Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10331

Projektin nimi: Työperäinen maahanmuutto Siikalatvan seutukunnassa Strategian prosessointi

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 31.12.2009

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1059660-2

Osoite: Keskustie 29

Puhelinnumero: 044-7692500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.siikalatva.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Hannu Saarinen

Asema: seutukuntajohtaja

Sähköposti: hannu.saarinen(at)siikalatva.fi

Puhelinnumero: 0400-384998

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Pyhäntä, Haapavesi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Alueen työnantajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Maakunnan yritykset, oppilaitokset, julkiset työnantajat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Prosessin tarkoitus on luoda yhteinen strategia siitä, miten työperäisen maahanmuuton avulla voidaan osaltaan ratkaista ammattitaitoisen työvoiman saatavuus seutujen teolli-suuden kasvun esteiden poistamisessa. Tarkastelu ulotetaan ns. työssäkäyntialueelle.

Hyödynsaajat ovat alueiden teollisuus ( erityisesti metalli ja puu), hoiva-ala sekä kuljetus-ala. Alueelle tavoitellaan myös kiinteää sijoituspaikkaa työvoiman koulutuskeskukselle se-kä mahdolliselle kaupalliselle hyödyntäjälle.

Prosessin tuloksena on yhteinen, hyväksyttävissä oleva strategia ja toimenpidesuunnitel-ma vuosille 2008 -2013.

Prosessin toteutus: Prosessi toteutetaan erillisinä työkokonaisuuksina, jotka on tarkemmin määritelty projektisuunnitelmassa ja jotka täydentyvät prosessin alussa toteutettavassa GOPP ( Goal oriented project planing) –prosessissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan kohderyhmille suullisesti ja kirjallisesti. Hankkeen käynnistyessä ja päättyessä laaditaan tiedotteet tiedotusvälineille. Hankkeen perusinformaatio on näkyvillä hallinnoijan www-sivuilla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen päättyessä esitetään yksityiskohtainen suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä. Tämä ajoittuu alkuvuodelle 2009.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 57 585

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 46 396

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 67 710

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 55 146

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa laadittiin Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan työvoiman maahanmuuton strategia, joka sisältää mm. nykytilan kartoituksen, arvion työvoiman tarpeesta eri toimialoilla, näkemyksen työvoiman maahanmuuton mahdollisuuksista osaltaan turvata työvoiman saatavuus seudulla sekä konkreettinen toimenpideohjelman työvoiman maahanmuuton toteuttamiseksi.Toteutettiin yhteistyö- ja opintomatka Kiinaan ja luotiin sinne toimiva yhteistyöverkosto sekä kehitettiin toimintamalli kiinalaisen työvoiman maahanmuuttoa varten. Strategia laadittiin projektipäällikön johdolla yhteistyössä alueen yritysten, oppilaitosten ja julkisen sektorin sekä eri asiantuntijoiden kanssa.