Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10313

Projektin nimi: HOPE

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.1.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Kehittämis- ja aikuiskoulutusyksikkö

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1026234-6

Osoite: Taitokuja 3

Puhelinnumero: 03-3457100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lpkky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.hope.fi

Vastuuhenkilön nimi: Heikki Haavisto

Asema: kehitysjohtaja

Sähköposti: heikki.haavisto(at)lpkky.fi

Puhelinnumero: 050 5842583

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

HOPE-hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat seuraavien koulutusorganisaatioiden johto ja opetushenkilöstö:
Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä, Pirkanmaan Ammattiopisto (2011 saakka)
Sastamalan koulutuskuntayhtymä
Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun ammattiopisto
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu
Satakunnan koulutuskuntayhtymä, SATAEDU
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Loimaan ammatti- ja aikuisopisto
Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, ammatillinen koulutus
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, Hämeen ammatti-instituutti
Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Tavastia
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattiopisto
Turun ammatti-instituutti

Syntyvät verkostot (kts 7.1) ovat hankkeen kohderyhmää. Näitä ovat mm. uudet oppimisympäristöt ja niiden valmentajat.

Hankkeen levitystyö kohdentuu pääsääntöisesti ammatillisen koulutuksen järjestäjiin sekä yrittäjyyden oppimista edistäviin organisaatioihin mm. seuraaviin:

YES-keskus verkosto
Tampereen seudun osuustoímintakeskus

3.3 Välilliset kohderyhmät

Ne kumppanioppilaitosten opettajat, jotka eivät ole mukana varsinaisessa kohderyhmässä kuuluvat hankkeen välilliseen kohderyhmään. Välillistä kohderyhmää ovat myös opiskelijat, jotka yhdessä opettajien kanssa suunnittelevat ja toteuttavat oppilaitoskohtaiset oppimisympäristöt sekä soveltavat uusia oppimismentelmiä yrittäjyyden oppimisessa. Yrittäjäksi aikovat opiskelijat ja yrityksen perustaneet valmistuneet ammattilaiset ovat myös välillistä kohderyhmää.

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat myös alueellisesti verkostossa toimivat yrittäjät, jotka toimivat yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Yrittäjät toimivat hankkeessa 1. mentoreina aloittaville yrittäjille 2. asiakkaina yrittäjyyden oppimisessa ja 3. osallistumalla hankkeen seminaareihin. Nämä yrittäjät hyötyvät hankkeesta liittymällä hankkeen synnyttämiin verkostoihin mm. yhteistyöhön oppilaitosten kanssa.

Hankkeen toimet kohdistuvat välillisesti myös eri alueellisiin yrittäjyyttä tukeviin organisaatioihin kuten TE-keskuksiin, YES-keskuksiin ja erityisesti opiskelijoiden ja aloittavien yrittäjien osalta uusyrityskeskuksiin ja työvoimatoimistoihin. Pirkanmaalla keskeiseen sidosryhmään kuuluu myös Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus.

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat myös opettajien koulutusta ja -täydennyskoulutusta antavat tahot, kuten opettajankoulutuslaitokset. Hanke pyrkii tukemaan ammatillista opettajan täydennyskoulutusta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 140, joista naisia 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 143, joista naisia 94

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 30, joista naisten perustamia 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13, joista naisten perustamia 8

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HOPE-hanke sytyttää toisen asteen ammatillisissa perustutkinnoissa opettavien, johtavien ja oppivien ihmisten yrittäjyyskipinän roihuun! Sytyttämisen välineinä ovat 1. kokemuksellinen valmennus, joka tuo eri oppilaitosten opettajat ja johtajat yhteen, 2. valmennuksen innoittamina syntyvät oppilaitosten omat yrittäjyyden oppimisympäristöt ja 3. vahvasti verkostoitunut valtakunnallinen ja kansainvälinen sekä alueellinen mentoritoiminta.

Hankkeen kohderyhmän muodostavat ammatillisten oppilaitosten ja aikuisoppilaitosten opetus- ja johtohenkilöstö sekä yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat opiskelijat.

