Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10382

Projektin nimi: Nature Craft Finland

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2008 ja päättyy 28.2.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Measurepolis Development Oy

Organisaatiotyyppi: Muu

Y-tunnus: 0151743-1

Osoite: Teknologiapuisto, PL.103

Puhelinnumero: 044-7101662

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.measurepolis.fi

Projektin kotisivun osoite: www.naturecraft.fi

Vastuuhenkilön nimi: Outi Laatikainen

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: outi.laatikainen(at)measurepolis.fi

Puhelinnumero: 044-7101662

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Vaala, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Kainuulaiset taidekäsityö/design- ja elintarvikealanyritykset (ensisijaisesti mikro- ja pk-yritykset).

3.3 Välilliset kohderyhmät

- asiantuntijat
- asiakkaat
- verkostojen jäsenet
- alihankkijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 28, joista naisia 14

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 38, joista naisia 22

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

NATURE CRAFT FINLAND

Kohderyhmät;
- Taidekäsityö/design- ja elintarvikealan yritykset (ensisijaisesti mikro- ja pk-yritykset)

TAVOITTEET:
- taidekäsityö/design-, muotoilu- ja elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten sähköisen
toimintaympäristön ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen ja edellytysten luominen
yritysten liikevaihdon kasvattamiselle
- lisätä vientiä harjoittavien yritysten määrää ja liikevaihtoa
- edistää yritysten osaamista ja valmiuksia kansainväliseen liiketoimintaan liittyen
- tuottaa uusia innovaatioita, uutta tietoa ja uusia hyviä käytäntöjä maakunnallisesti ja
ylimaakunnallisesti
- luoda mikro- ja PK-yritysten käyttöön toimintamalli, joka voidaan monistaa kaikkialle
Suomeen ja jota voidaan soveltaa myös muilla toimialoilla


TOIMENPITEET:
- Best Practice-tiedon levittäminen maakunnallisesti ja ylimaakunnallisesti, mentorointi
- uusien hyvien käytäntöjen luominen ja juurruttaminen
- ylimaakunnallinen tuotekehitys- ja verkostoyhteistyö
- uusien työkalujen kehittäminen yritysten sähköiseen liiketoimintaan:
yhteinen www-sivusto, intranet-tietopankki, asiantuntijapankki ym.
- kansainvälistyminen: koemarkkinointi ja testaus Suomessa ja saksankielisessä Euroopassa
(messut, myyntinäyttelyt, joulukylät, muut tapahtumat)


TULOKSET:
- pienyritysten toimintaympäristön, liiketoiminnan ja osaamisen kehittyminen
- sähköisen toimintaympäristön uusien mallien toteutus, sähköinen liiketoimintamalli
- kansainvälisen liiketoiminnan kehittyminen, pysyvien asiakaskontaktien syntyminen,
business to business -liiketoiminta
- ylimaakunnallisen yhteistyön ja yritysverkostojen syntyminen
- hyvien käytäntöjen juurruttaminen ja käyttöönotto ylimaakunnallisesti
- liiketoiminnan uusien toimintamallien syntyminen
- projektiyrityksille merkittävää liiketoiminnan kasvua
- pysyvät jälleenmyyntikanavat
- uusi verkostomainen toimintamalli mikro- ja PK-sektorin yritysten käyttöön valtakunnallisesti

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Maakunnallisesti tiedotus mediassa tapahtuu alueen valtalehden kautta hankkeen alussa ja sen päätyttyä (tai tarpeen mukaan). Projektista tiedotetaan kuntien elinkeinovastaaville ja yrittäjille.
Lisäksi tiedotustoimintaa toteutetaan seminaareissa ja muissa tapahtumissa kotimaassa,
ja kansainvälisesti. Hankealueiden yhteinen www.naturecraft.fi -kotisivusto tulee toimimaan hankkeen tärkeimpänä tiedotusvälineenä yrittäjille, sidosryhmille ja asiakkaille.
Ylimaakunnallinen tiedotustoiminta toteutetaan yhdessä hankepartnereiden kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvistä käytännöistä on käytettävissä pilottihankkeista saatu tieto. Tätä tietoa jaetaan ylimaakunnallisesti ja analysoidaan niistä saatuja hyviä ja huonoja kokemuksia . Pilottihankkeista koottua tietoa hyödynnetään sekä maakunnallisella että ylimaakunnallisella tasolla. Lisäksi hyödynnetään Nature Craft Kainuu -hankkeesta saatua faktatietoa.
Hyvien käytäntöjen levittämistä toteutetaan koko hankeajan ja siihen osallistuvat kaikki hankepartnerit maakunnallisesti ja ylimaakunnallisesti. Projektia esitellään seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa kaikkialla Suomessa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 320 939

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 316 086

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 374 716

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 369 395

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteena on ollut alueellisesti taidekäsityö/design- ja elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan ja sähköisen liiketoiminnan kehittäminen sekä yritysten kansainvälistäminen. Liiketoimintaa ja kansainvälistymistä on kehitetty projektihenkilöstön ja asiantuntijoiden toteuttaman tiiviin valmennuksen avulla, koemarkkinointitoimenpitein sekä verkostoimalla yrityksiä keskenään. Yritysten käyttöön on rakennettu kaikkien hankealueiden yhteinen verkkoportaali (www.naturecraft.fi), joka avaa markkinat kaikkialle maailmaan. Verkkoportaali toimii extranet-osion avulla tietopankkina, josta yrittäjät löytävät runsaasti toimintaa tukevaa tietoa ja voivat verkostoitua myös ylimaakunnallisesti. Jokaisen yrittäjän kotisivut on linkitetty verkkoportaaliin. Portaali on kolmikielinen.
Yrityksille on avattu Keski-Eurooppaan myyntikanavia, joita he ylläpitävät hankkeen jälkeen itsenäisesti. Lisäksi yrityksillä on käytettävissään agentteja, joiden avulla on mahdollisuus etsiä myös uusia asiakkaita.
Koordinaation osalta hankemalli on monistettu Etelä-Savoon, Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan. Ko.alueilla hanketoiminta jatkuu edelleen.