Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10404

Projektin nimi: Etelä-Savon Kasvuyritysvalmennusohjelma

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Miktech Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0600598-8

Osoite: Graanintie 5

Puhelinnumero: 015-361600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.miktech.fi

Projektin kotisivun osoite: kasvuyritysvalmennus.fi/

Vastuuhenkilön nimi: Juha Ropponen

Asema: kehitysjohtaja

Sähköposti: juha.ropponen(at)miktech.fi

Puhelinnumero: 050-345 4311

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Peojektin kohderyhmänä ovat yritykset (henkilöstö), jotka täyttävät seuraavat kriteerit:
- yrittäjällä tai yritysjohdolla on edellytykset tulla kasvuyritykseksi
- yrityksen johdolla/omistajilla on halu kasvuun
- yrityksellä on tunnistettu kilpailuetu
- ennustettu kasvu on 10 %
- liikevaihto on min, 200.000 €
- toimialueena ovat vähintaan kansalliset markkinat, mielummin kansainväliset

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin aikana valmennetaan seudullisten yrityspalvelujen henkilöstö ja yrittäjäjärjestöjen edustajat valmennusohjelmaan ja erityisesti tunnistamaan potentiaalisia kasvuyrityksiä sekä motivoimaan yrityksiä kasvun tielle.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 48, joista naisia 6

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Savon kasvuyritysten huippuvalmennusohjelman tavoitteena on auttaa eteläsavolaisia voimakkaaseen kasvuun tähtääviä yrityksiä parantamaan liiketoiminnan tuloksia ja näin kasvattamaan yrityksen arvoa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin käynnistämisvaiheessa pyritään sähköisten täsmäviestien, kickoff- tilaisuuden ja tiedoitusvälineiden avulla välittämään kuva merkittävästä eteläsavolaisesta kaikkien toimijoiden yhteisestä kasvuohjelmasta.

Projektin aikana tiedoitetaan sähköpostin välityksellä sekä projektin ajaksi avataa miktechin verkkosivuille ja sen extranet osioon kasvuohjelman infokanava.
www.kasvuyritysvalmennus.fi

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vaiheen 1. eli pilotointiprojektin keskeisenä tavoitteena on luoda kasvuyritysvalmennusohjelma eteläsavoilaisten yritysten tarpeisiin.
Myöhemmin ohjelmaa tullaan käyttämään jatkossa tulevien kasvuyritysten valmentamiseen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 173 209

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 161 215

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 178 609

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 161 215

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Etelä-Savo kaipaa menestyäkseen kasvuyrityksiä. Tutkimukset ja käytännön kokemukset vahvistavat kasvuyritysten kriittisen merkityksen koko talouselämän moottorina.

Etelä-Savon kasvuyritysvalmennuksen ohjausryhmä on valinnut tietyt yrityksen kasvuhalukkuuteen- ja kykyyn liittyvät kritterit täyttävät yritykset valmennusohjelmaan. Ohjelma on toteutettu hankkeen aikana kahdesti ja sen on läpikäynyt 16 yritystä Etelä-Savon alueelta.

Valmennusohjelman toteuttajana on kilpailutuksen kautta valituksi tullut Balentor Oy. Molemmat valmennusohjelmat ovat alkaneet yhteisellä kick-off-tilaisuudella. Sen jälkeen yrityksissä on koostettu kolmen puolikkaan päivän aikana kasvun syväanalyysia. Valmennukseen on kuulunut neljä kaksipäiväistä leiriä ja samanaikaisesti osallistujayrityksissä on toteutettu yrityskohtaisia konsultointeja.

Vuoden aikana yritykset ovat käyneet käyvät läpi intensiivisen valmennusohjelman, jossa on yhteisiä ja yrityskohtaisia osuuksia. Osallistujille on laadittu yrityskohtainen kasvun syväanalyysi ja sen pohjalta kasvustrategia. Räätälöidyllä yrityskohtaisella sparrauksella on varmistettu kasvun jalkautuminen yrityksen sisään.

Palaute valmennusohjelmasta on ollut erinomaista ja yritykset ovat toivoneet yhteistä alumi-tapaamista.