Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10304

Projektin nimi: Yritysten ympäristötietopalvelu osana YritysSuomi-palvelujärjestelmää

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon TE-keskus/Yritysosasto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Mikonkatu 3-5

Puhelinnumero: 020 6360 120

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/etela-savo

Projektin kotisivun osoite: www.yrityssuomi.fi/ymparisto

Vastuuhenkilön nimi: Pekka Sillanpää

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: pekka.sillanpaa(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: +358 40 820 8068

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu

Seutukunnat: Koillis-Savon, Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Savonlinnan, Mikkelin, Varkauden, Pieksämäen, Joensuun, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion, Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Nurmes, Keitele, Kajaani, Ristijärvi, Tervo, Juuka, Rautalampi, Puolanka, Kitee, Rääkkylä, Kaavi, Pieksämäki, Iisalmi, Kerimäki, Ristiina, Varkaus, Hirvensalmi, Paltamo, Pertunmaa, Kiuruvesi, Mikkeli, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Liperi, Valtimo, Suomussalmi, Kesälahti, Sotkamo, Hyrynsalmi, Lieksa, Sulkava, Rautavaara, Enonkoski, Nilsiä, Mäntyharju, Savonlinna, Kuopio, Pielavesi, Joensuu, Ilomantsi, Leppävirta, Kangasniemi, Outokumpu, Tohmajärvi, Vaala, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Punkaharju, Lapinlahti, Suonenjoki, Kontiolahti, Polvijärvi, Vieremä, Kuhmo, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yritykset; eritoten yritykset, jotka haluavat ennakoida tulevan ympäristölainsäädännön ja kehittyvän ympäristöteknologian vaikutusta liiketoimintansa tulevaisuuteen. Yritykset, jotka haluavat parantaa ekotehokkuuttaan (energia- ja materiaalitehokkuuttaan) ja ympäristöasioidensa hallintaa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yrittäjäjärjestöt, seudulliset yrityspalvelut, TE-keskukset, kuntien elinkeinopalvelut, kauppakamarit, ympäristö- ja energia-alan konsulttiyritykset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Useat selvitykset ovat osoittaneet, että pk- yrityksillä on isoja yrityksiä heikompi tietoisuus toimintansa ympäristövaikutuksista, toimintaansa koskevasta lainsäädännöstä ja käytössä olevista keinoista materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Pienemmillä yrityksillä ei ole aikaa ja henkilöresursseja järjestelmällisesti seurata esim. lainsäädännön muutoksia. Tiedon määrä on niin valtava ja se on niin hajallaan, että luotettavan, ajantasaisen ja relevantin tiedon löytäminen on hankalaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön Yritys-Suomi-palvelujärjestelmän avulla yritysasiakkaalle tarjotaan kattavasti yritystoiminnan kannalta olennaista tietoa ja palveluja interaktiivisesti. Itä-Suomen TE-keskusten yhteishankkeena tuotetaan tähän palvelukokonaisuuteen laaja yritysten ympäristötieto-osuus. Projektin tuloksena syntyvästä yritysten ympäristöneuvontapalvelusta (verkkosivut ja yrityskohtainen neuvonta) yritys saa ympäristö- ja energia-asioissa tarvitsemansa avun yhdestä, luotettavaa ja puolueetonta informaatioita antavasta paikasta. Verkkopalveluun kootaan yritysten kannalta keskeistä tietoa ympäristöasioista, kuten lainsäädännöstä, jätehuollosta, energia-ja materiaalitehokkuudesta, ympäristöasiantuntijoista.

Yritys-Suomi-verkkopalvelun ympäristöosion sisällön ajan tasalla pitäminen edellyttää pysyvää henkilöstöä, jolla on osaamista erityisesti ympäristölainsäädännöstä sekä ympäristö- ja energiateknologiasta. Tavoitteena on, että toiminta jatkuisi hankkeen jälkeen valtakunnallisen ContactCenterin toimesta. Ympäristöneuvontapalvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaava henkilöstö toimisi perustettavan ympäristö- ja energiaosaamisen asiantuntijaverkoston ytimenä sekä vastaisi myös palvelun markkinoinnista ja ympäristöasioita koskevasta neuvonnasta verkkopalvelun kehittämisen ohella.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin aloituksesta ja tapahtumista tiedotetaan tiedotusvälineille suunnattavalla tiedotteilla. Lisäksi pyritään tiedottamaan yhteistyöhojen verkkosivuilla mahdollisuuksien mukaan, esim. työ- ja elinkeinoministeriön, TE-keskusten, yrittäjäjärjestöjen ja seudullisten yrittäjäpalvelujen, kauppakamarien, elinkeinoelämän keskusliiton. Lisäksi laaditaan kirjallista markkinointimateriaalia ja järjestetään tietoiskuja koulutustilaisuuksissa ja messuilla. Lehti-ilmoituksien ja muiden medioiden avulla markkinoidaan ympäristöneuvontapalvelua.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuoden 2008 loppupuoli:Yritysten ympäristötieto-osion valmistuttua sen sisällöstä, mm. eri toimialojen parhaista käytännöistä ekotehokkuuden parantamisessa, tiedotetaan laajasti yrityksille mm. yrittäjäjärjestöjen ja seudullisten yrityspalvelujen kautta.
Vuosi 2009: Tuotetaan palvelun markkinointimateriaalia (esitteet, posterit, PowerPoint-esitykset ym.) ja esitellään ympäristötietopalvelua erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja messuilla.
Vuoden 2010 aikana uudistetaan markkinointimateriaalia vastaamaan aluehallintouudistuksen myötä tulleita organisaatiomuutoksia.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 328 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 258 257

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 328 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 258 257

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yritysten ympäristötietopalvelu osana Yritys-Suomi-palvelujärjestelmää hankkeen tavoitteena oli koota yrityksiä koskeva ympäristötieto verkkopalveluun, jossa esitellään muutkin julkiset yrityspalvelut. Hankkeessa myös luotiin yritysten ympäristöneuvontapalvelu ja toteutettiin palvelua.

Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin. Osana Yritys-Suomi-verkkopalvelua julkaistiin ympäristöosio 5.6.2009. Verkkosivun osoite on www.yrityssuomi.fi/ymparisto. Ympäristöosion julkaisun jälkeen päätehtävät olivat tiedottaminen, markkinointi, neuvontapalvelun toteutus sekä verkkosivujen sisällön ylläpito ja kehittäminen.

Yritys-Suomi-verkkopalvelun ympäristöosion käyttäjäkysely tehtiin vuosien 2009 ja 2010 marraskuussa. Molempina vuosina kyselyyn vastanneet olivat tyytyväisiä verkkopalvelun tietosisältöön, tietoa pidettiin luotettavana, se vastasi tarpeita ja oli ajan tasalla. Vastaajat pitivät verkkopalvelua selkeänä, hyödyllisenä, sisällöltään riittävän laajana ja helppokäyttäisenä. Palvelua aiemmin käyttäneitä oli v. 2009 40% ja v. 2010 60 %. Kyselyyn v. 2010 vastanneista verkkopalvelua suosittelisi 88%, määrä oli kasvanut vuodesta 2009 8%. Molempina vuosina kyselyyn vastanneista valtaosa oli viranomaisia tai toimi yrityspalvelutehtävissä. Vuonna 2010 pyydettiin vastaajilta myös kommentteja mitä sisältöä palveluun tulisi lisätä. Eniten toivottiin lisää toimialakohtaista tietoa, seutukohtaista tietoa ja ympäristöasioiden tarkistuslistoja.Lisäksi pyydettiin mielipidettä henkilökohtaisesta neuvontapalvelusta. Vastaajista n. 40% käyttäisi ensisijaisesti puhelinta ja 60% sähköpostia. Puhelineuvonnan toivottiin olevan avoinna klo 9-16 tai vaihtoehtoisesti aamupäivisin esim. klo 9-12.

Verkkopalvelun käyttäjäkyselyn lisäksi tehtiin projektissa yhteistyössä Kainuun ja Etelä-Savon yrittäjäjärjestöjen kanssa kysely yritystoimintaan liittyvistä ympäristöasioista. Kysely tehtiin ennen verkkopalvelun julkaisua ja sen tuloksia hyödynnettiin palvelun sisältöä suunniteltaessa. Kyselyyn vastanneet yritykset olivat pääosin pieniä palvelualan yrityksiä. Vastaajat totesivat yrityksen toimintaan yleisimmin liittyviksi ympäristöasioiksi jätehuollon ja kierrätyksen sekä energiatehokkuuden. Näistä myös toivottiin eniten lisätietoa.Yritykset hakivat tietoa ympäristöasioista viranomaisilta.

Yritysten ympäristötietopalvelu osana Yritys-Suomi-palvelujärjestelmää hanke saavutti sille asetetut tärkeimmät tavoitteet. Valtakunnalliseen yrityksille julkiset tarjolla olevat julkiset palvelut kokoavaan verkkopalveluun koottiin tietoa myös ympäristöasioista. Henkilökohtaisen neuvonnan periaatteet ja konsepti suunniteltiin ja neuvontaa toteutettiin hankkeen aikana. Erityisesti kontaktien luominen olennaisiin sidosryhmiin onnistui hyvin ja esimerkiksi Yritys-Suomi-verkkopalvelun ympäristöosion tekemisessä pystyttiin hyödyntämään yhteistyötahoja. Verkkopalvelusta ja neuvontapalvelusta saatiin myönteistä palautetta sekä asiakaskyselyssä että useissa esittelytilaisuuksissa.

Projektin onnistumiseen vaikutti suuresti se, että ympäristöosio luotiin valmiiseen ja usean eri tahon palvelut kokoavaan Yritys-Suomi-portaaliin. Tästä oli hyötyä mm. verkkopalvelun teknisessä toteutuksessa, sisällöntuotannossa sekä neuvontapalvelun esittelyssä ja markkinoinnissa.

Yhteistyö Yritys-Suomi puhelinpalvelun kanssa toimi hyvin. Puhelinpalvelun neuvojilta saatiin ehdotuksia ja kommentteja mm. verkkopalvelun sisällöstä ja neuvonnan toimintatavoista. Samoin ympäristöneuvonnan puhelinpalvelun kehittämiseen saatiin ehdotuksia. Yhteistyötä puhelinpalvelun ja projektin muiden sidosryhmien kanssa tullaan jatkamaan. Toiminnan jatkamista tukee myös se, että Etelä-Savon ELY-keskuksen strategisessa toimintasuunnitelmassa vuodelle 2011 on ympäristöneuvontapalvelun todettu olevan merkittävä kehittämishanke.

Projektissa luotiin ympäristöneuvonnan toimintamallia, jota ei Suomessa aiemmin ole ollut. Tämän kehittäminen vaatii aikaa ja resursseja ja toiminnan esille nostaminen on haastavaa. Markkinointi ja tiedottaminen ovat olennaisia ja niihin panostetaan jatkossakin.

Jatkokehittämisen ja toiminnan vakiinnuttamisen edellytyksenä on se, että ympäristöneuvonta koetaan osaksi ELY-keskuksen jo toimivia palveluita. Tällä taataan tukiverkosto ja asiantuntijuuden laajuus.