Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10316

Projektin nimi: Outokummun Sisältökaivos - Kansainvälinen peli- ja simulaatiostudio sekä yrityshautomotoiminta (kehittämisosio)

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0212371-7

Osoite: PL 70 (Tulliportinkatu 3)

Puhelinnumero: 013-244 200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pkky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.contentmine.fi

Vastuuhenkilön nimi: Elisa Pirttilä

Asema: rehtori

Sähköposti: elisa.pirttila(at)pkky.fi

Puhelinnumero: 050 5234391

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Juuka, Kitee, Rääkkylä, Liperi, Valtimo, Kesälahti, Lieksa, Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1) Kansalliset pelialan työntekijät ja muut toimijat. Uudet hankkeeseen rekrytoitavat toimijat, hautomoyrittäjät ja työntekijät.
2) Pelialan opiskelijat, muut audiovisuaalisen alan opiskelijat Outokummussa, PK Ammattikorkeakoulussa ja muissa oppilaitoksissa esihautomo- ja hautomotoimintavaiheessa ollessaan
3) AV-alan ja muiden yritysten työntekijät: esim. elokuva- ja mainosteollisuuden tai rakennustaiteen tai sisustusalan yritysten työntekijät, jotka hyötyvät 3d- ja simulaatio-osaamisesta

Kansainväliset pelialan työntekijät ja muut toimijat eivät ole varsinaista kohdejoukkoa, johon hankkeen kustannukset kohdistuisivat, mutta muodostavat olennaisen osan hankkeen verkostosta. Tavoitteena on, että kv- toimijoita saataisiin tulemaan mm. pelistudioon Outokumpuun tekemään ja tuottamaan pelejä ja niiden osia ja näin havainnoimaan siellä oleva osaaminen ja saamaan aikaan pysyvämpiä kontakteja. Kv- toimijat voivat osallistua workshoppeihin ja muuhun koulutukseen hankkeen ulkopuolisina.

Pelit tuotetaan pääsääntöisesti kansainväliseen jakeluun ja myyntiin englanninkielisinä. Sisältökaivoksen asettuminen pelkästään kotimaan markkinoille ei tulisi tuottamaan toivottuja tuloksia vaan tarvitaan sisältökaivoskonseptin so. kv-pelistudion ja hautomotoiminnan, synnytettävien verkostojen ja osaamisen (erityisesti pelialan koulutus makunnassa) ja fyysisen työskentely-ympäristön esittelyä alan toimijoille mm. kansainvälisillä messuilla ja alan kv- seminaareissa ja tapahtumissa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

1) Pelialan yrittäjät
2) Pelialalle rinnakkaisten alojen yrittäjät ja opiskelijat, joiden osaamista pelituotantojen toteuttamisessa tarvitaan
3) Outokummun kaivosalaueen ja laajemminkin Pohjois-Karjalan matkailu- ja kulttuuriyrittäjät (virtuaaliset elämykset ja erilaiset yhteisprojektit), Kaivosmuseo (virtuaaliset opastukset, näyttelyt)
4) Muut yritykset (3d hyödyntäminen tuote-esittelyissä ja markkinoinnissa)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 47, joista naisia 14

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 94, joista naisia 31

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Outokummun Sisältökaivos - Kansainvälinen peli- ja simulaatiostudio sekä yrityshautomotoiminta -kehittämishankkeen ydintavoitteena on luoda Outokumpuun uudenlainen pelialan osaamisverkosto ja -palvelut hautomo- ja liiketoiminnalle ja kansainvälisille projekteille. Tavoitteena on voimakas kansainvälinen ja kansallinen verkostoituminen ja hankkeesta tiedottaminen pelialalla.

Hankkeen tavoitteena on
1) kehittää pelialan osaamista
2) saada syntymään kansallista ja kansainvälistä pelialan hautomotoimintaa sekä esihautomona että varsinaisena yrityshautomona
3) luoda toimintaympäristö kansainvälisesti korkeatasoiselle pelistudiolle
4) tehdä Pohjois-Karjala ja Outokummun sisältökaivos tunnetuksi peli- ja 3d-alan osaamisalueena
5) luoda kansainvälinen verkosto tukemaan yrityshautomotoiminnan yrittäjiä ja työntekijöitä ja pelituotantojen kehittämistä.

Hankkeen avulla pyritään synnyttämään yritys- ja yhteistyöverkosto, joka käyttää tehokkaasti hyväkseen pelistudion tarjoamia mahdollisuuksia ja tarjoaa samalla tukensa hautomossa aloittaville yrityksille. Osana hanketta toteutetaan voimakas Outokummun sisältökaivoksen toiminnan kansainvälistymis- ja tiedotuspanostus.