HOPE-hanke valmistaa opettajia kohtaamaan yrittäjyyden oppimiseen liittyviä haasteita.

Tavoitteena on alueellisten yrittäjyyden oppimisympäristöjen luominen oppilaitoksiin ja koulutuskuntayhtymiin. Oppilaitokset haastavat itsensä oman oppimisympäristönsä yritystoiminnan oppimisen käynnistämiseen ja edelleen kehittämiseen. HOPE-hankkeen kaikkien toimien päämäärä on opiskelijoiden yrittäjyysintention nostaminen siten, että heidän yrittäjyysvalmiutensa ovat korkealla opintojen päättyessä.

Muutokset tapahtuvat yksilö-, oppilaitos- ja verkostotasolla.

Yksilötasolla:
Opettajalla on yrittäjyyskasvatuksessa tarvittavat valmentajan perustiedot ja taidot. Niiden avulla hän voi toimia yrittäjyyskasvattajana ja -kehittäjänä omassa oppilaitoksessaan.
Opettajalle on muodostunut ammatillinen identiteetti valmentajana.
Opettaja osaa käyttää yrittäjyyskasvatuksen ja tiimioppimisen työkaluja ja metodeja.
Opettajalla on oma, henkilökohtainen verkosto muista valmentajista parhaiden käytänteiden jakamiseksi ja vertaistuen saamiseksi.

Oppilaitostasolla:
Oppilaitoksessa on tietämys, rakenteet ja kulttuuri yrittäjyysvalmentamisen toteuttamiseksi. Oppilaitoksiin syntyy esihautomomalleja ja yrittäjyyden oppimisympäristöjä.
Eri alojen opetussuunnitelmia kehitetään yrittäjyyspainotteisiksi.
Oppilaitoksen työelämäsuhteet ovat kehittyneet yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseksi yhdessä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa.

Verkostotasolla:
Kaikkiin viiteen valmennusohjelmaan osallistuneet opettajat ovat verkottuneet keskenään ja jakavat parhaita käytänteitä tässä verkostossa alueellisen yrittäjyyden lisäämiseksi. Hankkeen kumppanit ja ydintoimijat ovat osa toimivaa ja laajenevaa verkostoa. Verkosto on jättitiimi, joka nopeuttaa oppimista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

HOPE-hankkeen valtakunnallisen verkoston aktiivinen toiminta vaatii paljon viestintää ja keskinäistä kohtaamista.

Rekrytointivaiheen tiedotus, kevät-syksy 2008:
Rekrytointivaiheen tiedotus kohdistuu pääsääntöisesti hankkeen kumppanioppilaitoksiin ja näiden henkilöstöön. Tiedottamista toteuttavat käytännössä projektipäälliköt sekä koulujen johto ja yhteyshenkilöt. Viestintämateriaalina on graafinen ohjeistus, PowerPoint-esitykset, www-sivut sekä muu sähköinen materiaali ja käyntikortit.

Toteutusvaiheen tiedotus, syksy 2008 - talvi 2011:
Toiminnan käynnistyttyä vastuu verkoston sisäisestä viestinnästä siirtyy myös kumppaneille. He osallistuvat uusien ryhmien kokoamiseen ja markkinointiin. Eri oppilaitokset järjestävät omia tiedotustilaisuuksiaan. Verkoston sisäinen viestintä käynnistyy ja hankkeen www-sivustoa käytetään tehokkaasti tiedon välitykseen.

