Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10409

Projektin nimi: VIRSU - Pohjois-Pohjanmaan digitaalinen kulttuuriperintö

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 30.11.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Haapajärven kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0209756-3

Osoite: PL 4

Puhelinnumero: 044-4456400

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.haapajarvi.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kirjastovirma.net www.kotiseutuarkistot.fi

Vastuuhenkilön nimi: Veteläinen Maija-Liisa

Asema: Kaupunginjohtaja

Sähköposti: maijaliisa.vetelainen(at)haapajarvi.fi

Puhelinnumero: 044-4456110

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Haapajärvi, Ylivieska, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Nivala, Alavieska, Oulainen, Hailuoto, Sievi, Vihanti, Haapavesi, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat kotiseutuarkistojen ja kotiseutuyhdistysten toimijat sekä hankealueen kirjastojen henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisen kohderyhmän muodostavat koulutus- ja tutkimushenkilöstö, oppilaitokset ja opiskelijat, kulttuuritoimijat, elinkeinoelämä, erityisesti matkailuyrittäjät sekä sisällöntuottajat ja media. Kaikki alueen asukkaat, www.sivujen käyttäjät ja alueellisen tiedon tarvitsijat myös valtakunnan rajojen ulkopuolella

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 314, joista naisia 134

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Virsu-hankkeen tavoitteena on sähköisten kirjastopalvelujen kehittäminen ja pohjoispohjalaisen kulttuuriperinnön tallentaminen digitaaliseen muotoon, kultturiperinnön tavoittettavuuden ja säilyvyyden turvaaminen sekä verkkosisällöntuotannon valmiuksien lisääminen.

Pohjois-Pohjanmaan kultturiperintöä saatetaan sellaiseen muotoon, että se on helpommin eri toimijoiden tavoitettavissa. Hankkeella edistetään erilaisten aineistojen hyödyntämistä opetuksessa, julkaisuissa ja elinkeinoelämän tarpeissa.Tavoitteena on alueelliseen kultturiperintöön pohjautuva sivistyksellisten sisältöjen tuottaminen, joka on verkon kautta kaikkien ihmisten hyödynnettävissä.

Tallennetaan hankealueen kunnissa sekä KirjastoVirma että ARVI-tietokantoihin Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriperintöä sekä yksityis- että kotiseutuarkistojen materiaalia yleisön saataville verkkoon digitaaliseen muotoon. Muodostetaan kotiseutuarkistojen ja kirjastojen yhteinen digitaalinen tietopankki.
Yhdenmukaistetaan ARVI JA KirjastoVirma-tietokantojen ulkoasut sekä kehitetään ja parannetaan molempia tietokantoja. Luodaan helppokäyttöinen yhteinen hakuportaali molemmille tietokannoille. Luodaan edellytykset kotiseutuarkistojen luettelo- ja kuvailutietojen viemiselle valtakunnalliseen arkistolaitoksen ylläpitämään yksityisarkistorekisteriin.
Kartoitetaan kotiseutuarkistojen tilannetta koko Pohjois-Pohjanmaalla ja kannustetaan kaikkia niitä kuntia perustamaan kotiseutuarkisto, joissa sitä ei vielä ole sekä keräämään sinne paikkakunnan yksityisluontoista aineistoa.
Koulutetaan arkistojen vastuuhenkilöitä asianmukaiseen arkistoaineiston luettelointiin ja järjestämiseen yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton ja Oulun maakunta-arkiston kanssa. Koulutetaan kotiseutuyhdistyksiä ja kotiseutuihmisiä sekä alueen kirjastojen henkilöstöä tallentamaan materiaalia tietokantoihin ja käyttämään niitä. Koulutetaan alueen opettajia, koulutus- ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita käyttämään tietokantoja.

