja sitä kautta yrittäjyyteen kasvaminen. Koulutukseen suunniteltu yrittäjyysteema tukee tätä tavoitetta.
Kohderyhmänä ovat:
1. Sosiaali- ja terveysalan julkisen sektorin työntekijät sekä alan yrityksissä työskentelevät tai muut alalle soveltuvat, joilla on
-aikaisempi ja/tai vanhamuotoinen alan tutkinto (esim. perushoitaja, kodinhoitaja, päivähoitaja, perhepäivähoitaja) tai
-jokin muu tutkinto (ammatinvaihtajat) tai
-työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työstä tai
-lähihoitajan tutkinto ja jotka haluavat suorittaa tarjottavat vanhustyön ja / tai sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnot (työelämän vaatimukset erityisosaamisesta)
2. Sosiaali- ja terveysalan julkisen sektorin työntekijät sekä sosiaali- ja terveysalan yrityksissä työskentelevät henkilöt, jotka
-osallistuvat henkilöstökoulutuksiin
3. Kouluttajat ja muu koulutushenkilöstö, jotka
- osallistuvat PBL-konsultointiin

Hankkeen tuloksia:
LYHTY-hanke kehittää sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja opetussuunnitelman PBL-perustaiseksi.Kehitetään myös erilaisia oppimis- ja arviointimenetelmiä.
Yrittäjyyskoulutusta mallinnetaan koko koulutuksen ajan alkaen sisäisestä yrittäjyydestä virtuaaliyrityksen perustamiseen.
Työelämän kanssa luodaan strategioiden mukaisia yhteistyön muotoja.
Toteutetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja näyttöututkintoperusteisena henkilökohtaistamisen periaatteiden mukaisesti.Tutkinnon suorittajilla on mahdollisuus suorittaa kaksi osaamisalaa Vanhustyö ja Sairaanhoito ja huolenpito. Projektissa suoritetaan koko ja osatutkintoja.
Tuloksia levitetään koko projektin ajan, erityisesti vuonna 2010 ja 2011.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Keinoja esim.
Esitteet ja VAAO:n internetsivusto:Projektille tehdään esite, jota käytetään myös VAAO:n nettisivuille tehtävien esittelysivujen pohjana. Esitettä ja koulutuksen tarkempia omia esitteitä muokataan tarpeen mukaan. Em. esitteet ovat käytettävissä paperi- ja sähköisenä versiona.
Lehti-ilmoitukset ja mahdolliset artikkelit:Hankketta markkinoidaan lehti-ilmoituksin alueen lehdissä ennen koulutuksen alkua ja sen kuluessa. Mahdollisia lehtiä ovat Aamulehti, Valkeakosken Sanomat,Pirkanmaan Sanomat,Akaan Sanomat ja Sydän-Hämeen Sanomat, alan ammattiliittojen lehdet, Edutan artikkeli PBL-kehitystyöstä.
Tiedotustilaisuudet oppilaitoksessa ennen koulutusta ja sen aikana koulutuksista kiinnostuneille ja työelämälle.
Kirjeet ja sähköpostit:sosiaali- ja terveysalan työpaikoille, entisille lähihoitajaopiskelijoille, työvoimatoimistoille.
Työpaikkakäynnit ja ohjauskäynnit työssäoppimispaikoilla
Tiedotuskäynnit mm. työvoimatoimistoihin
Työpaikkaohjaajille järjestettävät koulutustilaisuudet
ESR- ja muu hankeyhteistyö sekä oppilaitosyhteistyö:ESR- ja muiden hankkeiden järjestämät tilaisuudet, palaverit yhteistyö- ja muiden oppilaitosten ja työelämän kanssa, vuosittaiset PBL-konferenssit Tampereella
Ammattiliittojen ja tutkintotoimikunnan koulutus- ym. tilaisuudet
Ohjausryhmän palaverit
Markkinat ja messut:VAAO:n tai muiden tahojen järjestämät erilaiset esittely- ym.tilaisuudet
Päätösseminaari tai vastaava tilaisuus projektin loppuvaiheessa

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Esim. seuraavia keinoja käytetään:

Vuosi 2008:
- Kerätään kokemukset ja tehdään väliarviointia koulutuksen ensimmäisen tutkinnon osan kehittämistyöstä ja tiedotetaan yhteistyötahoille yhteisissä palavereissa sekä ohjausryhmän kokouksissa
- Laaditaan lehtiartikkeli
-Osallistutaan tarpeen mukaan esim. messuille, markkinointitilaisuuksiin, hankeyhteistyöhön

Vuosi 2009:
- Kerätään kokemukset lähihoitajakoulutuksen ensimmäisen, toisen ja kolmannen tutkinnon osan kehittämistyöstä ja tiedotetaan yhteistyötahoille - oppilaitokset, työelämä - yhteisissä palavereissa sekä ohjausryhmän kokouksissa
-Osallistutaan tarpeen mukaan esim. messuille, markkinointitilaisuuksiin, hankeyhteistyöhön

Vuosi 2010:
-Kerätään kokemukset lähihoitajakoulutuksen neljännen tutkinnon osan kehittämistyöstä ja tiedotetaan yhteistyötahoille - oppilaitokset, työelämä - yhteisissä palavereissa sekä ohjausryhmän kokouksissa
-Osallistutaan mahdollisesti kansainväliseen PBL-konferenssiin
-Osallistutaan tarpeen mukaan esim. messuille, markkinointitilaisuuksiin, hankeyhteistyöhön
-Opiskelijoiden artikkeli alan ammattiliittojen lehtiin

Vuosi 2011:
-Kerätään kokemukset lähihoitajakoulutuksen neljännen tutkinnon osan ja koko koulutuksen kehittämistyöstä, tiedotetaan yhteistyötahoille yhteisissä tilaisuuksissa
-Osallistutaan mahdollisesti kansainväliseen PBL-konferenssiin
-Järjestetään esim. päätösseminaari
-Tehdään projektin julkaisu
-Tehdään tieteellinen artikkeli

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 300 536

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 251 743

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 357 780

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 293 330

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

LYHTY - Lähihoitajaksi yhteistyössä hoitoalan töihin yrittäjähenkisesti

Hankkeen lähtökohdat

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston (VAAO), aikuiskoulutuksen LYHTY-hanke (ESR) alkoi 1.6.2008. Hankkeen tavoitteena ja kehittämiskohteena oli sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja opetussuunnitelman muokkaaminen ja siirtyminen ongelmaperustaiseen (PBL) oppimis- ja toimintakulttuuriin. Myös yrittäjyysaiheen mallintaminen oli tavoitteena.

PBL on koulutuksessa ajattelu- ja toimintatapa, jossa korostuvat laajat kokonaisuudet (teemat ja aiheet) ja eri tieteenalat kietoutuvat yhteen. Kyseessä on myös työelämälähtöinen oppimisen muoto, koska opiskelussa aiheet nousevat käytännön työelämän ongelmista ja lähtökohdista. Tutkitusti PBL:n avulla opitaan erityisesti työelämätaitoja (esim. kokonaisuuksien hahmottaminen, erilaisissa rooleissa toimiminen, palautteen saaminen ja antaminen, itsearviointi ja asioiden perusteleminen).

Lähihoitajakoulutus

Käytännön kehittämistyössä välttämätön oli hankkeeseen sisältyvä lähihoitajakoulutus, joka alkoi 29.9.2008. Koulutukseen kuului tutkinnon kolme perusosaa ja osaamisaloina vaihtoehtoisesti sairaanhoito ja huolenpito tai vanhustyö. Tutkintotilaisuuksistaan opiskelijat suoriutuivat erinomaisesti.

Koulutuksen päätöstilaisuutta vietettiin 28.4 2011, jolloin juhlittiin yhdeksää uutta lähihoitajaa ja kolmea osaamisalan lisäopinnot suorittanutta lähihoitajaa. Kaikkiaan hankkeen koulutukseen on osallistunut 23 opiskelijaa. Osatutkintoja suorittaneita on 11 ja koko tutkinnon suorittaneita kahdeksan.

