Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10257

Projektin nimi: KYY - Kohti Yrittäjyys Yhteiskuntaa: Ideasta liiketoiminnaksi - aloittavan yritystoiminnan tukeminen

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Mikkeli

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0313471-7

Osoite: Lönnrotinkatu 7

Puhelinnumero: (015) 20231 (vaihde)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.helsinki.fi/ruralia/mikkeli/

Projektin kotisivun osoite: www.uusyrityskeskukset.fi/mikkelin_seutu

Vastuuhenkilön nimi: Pirjo Siiskonen

Asema: johtaja

Sähköposti: pirjo.siiskonen(at)helsinki.fi

Puhelinnumero: (015) 202 3301

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Mäntyharju, Kangasniemi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Potentiaalisia osallistujia projektiin ovat kaikki työttömät ja työssäolevat henkilöt sekä valmistuvat opiskelijat, joilla on yritysideoita tai kiinnostusta aloittaa yritystoiminta itsenäisesti tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa.

0-2 -vuotiaat yritykset Mikkelin seudulla.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta kohdistuu välillisesti Miset Oy:n ja kuntien elinkeinotoimiin, Mikkelin Teknologiakeskus Oy/yrityshautomoon, pankkeihin, vakuutusyhtiöihin, tilitoimistoihin, työvoimatoimistoihin, oppilaitoksiin, TE-keskukseen, Finnveraan, yrittäjäjärjestöihin, kauppakamariiin ja sekä Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ryn jäseniin (yritykset ja organisaatiot).

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1350, joista naisia 500

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 930, joista naisia 386

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 350, joista naisten työpaikkoja 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 461, joista naisten työpaikkoja 207

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 300, joista naisten perustamia 90

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 378, joista naisten perustamia 155

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tarkoituksena on yhdistää kumppanuusperaatteella yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntemus verkostoksi, joka tuottaa neuvonta- ja asiantuntijapalveluja yritystoiminnan aloittamista suunnitteliville henkilöille ja ryhmille sekä tukee toimivien yritysten kehittymistä. Mikkelin seudun uusyrityskeskustoiminnan lisäksi projekti luo edellytyksiä naisyrittäjyyden lisäämiselle koko Etelä-Savon alueella.

Projektin tavoitteena on 300 yrityksen perustaminen Mikkelin seudun alueella vuosina 2008-2010. Keskusteluja käydään 750:n yrittäjyydestä kiinnostuneen henkilön kanssa. Projektin aikana perustetuista yrityksistä on edelleen toiminnassa 5 vuoden kuluttua 80 %. Ne työllistävät 2010 yhteensä ainakin 350 henkilöä.

Projektissa perustettavista yrityksistä on naisen vetämiä 90 kpl. Näistä yrityksistä yli 80 % toimii 5 vuoden kuluttua perustamisesta. Projektissa kiinnitetään huomiota myös naisten ja miesten vetämien yritysten väliseen verkottumiseen, jotta toiminta yhdessä on aiempaa aktiivisempaaja tuloksellisempaa. Tätä tarkoitusta varten tullaan järjestämään ns. uusyrittäjäiltoja.

Yrityksen perustaneet tutustutetaan SeutuYP:n tarjoamiin mahdollisuuksiin ja heille suoritetaan yhdessä Uusyrityskeskuksen asiantuntijajäsenten avustuksella liiketoimintasuunnitelman tarkastelu vuosi perustamisen jälkeen. Tavoitteena on kontaktoida n. 200 yritystä vuodessa ja saada niistä 50 yritystä jatkotoimenpiteiden piiriin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedottaminen:
* Esitteiden jakelu elinkeinopalvelutoimistoihin, pankkeihin, vakuutusyhtiöihin, tilitoimistoihin, kirjastoihin, työvoimatoimistoihin, oppilaitoksiin, TE-keskukseen, Finnveraan, yrittäjäjärjestöille, kauppakamarille ja muille jäsenille ja yhteiskumppaneille.
* Tiedotusvälineitä lähestytään säännöllisesti vuoden aikana tehtävillä positiivisilla, taloussivuille suunnatuilla artikkeleilla.
* Osallistutaan alueellamme järjestettäville messuille mahdollsuuksien mukaan muiden toimijoiden kanssa.
* Sisäisen markkinoinnin päämääränä on sitouttaa jäsenet, yhteistyökumppanit, asiantuntijat sekä yhdistyksen hallintoelinten jäsenet uusyrityskeskuksen toimintaan ja tavoitteisiin.
* Nettisivut, www.uusyrityskeskus.fi/dynamo

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levitys tapahtuu vuosittain Seudulliset yrityspalvelut - konseptin puitteissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 426 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 396 963

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 494 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 460 911

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli yhdistää yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntemus verkostoksi ja antaa maksutonta yritysneuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja jo muutaman vuoden toimineille yrittäjille. Uusyrityskeskuksen kumppaneiksi on saatu mukaan alueen elinkeinotoiminnassa olevat julkiset tahot, yrittäjäjärjestöt, yrittäjät ja oppilaitokset. Projektissa työskentelevät ovat olleet mukana yrittäjyyden edistämisessä osallistuen eri kehittämishankkeiden työ- ja ohjausryhmien työskentelyyn. Projektikauden aikana Uusyrityskeskus Dynamon neuvonnassa käytiin 1157 kertaa ja yhteydenottoja oli 276 eri asiakkaaseen. Asiakkaat perustivat 378 yritystä ja uusia työpaikkoja syntyi 465. Tietoiskuiltoihin osallistui 627 eri henkilöä ja koulutus- ja henkilötyöpäiviä oli 5199. Perustettujen yritysten liiketoiminnan kehittämispalavereita pidettiin 124 ja sitä kautta yrittäjiä opastettiin tuki- ja lainarahoituksissa ja kerrottiin alueen yrittäjäkoulutuksista. Sekä Ruralia-instituutin tekemän Uusyrityskeskuksen asiakastutkimuksen että Suomen Uusyrityskeskukset ry:n tekemän tutkimuksen mukaan uusyrityskeskusverkoston neuvonnan kautta syntyneet yritykset ovat keskimääräistä elinvoimaisempia ja niistä on viiden vuoden kuluttua noin 80% toiminnassa.