Tulosten levittäminen, talvi 2011 - talvi 2012:
Hankkeen toimia esittelevässä Let´s HOPE - Kohti yrittäjyyden oppimisen vallankumousta -julkaisussa esitellään verkoston tekemiä toimia sekä kyselytutkimuksen tuloksia opettajuuden muutoksista. Julkaisu jaetaan kumppaneille, toimijoille ja sidosryhmille. Hankkeen toimijat ja kumppanit osallistuvat verkoston järjestämiin kohtaamisiin, joissa levitetään hankkeen tuloksia. Www.hope.fi -sivustolla julkaistaan jatkuvasti uusia artikkeleita ja uutisia yrittäjyyskasvatuksen saralta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kaikki hankkeeseen osallistuvat kumppanit levittävät opittuja malleja omissa organisaatioissaan. Valmennuksissa levitetään kokeiluja ja niiden tuloksia. Tiedotus on avointa ja jatkuvaa.

Hankkeen levitysseminaareja järjestetään yksi vuodessa eli yhteensä kaksi. Levitysseminaarit ovat keskeisin verkostojen kohtaamispaikka.

2009 - hankkeen idean ja toimijoiden esittely, opettajien valmennus-malli, syntyneiden oppimisympäristöjen esittely
2010 - uusien yrittäjyyden oppimisen mallien levittäminen mm. TOY-malli ja erilaiset osuuskunta-malli
2011 - opettajien yrittäjyyskasvatuksen valmennusmallin levittäminen uusille kumppaneille ja aloille
2012 - uusien yrittäjyyden oppimisen pilottien ja kokeilujen esittely verkostolle

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 203 621

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 201 230

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 463 677

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 467 830

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yrittäjyyskasvatuksella muutosvoimaa

9. Loppuraportin tiivistelmä

HOPE-hankkeella on ollut perusteet
1. valtion hallitusohjelmassa
2. tutkinnonperustemuutoksessa olevissa ammatillisissa oppilaitoksissa
3. muutosta tekevien opettajien tarpeissa ja
4. työelämämuutoksen kohtaavien opiskelijoiden tarpeissa.

Hankkeen idea on perustunut Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrittäjyyden erikoisyksikön, Tiimiakatemian, toimintamallin soveltamisesta ammatillisen toisen asteen yrittäjyyskasvatuksen toiminnaksi.

Hankkeen keskeiset toimet ovat olleet
1. kokemuksellinen valmennus, joka tuo eri oppilaitosten opettajat ja johtajat yhteen
2. valmennuksen innoittamina syntyvät oppilaitosten omat yrittäjyyden oppimisympäristöt
3. oppilaitoskohtainen mentorointi
4. yrittäjyyden ja tiimioppimisen yhdistävien toimintamallien ja työkalujen kehittäminen
5. vahva yhteistyö ja verkostoituminen sekä
6. tiedottaminen ja verkostoviestintä

1. Opettajien valmennukset
Hankkeen aikana on synnytetty, pilotoitu ja kehitetty useita opettajien yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen suunnattuja valmennustuotteita. Ne kaikki perustuvat tiimioppimisen menetelmiin.

Pisin ja vaikuttavin opettajien valmennus on Hope Tiimimestari. Näitä puolentoista vuoden mittaisia valmennusprosesseja on toteutettu viisi. Niihin on osallistunut yhteensä 100 opettajaa. Valmennuksella on tuettu ammatillisten ja yhteisten aineiden opettajia valmistautumisessa yrittäjyysopintojen laajentumiseen ja niiden yhdistämiseen ammatillisiin opintokokonaisuuksiin.

Hankkeessa kehitetyt, eri tarkoituksissa toimivat, lyhyemmät valmennukset ovat:
Hope Kipinä, 1 päivä - innostuspäivä yrittäjyyskasvatukseen
Hope Leiri, 2-3 päivää - yrittäjyyskasvatuksen intensiivinen teemaleiri
Hope Liekki, 2+2+2 päivää = 6 päivää - ohjema muutostiimeille
Hope Majakka 2-3 päivää - johtavien ajatusten työleiri
Hope Sparraus -1 päivä - ongelmanratkaisupäivä

2. Yrittäjyyden oppimisympäristöt
Lähes kaikkiin hankkeen kumppanioppilaitoksiin on syntynyt osuuskuntamuotoinen yrittäjyyden oppimisympäristö - yhteensä 12 kpl.

