Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10410

Projektin nimi: Saamenkielen ja -kulttuurin virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö - VUOSTTAS LÁVKI, esiselvityshanke

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 30.9.2009

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Saamelaisalueen koulutuskeskus

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0244767-4

Osoite: Pl 50

Puhelinnumero: 040-7644362

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sogsakk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.sogsakk.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=264

Vastuuhenkilön nimi: Liisa Holmberg

Asema: va. rehtori

Sähköposti: liisa.holmberg(at)sogsakk.fi

Puhelinnumero: 0407276717

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Saamelaiset ja muut saamenkielestä ja kulttuurista kiinnostuneet opiskelijat (perusopetus, toinen aste, aikuiskoulutus, korkea-aste), organisaatiot ja opettajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Viranomaiset, yrittäjät, tutkijat, media ja muut saamelaiskulttuurista kiinnostuneet ja sitä hyödyntävät tahot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Saamenkielen ja kulttuurin koulutuksen virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö - VUOSTTAS LÁVKI esiselvitysprojektin tavoitteena on valmistella varsinainen Saamenkielen ja kulttuurin koulutuksen virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö SÁPMI MIEHTÁ -hanke. Sen tavoitteena on luoda valtakunnallinen yhteistyöverkosto saamenkielen ja kulttuurin koulutuksen saavutettavuuden lisäämiseksi koko maassa. Esiselvityshankkeessa määritellä partnereiden tehtävät ja tehdään yhteistyö-sopimukset. Vuosttas Lávki esiselvityshankkeessa selvitetään omarahoitusosuudet ja alustavat suunnitelmat toiminnan vakiinnuttamisesta.

Hankkeeseen rekrytoidaan verkko-opettajia ja koulututetaan heitä, jotta heillä on toimintaedellytykset varsinaisessa hankkeessa toimia teknisesti ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Esiselvityshankkeessa suunnitellaan myös eri oppimisympäristöjä, jotka voivat toimia saamenkielten ja kulttuurin opetuksen tukena ja mahdollistajana. Esiselvityshankkeessa päätetään sisällöntuottajat oppimisympäristöihin ja miten ne saadaan mahdollisimman laajaan käyttöön valtakunnallisesti.

Esiselvityksen aikana kehitetään resurssipankkia, joka sisältää tietoa ja opetuspaketteja saamen kielestä, saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Lisäksi tehdään alustava suunnitelma Saamelaiskulttuurikeskukseen sijoitettavasta virtuaaliopetuskeskuksesta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille luodaan www-sivut Saamelaisalueen koulutuskeskuksen sivujen yhteyteen sekä tiedotetaan mediassa. Yhteistyötahot tiedottavat omissa verkostoissaan.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tehdään tiedotussuunnitelma yhteistyöverkoston kesken esiselvitysprojektin alussa. Jokaisen pilottikurssin tiedottamisen yhteydessä levitetään informaatiota hankkeesta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 107 450

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 106 033

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 107 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 106 033

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi

9. Loppuraportin tiivistelmä

Saamenkielen ja kulttuurin koulutuksen virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö - VUOSTTAS LÁVKI esiselvitysprojektin tavoitteena oli luoda valtakunnallinen yhteistyöverkosto saamenkielen ja kulttuurin koulutuksen saavutettavuuden lisäämiseksi koko maassa. Vuosttas Lávki -hankkeessa on valmisteltu varsinainen Saamenkielen ja kulttuurin koulutuksen virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö SÁPMI MIEHTÁ -hanke. Esiselvityshankkeessa on määritelty yhteistyöorganisaatioiden tehtävät ja tehty yhteistyö-sopimukset.

Hankkeeseen on rekrytoitu verkko-opettajia ja koulutettu heitä, jotta heillä on toimintaedellytykset varsinaisessa hankkeessa toimia teknisesti ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Esiselvityshankkeessa on suunniteltu erilaisia oppimisympäristöjä, jotka voivat toimia saamenkielten ja kulttuurin opetuksen tukena ja mahdollistajana. Esiselvityshankkeessa on sovittu sisällöntuottajat oppimisympäristöihin ja se miten ympäristöt saadaan mahdollisimman laajaan käyttöön valtakunnallisesti.

Esiselvityksen aikana on suunniteltu resurssipankkia, joka sisältää tietoa ja opetuspaketteja saamen kielestä, saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Lisäksi on tehty alustava suunnitelma Saamelaiskulttuurikeskukseen sijoitettavasta virtuaaliopetuskeskuksesta.