Opiskelijat lähtivät opintoihin hyvin erilaisista lähtökohdista käsin: osalla oli aiempaa alan kokemusta, osa oli ammatinvaihtajia jne. Hankkeessa on ollut mahdollista räätälöidä erilaisia opintopolkuja opiskelijan tarpeiden mukaan ja henkilökohtaistamisen periaatteita noudattaen.
Valmistuneiden opiskelijoiden kannalta tilanne näytti hyvältä. Kaikilla päättäneillä oli töitä tarjolla. Alan työllisyystilanne turvaa varmasti sen, että niin on jatkossakin.

Yhteistyön tärkeys

Yhteistyö eri tahojen kanssa oli ehdottoman tärkeää hankkeen onnistumiselle. Ohjausryhmässä keskusteltiin hankkeen ja koulutuksen etenemisestä ja kuultiin eri tahojen näkemyksiä. Toiminnassa oli mukana erilaisten sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen, VAAO:n sekä rahoittajatahojen edustajia ja vaihtuva opiskelijajäsen.
Näyttötutkintojen järjestämisessä tehtiin yhteistyötä Pirkanmaan aikuisopiston (PAIKO) kanssa. PAIKO:lta saatiin positiivista palautetta opiskelijoiden osaamisesta tutkintotilaisuuksissa.

PBL-kehittämisprosessia ohjasi ansiokkaasti Kirsi Viitanen. Hän tapasi myös opiskelijaryhmää ja teki säännöllisesti kyselyjä opiskelijoille ja keräsi kouluttajien kokemuksia.

Työelämä oli tärkeä yhteistyökumppani. Yhteistyön muotoja olivat mm. opintokäynnit, työssäoppimispaikkojen järjestelyt ja työssäoppimisen ohjaus sekä tutkintotilaisuuksien järjestelyt, PBL-lähtökohtien suunnittelu ja työpaikkaohjaajien koulutustilaisuudet. Työelämän edustajia toimi myös eri aiheissa kouluttajina ja asiantuntijoina. Opiskelijat saattoivat koulutuksen aikana henkilökohtaisten suunnitelmiensa mukaisesti olla työelämässä esim. sijaisina ja näin voitiin vastata työelämän tarpeisiin.
Työelämäyhteistyöhön liittyi myös se, että opiskelijat järjestivät koulutuksen aikana opintoihinsa liittyen esim. vanhusryhmille toimintatuokioita, mielenterveyskuntoutujille toiminnallisen tilaisuuden, VAAO:n opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnatun päihdeputken sekä osallistuivat omaishoitajien virkistyspäivän toteuttamiseen.

Yrittäjyysaiheeseen liittyen opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat toiminnallisen LYHTY-kahvilan. Toimintaa oli neljä kertaa ja asiakkaina oli Valkeakosken eri eläkeläisjärjestöihin kuuluvia henkilöitä. Kaikkiaan asiakkaita kävi yli 70.

Yhteistyö sekä hyvät työssäoppimispaikat ovat osaltaan toteuttaneet koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja antanet opiskelijoille mahdollisuuden oppia osan ammattitaitovaatimuksista konkreettisessa käytännön työssä.

Myös hankeyhteistyö on ollut antoisaa. Tapaamiset sekä VAAO:n omien hankkeiden edustajien kanssa että muiden Etelä-Pirkanmaan ja koko Pirkanmaankin hankkeiden kanssa ovat antaneet hyvä tilaisuuden vaihtaa ajatuksia ja pohtia hanketoimintaa.

Entä sitten

LYHTY-hanke päättyi 30.6.2011. PBL-opetussuunnitelma valmistui kaikkiin projektin koulutuksessa olleisiin tutkinnon osiin osaamisaloina sairaanhoito ja huolenpito sekä vanhustyö.

Ilahduttavaa on, että työn tulokset näkyvät jatkossakin. Hankkeen kokemusten pohjalta opetussuunnitelmatyötä on jatkettu ja työ jatkuu edelleen. Opetussuunnitelma on käytössä jo alkaneissa aikuisten omaehtoisessa lähihoitajakoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa sekä mahdollisissa tulevissa koulutuksissa.

PBL-opetuussuunitelman kehittämisprosessista ja kahvilatoiminnasta (yrittäjyys) kertovat julkaisut löytyvät osoitteesta http://www.vaao.fi/aikuiskoulutus/julkaisut-2009-2011/