Parannetaan sekä KirjastoVirma että Arvi-tietokantoja ja luodaan KirjastoVirma-tietokantaan keskustelufoorumi, kohtaamispaikka, kulttuuri- ja muiden toimijoiden käyttöön. Tuotetaan kotiseutuopetusmateriaalia opettajille ja oppilaitoksille. Huomioidaan Kamut-tietorakenne: kirjastojen, arkistojen ja taide- sekä kulttuurihistoriallisten museoiden yhteiskäyttöiset luettelotiedot sekä Kamut 2: Muistiorganisaatioiden tietovarannot yhteiskäyttöön, toteuttamismahdollisuut ja toimenpidesuositus

Hankkeen tuloksena on luotu pysyvä sähköisessä muodossa oleva yhteisöllinen vuorovaikutteinen tietovaranto kansalaisten ja kulttuuritoimijoiden käyttöön. Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriperinnön arvostus ja ymmärtäminen on lisääntynyt. Opetus- ja kirjastohenkilöstön pedagoginen ja ohjausosaaminen on noussut, on kehitetty koulujen ja kirjastojen vahvaa yhteistyötä. On luotu mahdollisuus eri ikäryhmien aktiiviseen osallistumiseen, vaikuttamiseen ja tiedonhankintaan.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Rahoittajien vaatimusten mukaiset tiedotteet
Aloitusseminaarit, koulutustilaisuudet sekä hankkeen loputtua tiedotustilaisuus
Hankkeesta tiedotetaan sekä hallinnoijan että tietokantojen omilla www. sivuilla
Yhteistyökumppaneille tiedote 3 kk:n välein
Hanke-esittelyt
Hankkeelle laaditaan viestintäsuunnitelma, jota tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti hankkeen aikana

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen aikana yhteistyöpalavereissa sekä tiedotteissa yhteistyökumppaneille, tietokantojen ja hallinnoijan www. sivujen kautta

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 499 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 499 799

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 571 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 571 100

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Virsu - Pohjois-Pohjanmaa digitaalinen kulttuuriperintö -hankkeen tavoitteena on ollut alueen kulttuuriperinnön kerääminen, tallentaminen digitaaliseen muotoon sekä aineiston saatavuuden parantaminen. Tavoitteen toteuttamiseksi alueen kunnista on etsitty omaa identiteettiä kuvaavaa aineistoa, joka on tallennettu kirjastovirman sivulle osoitteeseen www.kirjastovirma.net. Aineistokokonaisuudet ovat kirjastot, museot, kirkot, kotiseutulaulut, henkilögalleria ja kuva-arkisto sekä Arvi-arkistotietokanta.

Kirjastovirma on pohjoispohjalaisen kulttuurin sivusto, joka sisältää paikallishistoriaa, taruja ja tarinoita, ruoka- ja käsityöperinnettä. Kuva-arkiston tehokas käyttöönotto on ollut yksi Virsun tärkeimmistä tuloksista. Kirjastovirman kuva-arkistossa on 6 443 valokuvaa, jotka ovat herättäneet kovasti kiinnostusta; lisätietoja, huomioita, korjauksia, käyttölupien kysymistä sekä muuta keskustelua. Keskustelufoorumi ei hankkeen aikana ehtinyt saada vielä suurta käyttäjäkuntaa, mutta keskustelupaikka on avattu ja se on suuren yleisön käytettävissä.

Kulttuuriperintöaineistoa hankittiin kahdella tavalla, osa tuotettiin itse ja osa saatiin valmiista materiaalista, artikkeleista, luennoista, historiikeista jne. Jokaisesta valmiin aineiston käytöstä tehtiin kirjallinen sopimus, jolla tuottaja antoi hankkeelle luvan käyttää materiaalia. Osallistujia hankkeessa oli kaikkiaan 314 henkilöä, josta naisia 134.

