Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10417

Projektin nimi: Metsä Online

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Osoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: +358 3 245 2111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tamk.fi

Projektin kotisivun osoite: metsaonline.projects.tamk.fi/

Vastuuhenkilön nimi: Perttu Heino

Asema: T&K johtaja

Sähköposti: perttu.heino(at)tamk.fi

Puhelinnumero: +358 50 4012168

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, , Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pälkäne, Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Virrat, Ruovesi, Akaa, Orivesi, Ylöjärvi, Tampere, Punkalaidun, Urjala, Parkano, Vesilahti, Ikaalinen, Valkeakoski, Juupajoki, Kihniö, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat Tampereen ammattikorkeakoulun metsäalan opettajat, muu opetushenkilöstö ja opiskelijat. Kohderyhminä ovat myös muiden metsäalan opetusta antavien oppilaitosten opettajat ja muu opetushenkilöstö sekä puunhankinnan parissa työskentelevät yritykset ja niiden henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat: muiden ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen opettajat ja opiskelijat, toisen asteen oppilaitokset, metsäkoneita suunnitteleva ja valmistava teollisuus, metsäkoneyrittäjät, pk-sektorin sahojen puunhankintaorganisaatioiden, metsäteollisuusyritysten puunhankintaorganisaatiot, puunhankinnan asiakkaat eli metsäteollisuuden tuotantolaitokset ja metsänhoitoyhdistykset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PUUNHANKINNAN LOGISTISEN KETJUN VIRTUAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on kehittää puunhankinnan opetukseen virtuaalinen oppimisympäristö, jonka avulla metsäopetuksen vaikuttavuutta, laatua ja alan houkuttelevuutta voidaan parantaa korkeakouluissa ja toisen asteen metsäoppilaitoksissa. Oppimisympäristöä voidaan käyttää myös koneyrittäjien ja metsäalan toimihenkilöiden täydennyskoulutuksessa.
Projektin suunnittelussa on otettu huomioon Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:35. julkaisussa todetut metsäalaa koskevat osaamistarpeiden muutokset.

Toisena tavoitteena on tarjota oppimisympäristön avulla puunhankintaketjun yrityksille ja toimijoille mahdollisuus kehittää koko puunhankintaketjun toiminnan osaamista, oman roolin tunnistamista osana puunhankintaketjua ja apua oman toiminnan kehityskohteiden tunnistamiseen.

Kolmantena tavoitteena on monipuolistaa puunhankinnan koulutuksen työvälinevalikoimaa vastaamaan toimialan koulutushaasteita (puunhankinnan ja -korjuun teknologian voimakas kehittyminen).

Hankkeen hyödynsaajia ovat: Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulun puunhankintaan keskittyvä metsätalouden koulutusohjelma ja sen opiskelijat, toisen asteen oppilaitokset, metsäkoneita suunnitteleva ja valmistava teollisuus, Pirkanmaan metsäkoneyrittäjät, pk-sektorin sahat ja niiden puunhankintaorganisaatiot, metsäteollisuusyritysten puunhankintaorganisaatiot, puunhankinnan asiakkaat eli metsäteollisuuden tuotantolaitokset ja Pirkanmaan metsänhoitoyhdistykset.

Hankeen toteutus

Puunhankinnan logistisen ketjun virtuaalinen oppimisympäristön kehittämisprojekti on jaettu neljään vaiheeseen. Ensimmäinen on esiselvitysvaihe. Esiselvitysvaiheessa tehdään sisällöllispedagoginen ja tekninen esiselvitys sekä laaditaan projektin yksityiskohtainen toteutussuunnitelma.

Toinen vaihe on määrittelyvaihe. Siinä tehdään oppimisympäristön tekninen ja toiminnallinen määrittely. Tässä vaiheessa rakennetaan myös oppimisympäristön prototyyppi, tehdään pilotointi ja kerätään käyttäjiltä palaute.