Hankkeen tavoitteena on verkostoitua voimakkaasti Itä-Suomen alueella peli- ja simulaatiotekniikkaa käyttävien oppilaitosten ja yritysten kanssa ja saada syntymään Outokummun alueelle alan kansainvälinen osaamiskeskittymä. Hautomo pidetään avoimena myös alalle jo syntyneille yrityksille, jotka haluavat kehittää pelialan osaamistaan. Samalla luodaan sisältökaivoksesta pelialan dynaaminen osaamiskeskittymä, jossa toimii useampia alan yrityksiä. Näin pyritään takaamaan yhteistyömahdollisuudet myös muiden alan oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa

Hankkeessa luodaan infrastruktuuri (investointiosio), toimintavalmiudet, tunnettuus ja asiakaspohja toteutettavalle pelistudiolle ja -hautomotoiminnalle. Hankkeessa synnytetään pelialle hautomo- ja yritystoimintaa.

Hanke kehittää yrittäjyyttä, synnyttää uusia yrityksiä ja tukee työllisyyttä.
Hankkeen hyödynsaajina ovat peliteollisuuden olemassa olevat ja aloittavat työntekijät ja yrittäjät ja alan opiskelijat hautomovaiheessa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeelle, yrityshautomolle ja pelistudiolle tehdään omat www-sivut, markkinointiesitteet ja esittelyvideot. Hankkeella synnytettyä toimintaa ja hanketta esitellään pelialan keskeisillä kansainvälisillä ja kansallisilla messuilla. Hankkeen toiminnasta ja etenemisestä tiedotetaan lehtiartikkelein. Kaikessa tiedotusmateriaalissa tuodaan esiin hankkeen rahoittajat Euroopan Unionin hanketiedotusohjeiden mukaisesti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa toimii laaja verkosto alan huippuasiantuntijoita, työntekijöitä, yrittäjiä sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatioita. Hankkeen ohjausryhmässä on mm. kansallisen pelialan keskuksen Neogamesin edustus. Hankkeen tulokset näkyvät menestyksekkäänä liiketoimintana, joka toivottavasti vetää alueelle yhä uusia yrittäjiä. Tieto toiminnasta kulkee parhaiten verkoston kautta.

Hanke tarjoaa malleja 3D- ja simulaatio-osaamisen hyödyntämisestä erilaisessa av -tuotannossa, matkailutoiminnassa (virtuaalielämykset) ja eri teollisuudenalojen mallintamisprosesseissa. Menestyksekkäät tuotteet toimivat markkinoijina. Samalla koulutusorganisaatioilla säilyy tiivis yhteys työelämän tarpeisiin ja valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä voidaan näin tukea.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 587 850

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 575 573

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 766 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 756 333

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Sisältökaivos-hankkeen tavoitteina oli luoda Outokumpuun uudenlainen toimintaympäristö kansainväliselle peli- ja simulaatioalan liiketoiminnalle sekä näiden alojen hautomotoiminnalle, joka työllistää alueen oppilaitoksista valmistuvia osaajia. Tavoitteina oli linkittää yhteen hankkeen päätoteuttajan PKKY/AmoO:n ja osatoteuttajan P-K Amk:n sekä Joensuun Tiedepuiston liiketoimintaosaamista perustettavan toiminnan pohjaksi.

Tavoitteina oli verkostoituminen Itä-Suomen alueella peli- ja simulaatiotekniikkaa käyttävien oppilaitosten ja yritysten kanssa, alan osaamisen kehittäminen, Pohjois-Karjalan ja Sisältökaivoksen tekeminen tunnetuksi peli- ja 3D-alojen osaamisalueena, asiakaspohjan ja infrastruktuurin luominen toteutettavalle pelistudiolle sekä käynnistää peli- ja AV-alojen hautomo- ja yritystoimintaa.

Hankkeen määrällisinä tavoitteina oli saada syntymään alueelle 8 uutta työpaikkaa ja yksi uusi yritys. Yrityshautomotoiminnan tavoitteena oli saada syntymään 2 hautomoyritystä.

Hankkeen välittömänä kohderyhmänä olivat opiskelijoiden lisäksi kotimaisia ja kansainvälisiä alan toimijoita: pelinkehittäjiä, pelijulkaisijoita ja yrityksiä, joiden kanssa neuvoteltiin yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseksi ja yhteistyön käynnistämiseksi.

Sisältökaivoksen toiminnassa oli mukana P-KAMK:n ohjelmointialan opiskelijoita sekä Ammattiopisto Outokummun av-alojen opiskelijoita (pelikoulutus, äänituotanto, graafinen suunnittelu, kuvallinen ilmaisu, esitystekniikka).