Kotiseutuarkistot olivat esillä jokaisessa kuntapalaverissa. Hankkeen aikana monet kotiseutuarkistot ryhtyivät töihin ja järjestivät kotiseutuarkistoaineistoa. Taivalkoskella työ aloitettiin aivan alusta eli etsittiin aineistoja ja aloitettiin niiden järjestäminen. Hankkeessa Arvi-tietokantaan saatiin mm. Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven, Iin, Muhoksen, Utajärven, Limingan, Lumijoen, Oulaisten ja Pyhäjoen arkistoluettelot. Kaikkien arkistojen kohdalla tarkistettiin yhteystiedot Arvissa ja KirjastoVirman kuva-arkistossa.

Virsun aloitusseminaareissa aiheina olivat hankkeen esittelyn lisäksi Kotiseututyön monet kasvot, Miksi kotiseutuarkistoa tarvitaan?, KirjastoVirmasta Virsuun-sivistyksellisiä sisältöjä tietoverkkoon. Seminaareissa virisi myös keskustelua em. aiheista.
Virsu-hanke järjesti yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa neljä kurssi, joiden aiheena oli Vanhat VHS-nauhat DVD:lle. Hankkeessa aloitettiin tarvittavan laitteiston kierrättäminen eri kirjastoissa asiakkaiden henkilökohtaisten VHS-nauhojen digitoimiseksi.

Hankkeen aikana järjestettiin yhteistyöpalavereita ja tiedotustilaisuuksia eri puolilla aluetta. Hankken tuloksista pidettiin loppuvaiheessa tiedotustilaisuudet Kalajoella, Kuusamossa, Haapajärvellä, Sievissä ja Ylivieskassa. Hankkeesta kerrottiin useissa eri tilaisuuksissa: kotiseutuväen ja kirjastojen tapaamisissa, kotiseuturetkillä ja erilaisissa julkaisuissa. Erilaisiin tiedotustilanteisiin osallistui hankkeen aikana yhteensä 484 henkilöä. Tiedottamisen apuvälineeksi hanke painatti 12 000 kirjanmerkkiä, joissa oli kaksitoista erilaista kysymystä, joihin vastaus löytyy kirjastovirman sivustoilta. Kirjanmerkkejä on jaettu kirjastoissa ja eri tilaisuuksissa. Alueen kouluja lähestyttiin kirjeellä, jossa kerrottiin kulttuurisivustosta ja sen mahdollisuuksista kotiseutuopetuksessa.

Hankkeen aikana otettiin käyttöön drupal-sisällönhallintajärjestelmä, joka mahdollisti monipuolisen hakujärjestelmän sekä vuorovaikutteisen keskustelufoorumin. Tietoa sivustoilta voi etsiä aiheen perusteella joko yleisaiheen mukaan tai aiheenmukaisen hakemiston kautta, kunnittain tai kahdella hakulomakkeella. KirjastoVirman sivustoilla kävijöiden määrää lisää toimivat hakujärjestelmät.

KirjastoVirma-sivuston visuaalinen ulkoasu uudistettiin hankkeen aikana samalla kun drupal-sisällönhallintajärjestelmä otettiin käyttöön. Arvi-tietokannan sivuston visuaalinen ulkoasu ei muuttunut.

Hanketta on hallinnoinut Haapajärven kaupunki ja käytännön työtä on ohjannut ohjausryhmä, johon on kuulunut eri yhteistyöorganisaation edustajia koko hankealueelta. Ohjausryhmä on kokoontunut hankkeen aikana kymmenen kertaa ja sen työ on ollut keskustelevaa ja perustyötä tukevaa. Työntekijöitä on ollut kuusi; projektipäällikkö, suunnittelija ja neljä tallentajaa. Virsulla oli toimistot Haapajärvellä, Oulussa ja Kuusamossa. Tallentajien kesken alue vastuutettiin alueittain. Suunnittelija vastasi tietokannan kehittämisestä sekä aineiston viimeistelystä ja siirtämisestä tietokantaan. Tallentajat etsivät, tuottivat ja tallensivat aineistoa. Projektipäällikkö vastasi hankkeen etenemisestä, raportoinnista, maksatuksista, markkinoinnista sekä yhteistyöstä.