Kolmas vaihe on oppimisympäristön rakentamisvaihe. Tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat mm: Teknisen arkkitehtuurin rakentaminen, käyttöliittymän suunnittelu, oppimateriaalin tuotanto, oppimisympäristön toiminnan testaaminen, käyttäjäpalautteen hankkiminen kehittämistyön tueksi sekä sovelluksen käytön kouluttaminen.

Neljäs vaihe on oppimisympäristön käyttöönottovaihe. Opettajille annetaan käyttökoulutusta. Projektin tuloksista tiedotetaan kohderyhmille, sidosryhmille ja yleisesti. Oppimisympäristön käyttömahdollisuuksia markkinoidaan kohderyhmille ja sidosryhmille ja projektin tuloksia levitetään lehtiartikkelein sekä metsäalan messuilla ja seminaareissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Seminaareissa, messuilla, lehtiartikkeleissa sekä muissa kontakteissa alan yrityksiin, oppilaitoksiin ja muihin sidosryhmiin tiedotetaan projektista ja sen etenemisestä 8 / 2008 -->
Tampereen ammattikorkeakoulun henkilöstöllä on kattava yhteistyöverkosto alan yrittäjiin ja sidosryhmiin,
jota käytetään hyvien käytäntöjen levittämisessä.
Projektin tuloksista voidaan tiedottaa seminaareissa ja lehdistötiedotteissa 5 / 2011 eteenpäin

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tuotannollisessa koulutuskäytössä oppimisympäristö on 01 / 2012 eteenpäin ja sitä markkinoidaan v. 2010 alkaen aktiivisesti metsäalan toimijoille eri tiedotusvälineitä, tapahtumia ja messuja käyttäen sekä kattavan yhteistyöverkoston kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 410 346

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 407 615

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 476 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 473 044

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Metsä Online-projektin tuloksena rakentui virtuaalinen ja simulaatioavusteinen Puuvirta-oppimisympäristö puunhankinnan logistisen toimitusketjun periaatteiden, prosessien ja toimintamallien opetukseen ja opiskeluun.

Oppimisympäristössä on mahdollista tehdä opetuksellisia tehtäväskenaarioita puunhankinnan suunnitteluun, puukauppaan, puun korjuuseen sekä kaukokuljetukseen liittyen sekä näiden yhdistelmiä.

Puuvirta-oppimisympäristön käyttöliittymässä aineistot ja resurssit on kiinnitetty tehtävätietoihin, karttaan sekä simuloituihin tapahtumiin.
Projektin tuloksina voidaan todeta myös Puuvirta-oppimisympäristön ohjeistukset, dokumentaatiot sekä tehtäväkuvaukset. Laajemmin tarkasteltuna voidaan tulokseksi tunnistaa teknologiakonsepti, jota voidaan jatkokehittää sekä muokata metsätoimialan lisäksi myös muilla toimialoilla.
Projektin tuloksena on myös tavoiteltavien sidosryhmien tietoisuus Puuvirta- oppimisympäristöstä, hankkeesta sekä kehitysryhmän työskentelyperiaatteista. Sidosryhmät ovat voineet osaltaan vaikuttaa kehitystyöhön useissa eri vaiheissa.

Projektin tuloksena syntyi toimiva oppimisympäristö, jonka nimeksi annettiin "Puuvirta" kuvaamaan puunhankinnan logistiikkaa. Sekä TAMK että TTY vastaavat oppimisympäristön toimivuudesta ja käytöstä jatkossa.

Oppimisympäristö ollaan ottamassa käyttöön useissa metsäalan oppilaitoksissa vuoden 2012 aikana. Kiinnostuneita tässä vaiheessa ovat olleet ainakin Helsingin yliopisto, Hämeen, Seinäjoen ja Mikkelin ammattikorkeakoulut sekä Jämsän ammattiopisto.

Jatkokehityksestä ovat myös keskustelut jo alkaneet mm. Helsingin yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen kanssa.

Oppimisympäristö on tällä hetkellä opetuskäytössä jo Tampereen ammattikorkeakoulussa. Oppimisympäristöä hyödynnetään sekä nuorisoasteen että aikuisten jatko- ja täydennyskoulutuksen yhteydessä.