Taidosto osk - 319 jäsentä
Taitola osk - 80 jäsentä
Craft & Design osk - 57 jäsentä
KAMP - 90 jäsentä
Artesaaniosuuskunta Pohjanmaa - 50 jäsentä
Villilä Korporaatio osuuskunta - 10 jäsentä
Kukapa osk - 27 jäsentä
SataPro osk - 10 jäsentä
Arteklaani osk - 25 jäsentä
Kulttuuricampus osk - 18 jäsentä
Musiikkiosuuskunta Kaiku - 20 jäsentä
Evon Metsäosuuskunta - 30 jäsentä
Tiimiakatemia Learning Network osk - 51 jäsentä (tiimivalmentajien kansainvälinen verkosto-osuuskunta)

Yhteensä näissä osuuskunnissa on 787 jäsentä. Suurin osa jäsenistä on opiskelijoita, iso osa on jo valmistuneita ammattilaisia ja jonkin verran mukana on myös opettajia, oppilaitosten henkilöstöä sekä valmentajia.

3. Oppilaitoskohtainen ryhmämentorointi
Mentorointi toteutettiin ryhmämentorointina eli se kokosi oppilaitoksen muutostiimin yhteen ja auttoi vahvistamaan yhteistä visiota ja toimintaa. Mentorointi oli oikea-aikaista ja juuri siihen prosessin vaiheeseen sopivaa.
Se on ollut hankkeen tulosten kannalta yksi keskeisimmistä toimista. Ilman sitä monet toimet olisivat jääneet tekemättä.

4. Tiimioppimisen ja yrittäjyyden oppimisen työkalu
TOY-työssäoppiminen yrittäjänä -malli on merkittävin HOPE-hankkeen aikana syntynyt toimintamalli. TOY-verkosto kehittää sitä aidosti yhdessä. Verkostossa on mukana 10 oppilaitosta, joissa mallia on pilotoitu ja juurrutettu. Pilottiryhmiä on ollut 1-3 kussakin oppilaitoksessa. TOY-valmentajina on toiminut yli 30 ammatillista opettajaa ja valmennuksiin on osallistunut yli 500 opiskelijaa. Malli on juurtunut joidenkin oppilaitosten arkeen ja yrittäjyyden oppimisen menetelmäksi.

5. Yhteistyö ja verkostoituminen
Yhteistyö on ollut HOPE-hankkeen kantava voima. Ilman sitä kaikki hankkeen tavoitteet olisivat jääneet saavuttamatta. Kumppanuusverkosto on toiminut luottamuksen ilmapiirissä ja kaikki kumppanit ovat toteuttaneet sitoumuksensa sovitusti. Yhteistyö Tiimiakatemian aikuiskoulutuksen ja sen valmentajien kanssa on ollut valmennuksiin osallistuneille opettajille antoisaa.

6. Tiedottaminen ja viestintä
HOPE-hankkeen tiedottamiseen ja verkoston viestintään on panostettu paljon. Hankkeella on lähes koko sen toiminta-ajan ollut tiedottaja.

Keskeiset tiedottamisen toimet ovat olleet www.hope.fi -sivusto, Lets HOPE - Kohti yrittäjyyden oppimisen vallankumousta -kirja, verkostokohtaamiset ja seminaarisiintymiset.

Hope-hanketta on kiitetty innovatiiviseksi useilla eri tasoilla. Näitä ovat
1) opettajan ajattelun avaaminen yrittäjyyskasvatuksen laajamittaiseen ymmärtämiseen, soveltamiseen ja kehittämiseen
2) organisaation rakenteiden haastaminen ja vallinneiden käytänteiden kyseenalaistaminen positiivisella tavalla
3) tiimioppimisen pedagogiikan tuominen ja soveltaminen ammatillisen toisen asteen koulutuksen tarpeisiin sekä opettajien että opiskelijoiden näkökulmasta
4) uusien työkalujen kehittäminen yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseksi.

Iloinen kiitos kaikille. Työ jatkuu.