Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10400

Projektin nimi: Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut Kainuussa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 30.9.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kainuun ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kalliokatu 4

Puhelinnumero: 020 636 0100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/kainuu

Projektin kotisivun osoite: -

Vastuuhenkilön nimi: Pitkänen Outi

Asema: asiakkuuspäällikkö

Sähköposti: outi.k.pitkanen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 023 579

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Vaala, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat toimivat yritykset, yrittäjät ja yritysten avainhenkilöt ja johto. Lisäksi myös aloittavat yritykset siltä osin, mihin projektin tuotteistetuilla asiantuntijapalveluilla voidaan vaikuttaa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

---

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 894, joista naisia 270

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 660, joista naisia 213

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa tuotetaan pk-yritysten kysynnän perusteella pääasiassa TEM:n valtakunnallisen konseptin mukaisia asiantuntijapalveluja ja johtamiskoulutusohjelmia, joilla vastataan pk-yritysten osaamishaasteisiin. Lisäksi projektiin voi kuulua edellisiin liittyvää lisäkonsultointia, yrityksen muuhun kehittämistyöhön liittyviä nk. räätälöityjä kehittämistoimenpiteitä sekä muuta konsultointia. Projektin kohderyhmänä ovat yrittäjät ja yritysten johto ja avainhenkilöt. Projekti on omalta osaltaan mukana ELY-keskuksen asiakkuudenhallinnan kehittämistyössä, sillä tapahtunut rakennemuutos ELY-keskus ympäristössä edellyttää uuden toimintavan luomista asiakaskentässä.

Projekti liittyy
- TEM:n hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan "Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma" Maakunnan yhteistyöryhmä on hyväksynyt ELY-keskuksen osallistumisen ko.hankkeeseen. Tässä projektissa toteutetaan Kainuun osalta ko.projektia.
- ELY-keskuksen "Kainuun alueen seudulliset yrityspalvelut"-oman tuotannon projektiin. Tämä projekti vastaa eo. projektin toimenpiteissä esiin tulleisiin kehittämistarpeisiin tuotteistettujen palveluiden osalta.
- Itä-Suomen EAKR-ohjelmaan täydentämällä ELY-keskuksen rahoittamia EAKR-toimenpiteitä esim. parantamalla liikkeenjohtotaitoja auttamalla tunnistamaan kehittämistoimenpiteet ja siten kohdentamaan kehittämistoimenpiteitä ennen laajemman EAKR-rahoituksen myöntämistä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan sekä varsinaiselle kohderyhmälle että ELY-keskuksen sidosryhmille.

Kohderyhmän tiedottaminen tapahtuu ELY-keskuksen asiakaspinnassa olevan henkilöstön, www-sivujen, erillistiedotuksen, eri tilaisuuksissa yhteydessä sekä erilaisilla ilmoituksilla.
ELY-keskuksen sidosryhmien tiedottaminen projektista ja sen mahdollisuuksista tapahtuu eri tilaisuuksien yhteydessä sekä sähköisellä tiedottamisella.

Sisäinen tiedottaminen tapahtuu omantuotannon hankkeiden kk-katsauksien kautta ja työryhmissä, joissa projektipäällikkö on mukana.

Projektilla on tiedotussuunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu lähinnä ELY-keskus/TEM yhteistyötilaisuuksissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 3 463 806

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 321 403

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 3 463 806

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 3 327 763

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana on ollut tarjota ja kehittää pk-yrityksille erityyppistä tukea osaamisen kehittämiseen sekä aloittavien yrittäjien liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Toimintaympäristön jatkuvasta muutoksesta johtuen yrityksille on tärkeää päivittää ja kehittää osaamistaan. Projektin pääpaino on ollut toteuttaa ns. tuotteistettuja asiantuntijapalveluita sekä yrityksen johdon ja avainhenkilöiden koulutusohjelmia sekä ELYjen yhteisesti kilpailuttamia koulutusohjelmia. Projektin toiminta on tuonut lisäarvoa Kainuun ELY-keskukselle ja TE-toimistoille. Lisäksi projekti on ollut tärkeä resurssi Kainuun ELY-keskuksen ja TE-toimistojen henkilöstön toimintatapojen sekä asiakkuudenhallinnan kehittämistyössä ja juurruttamisessa.

Kohderyhmänä projektilla ovat olleet toimivat kainuulaiset pk-yritykset avainhenkilöineen sekä yrittäjiksi aikovat projektin tarjoamien palveluiden osalta.
Projektin aikana tuotettiin kehittämissuunnitelmia ja valmennettiin yhteensä 335 kainuulaista yritystä sekä heidän 785 avainhenkilöä. Yhteensä henkilökoulutuspäiviä saavutettiin 5130. Monissa toimeksiannoissa kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi mukaan tulivat myös muut omantuotannon hankkeen projektit, ELYn rahoituksesta sekä Finnveran ja pankkien yritysrahoituksesta vastaavat henkilöt.
Projekti on ollut myötävaikuttamassa uusien valtakunnallisten yritysten kehittämispalveluiden syntymiseen ja uuden palvelumallin jalkauttamiseen. Projektipäällikkö on ollut mukana TEMin kehittämispalveluiden uudistus- ja ohjeistustyössä, mm. kehittämiskartoitustyökalun työryhmässä. Tämä työryhmä toteutti sisällön sähköiseen osaamisen kehittämisen kartoitustyökaluun.
Projekti on tehnyt tiivistä yhteistyötä Kainuun eri yrityskehittäjien kanssa. Projektipäällikkö osallistui Broker-koulutukseen ja oli luomassa Kainuun omaa Broker-verkostoa.