Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10413

Projektin nimi: Koulutus ja Konsultointi Keski-Pohjanmaa

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjanmman ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Ristirannankatu 1

Puhelinnumero: 020 636 0140

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/pohjanmaa

Projektin kotisivun osoite: ei ole

Vastuuhenkilön nimi: Stefan Söderqvist

Asema: Hallintojohtaja

Sähköposti: stefan.soderqvist(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 050 312 8656

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Kannus, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Kokkola, Veteli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pk-yritykset ovat varsinaiset kohderyhmät, ensisijaisesti pk-yritykset jotka toimivat Pohjanmaan TE-keskuksen painopisteiksi määrittelyillä toimialoilla kuten metalli, ICT, energia, elektroniikka, muovi, puu, elintarvike, kemia,matkailu, palvelualat ( B to B ). Suuryritykset voivat osallistua hankkeissa ainoastaan jos heidän alihankkijoita ovat mukana.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kunnat, oppilaitokset, yrityspalveluyritykset, elinkeinoyhtiöt, kauppakamari, yrittäjäjärjestöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 450, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 432, joista naisia 117

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joista naisten työpaikkoja 3

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 25, joista naisten perustamia 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten perustamia 3

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on pk-yritysten kasvun edistäminen ja osaamisen kehittäminen. Toiminta on kysyntälähtöistä ja perustuu ennakointitietoon. Projektissa toteutetaan tuotteistettuja asiantuntijapalveluita, yrityskohtaista konsultointia, teemaseminaareja, lyhytkestoisia kursseja sekä yrityksen johdolle ja avainhenkilöille suunnattuja valmennus- ja kehittämisohjelmia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Mainonta tiedotusvälineissä ja yhteistyöorganisaatioiden jäsentiedotteissa, lehdistötiedotteet, sähköiset tiedotteet.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöja tiedotetaan tarpeen mukaan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 161 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 159 795

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 161 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 159 795

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli pk-yritysten liiketoiminta-osaamisen, tuottavuuden, kasvun parantaminen, uusien ja olemassa olevien verkostojen kehittäminen ja luominen, yritysten kansainvälistyminen ja uusperustannan lisääminen. Kohderyhmä Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella toimivat pk-yritykset ja yrittäjät, etenkin kasvuhaluiset.

Projektin tavoitteena oli konsultointipalveluiden menekin edistäminen yhdessä sidosryhmien (välilliset) kanssa ja sitä kautta yrityksen osaamisen ja liikevaihdon nostaminen, tuottavuuden ja talouden tehostaminen > kannattavan liiketoiminnan edellytyksien parantaminen sekä myös työllistäminen. Pääasiallisina "työkaluina" ja mittareina ovat toimineet 1) Tuotteistetut asiantuntijapalvelut (mm. ProStart, DesignStart,Viestinvaihto,TuoteStart, Balanssi, Tuotto,eAskel, Globaali, LTS, Kunto jne) ja 2) Yrityskohtaiset konsultointipalvelut (mm. irtonaisia konsulttipäiviä suunniteltu yrityksien tarpeisiin).

Konsultointitoimenpiteitä (käytössä olleen budjetin mukaisesti) pystyttiin myöntämään projektin aikana yli 230 kpl ja yritysten tarpeet ja kiinnostukset kohdistuivat etenkin markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen ja tuottavuuden ja talouden kehittämiseen. Alkavia yritysideoita ja alkuvaiheen yrityksiä autettiin myös merkittävässä määrin toimenpitein eteenpäin. Lisäksi projektissa järjestettiin myös muutamia Oman yrityksen perustaminen -teemapäiviä, taloushallintaa ja tietoturvaa käsittelevää -valmennusohjelmaa sekä kansainvälistymistä edistävää -valmennusohjelmaa sekä niihin liittyviä jatkokonsultointeja. Projektin rahat kanavoitiin suunnitellusti ja siten asetetut tulostavoitteet saavutettiin erinomaisesti.

Palautteiden ja "jälkipyykin" perusteella projektissa mukana olleista yrityksistä yli 90% on kokenut saamansa palvelun hyödylliseksi ja useissa yrityksissä toimenpiteet ovat synnyttäneet jatkotoimenpiteitä ja merkittävää liikevaihdon ja henkilökunnan lukumäärän kasvua on saatu syntymään toimenpitein etenkin innovatiivisiin kasvuhaluisiin yrityksiin, pitkään kestäneestä haastavasta taloustilanteesta huolimatta. Syvempiä ja tarkempia vaikutuksia tutkittaessa projektin aikajänne on liian lyhyt.