Sisältökaivoksen toimintana järjestettiin workshoppeja Outokummussa ja Joensuun Tiedepuistolla, jotka olivat kaikille halukkaille avoimia ja maksuttomia. Aiheina oli mm. pelialan yrittäjyys, rahoitus sekä erikoisohjelmistojen ja laitteiden käyttö. Kouluttajina oli erilaisia asiantuntijoita.

Veturiyrityksen toimintamallia pidettiin hyvien onnistuneiden kansainvälisten kokemusten perusteella toimivana mallina uusien yritysten synnyttämisessä. Julkisen haun kautta hankkeeseen haettiin veturiyritys, jonka toimintamalli hautomossa jäi hankkeen toteutusaikana avoimeksi.

Sisältökaivokseen kilpailutettiin kansainvälistymismahdollisuuksien selventämiseksi ja kehittämiseksi ulkopuolista asiantuntijaosaamista taholta, jolla on olemassa olevia kansainvälisiä kontakteja pelijulkaisijoihin ja muihin alan toimijoihin. Sen tuloksina kehitettiin vuosien 2009 ja 2010 aikana Sisältökaivoksen kv-strategia, kontaktoitiin kansainvälisiä toimijoita ja neuvoteltiin yhteistyömahdollisuuksista.

Kansainvälistymistoimenpiteinä Sisältökaivos-hankkeesta tiedotettiin kansainvälisissä pelialan tapahtumissa, mm. Nordic Game 2009, GDC 2009, E3 2009 ja Game Connection Europe 2009.

Hankkeesta tiedotettiin myös useissa kotimaisissa pelialan tapahtumissa, mm. Assemblyt ja IGDAn tapaamiset. Hankkeen toimintaa ja tavoitteita esiteltiin myös lukuisissa muissa yhteyksissä, mm. hankkeen pää- ja osatoteuttajan sisäisissä tilaisuuksissa sekä tapaamisissa erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Erilaisten tiedotustilaisuuksien kautta hanketiedotus tavoitti henkilökohtaisella tasolla noin 2015 henkilöä. Hanke sai myös kansainvälistä näkyvyyttä Edge-lehden 2009 julkaistussa GDC -erikoisnumerossa, jonka painos oli 20 tkpl. Hanke on saanut näkyvyyttä myös internetsivujen, YLE P-K:n ja Taloussanomien uutisoinnin sekä paikallisissa sanomalehdissä julkaistujen lehtiartikkeleiden, workshop- ja seminaari-ilmoitusten muodossa.

Sisältökaivos-hankkeessa tehtiin yhteistyötä myös muiden ESR- hankkeiden kanssa; Joensuun Tiedepuiston hautomohanke, AmmattiURA, HIMA, Outokummun Aarrekaupunki ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hankkeista ACE, Creative managers, Innovaatioassistentti sekä Digiregion.

Hankkeen tulokset: Toimintaan osallistui yhteensä 151 henkilöä. Näiden lisäksi toiminnassa oli mukana osuuskunta Sinetin kautta 20 opiskelijaa. Järjestettyihin workshoppeihin (8 kpl) osallistui yhteensä 165 henkilöä.

Sisältökaivoksen toiminnan tuloksina perustettiin 2 uutta yritystä, joista syntyi 7 uutta työpaikkaa. Hankkeen jatkotuloksina tammi-helmikuun 2011 aikana on perustettu 3 uutta osakeyhtiömuotoista yritystä.

Hankkeen tavoitteet saavutettiin sekä toimintaympäristön perustamisen että yhteistyökumppaneiden verkottamisen osalta. Perustettavien uusien yritysten ja työpaikkojen määrää ei saavutettu toiminta-aikana tavoiteltavissa määrin ja tähän suurimmalta osaltaan vaikutti hankkeen toteutusaikana kriittisessä vaiheessa alkanut maailman talouden laskusuhdanne.

Hankkeen toiminnan vaikutukset eri kohderyhmiin ja kerätty palaute ovat olleet positiivisia; opiskelijat ovat saaneet ensiarvoisen tärkeää työkokemusta ja hautomon kontaktit alan yrityksiin ovat nostaneet tietoisuutta uuden toiminnan tarjoamista mahdollisuuksista erilaisiin yhteistyöprojekteihin.

Kv-strategian ja kansainvälisyysyhteistyöselvitysten tuloksina Sisältökaivoksella on kansainvälisiä kontakteja, joita hyödynnetään tulevissa hautomoprojekteissa sekä tukemaan hautomoyritysten kv-pyrkimyksiä.