Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10306

Projektin nimi: Toimivat välityömarkkinat Etelä-Savoon. Välityömarkkinoiden tukirakenne-hanke.

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon TE-keskus, työvoimaosasto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Mikonkatu 3-5, PL 164

Puhelinnumero: 0106024000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.te-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tves.fi

Vastuuhenkilön nimi: Irja Sokka

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: irja.sokka(at)te-keskus.fi

Puhelinnumero: 0106024267

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektilla edistetään välityömarkkinoiden toimivuutta ja tätä kautta sen toimenpiteet ja vaikutukset kohdistuvat laajaan toimijakenttään. Tärkeimmät kohderyhmät ovat:
1. Työttömät
Hankkeen toiminta tähtää viime kädessä rakenteellisen työttömyyden vähentämiseen. Tämän mukaisesti kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka eivät kykene työllistymään pysyvästi nykyisillä työllisyystoimenpiteillä.
2. Työnantajat
Työvoimapula alkaa yhä selvemmin muodostua kapeikoksi yritysten ja myös julkishallinnon palvelusektorin toiminnassa. Työhallinnon strategian mukaisesti hanke pyrkii edistämään työvoimavarojen saamista nykyistä tehokkaammin käyttöön.
3. Kunnat
Kunnille koituu pitkäaikastyöttömyydestä runsaasti välillisiä ja välittömiä kustannuksia. Kuntien vastuuta on myös lisätty, ja ne joutuvat mm. maksamaan osan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kustannuksista. Hyvin toimivat välityömarkkinat pienentävät kuntien kustannuksia sekä välittömästi että välillisesti vähentyneinä toimeentulotuen kustannuksina ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kysyntänä.
4. Välityömarkkinoille tukityötä ja työvalmennusta tarjoavat organisaatiot.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toiminta kohdistuu välityömarkkinoiden palvelujärjestelmään kokonaisuudessaan. Mukana voi olla tahoja, jotka edustavat työllistävän toiminnan lisäksi, koulutus-, kuntoututus- ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on Etelä-Savon TE-keskuksen työvoimaosaston hallinnoima hanke, jonka tavoitteena on rakentaa Etelä-Savon alueelle toimivat välityömarkkinat, jotka tukevat työvoimavarojen saamista nykyistä tehokkaammin työmarkkinoiden käyttöön. Hanke toimii kiinteässä yhteistyössä seudullisten välityömarkkina-hankkeiden kanssa ja se tukee ja täydentää näitä hankkeita.

Joka seudulle rakennetaan välityömarkkinoiden ohjaus- ja palvelumalli, jossa toimijoiden roolit ja vastuut on määritelty. Mallin toteutus perustuu kumppanuuteen ja sen suunnittelussa vahvistetaan kuntien sekä yritysten osallistumista työllisyydenhoitoon ja tuetaan seudullista toimintatapaa.

Jotta vaikeammin työllistettävä henkilöitä saataisiin paremmin ohjatuksi avoimille työmarkkinoille, välityömarkkinoiden laatua ja vaikuttavuutta parannetaan mm. kehittämällä ja ottamalla käyttöön arviointi- ja vaikuttavuusmittarit. Työvalmennuksen käyttöä tehostetaan ja systematisoidaan. Hankkeessa rakennetaan koko maakuntaan yhtenäinen työvalmennuksen toimintamalli, jossa palvelu kuvataan ja tuotteistetaan. Työvalmennuksen osaamista tuetaan rakentamalla yhtenäinen koulutusmalli, jonka mukaisesti maakuntaan tullaan kouluttamaan työhönvalmentajia tarvetta vastaavasti.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen käynnistyessä tehdään erillinen tiedotussuunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tehdään erillisen suunnitelman mukaisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 621 095

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 536 228

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 621 095

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 536 228

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

(Rahoitusosio ei ole vielä ajantasalla. Viimeinen maksatus puuttuu).
Projekti toteutui suunnitelmien mukaisesti. Projekti erilaisiin valtakunnallisiin foorumeihin ja toimi valtakunnallisen välityömarkkinatietouden tiedon välittäjänä. Projekti kehitti yhteistyössä kouluttajan kanssa ja toteutti, organisoi ja täsmensi sisältöä työvalmentajakoulutuksen ammatillisen koulutuksen mallia. Samalla tehtiin muutosesitys tutkintorakenteeseen saadaksemme työvalmentajan ammattitutkinnon näyttötutkinnoksi, joka kuitenkin toteutui esityksestä poiketen työvalmennuksen erikoisammattitutkintona.
Hanke edisti verkostoitumista alueella ja loi edellytykset kolmannen sektorin palvelujen tuotteistamisen edistämiselle. Hanke järjesti näyttötutkintomestarikoulutuksen, ensimmäisen vain 3. sektorille suunnattuna ja avasi oven pajojen kehittämiselle sekä osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle pajoissa.