Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10419

Projektin nimi: Sipa - yrittäjien sijaispalvelu Keski-Suomi

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.6.2008 ja päättyy 30.11.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1710217-7

Osoite: Matarankatu 4, 3.krs

Puhelinnumero: 050 5978970

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kyt.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kyt.fi www.sipa.fi

Vastuuhenkilön nimi: Antero Mikonranta

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti: antero.mikonranta(at)kyt.fi

Puhelinnumero: 050 5978970

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1. Yrittäjät, itsensä työllistävät ja / tai 1-5 henkilöä työllistävät pk- yrittäjät
2. Sijaiset, työttömät, entiset yrittäjät. kotoa työelämään palaavat henkilöt.
3. Yrittäjät

3.3 Välilliset kohderyhmät

1. Paikalliset yrittäjäjärjestöt
2. Oppilaitokset
3. Paikalliset elinkeinoelämän toimijat ja kehittäjät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 240, joista naisia 180

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 137, joista naisia 116

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten työpaikkoja 3

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisten perustamia 5

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten tutkintoja 2

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sipa - yrittäjien sijaispalveluprojekti Keski-Suomessa pohjautuu Yrittäjänaisten Keskusliiton vuosina 2005-2007 toteutettuun valtakunnalliseen Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmä-hankkeeseen.
Projektissa keskitytään sijaispalvelun kehittämiseen, levittämiseen ja syventämiseen Keski-Suomessa. Lisäksi hankkeella pyritään lisäämään työhyvinvointia sekä yrittäjien työnantajaosaamista.

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat 1) Pien- ja yksinyrittäjät, joilla on kasvuhalukkuutta ja työllistämistarpeita, 2) Yrittäjät, joilla on suunnitteilla sukupolvenvaihdos tai muuten yritystoiminnasta luopuminen 3) Sijaisiksi haluavat henkilöt.

Sijaispalvelua varten toteuteaan valmennusjaksot ( yhteensä 9 valmennusta) 15 henkilön ryhmissä.
Toiminnassa tukeudutaan valtakunnallisessa hankkeessa kehitettyyn yrittäjien sijaispalvelujärjestelmän laatukäsikirjaan.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

1. Hallinnoijan kotisivut www.kyt.fi.
2. Valtakunnallisessa Sipa- rekisterissä www.sipa.fi.
3. Yrittäjänaisten kotisivuilla www.yrittajanaiset.fi sekä www.keski-suomenyrittajanaiset.fi.
4. Alueellinen media, paikallis-TV sekä alueelliset radiolähetykset, lehdistö.
5. Keski-Suomen Yrittäjät ry:n sekä Jyväskylän Yrittäjät ry:n sisäinen markkinointi.
6. Keski-Suomessa jo toteutuneessa hankkeessa hankittujen kontakteja sekä valmiita yhteistyöverkostoja käyttäen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana jatkuvasti syntyvät hyvät käytännöt otetaan välittömästi käyttöön valmennuksen kautta ja yrittäjältä toiselle esimerkkien avulla oppien.
Projektin päätösvaiheessa hyviä toimintamalleja ja esimerkkejä levitetään tiedottamalla em. tiedotuskanavien ja verkostojen kautta. Hyvät käytännöt kirjataan myös valtakunnalliseen Sipa-rekisteriin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 369 890

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 365 756

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 369 890

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 365 756

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Naisten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Sipa- yrittäjien sijaispalvelu- hanke on tavoite 1-ohjelmaan kuuluva ESR- rahoitteinen hanke jonka tavoitteena on työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry hallinnoi ja Keski-Suomen Yrittäjänaiset ry toteutti 16.6.2008- 30.11.2011 Sipa- yrittäjien sijaispalvelu Keski-Suomi (S10419) hankeen. Hanke oli jatkumoa Jyväs-seudulla 2005- 2007 Yrittäjänaisten Keskusliiton hallinnoimalle Sipa- yrittäjien sijapalveluhankkeelle. Hankkeen päätavoitteena oli sijaisten valmentaminen Keski-Suomeen.
Hankkeessa toteuttiin yhdeksän (9) Sipa- valmennusta sekä yksi (1) yrittäjille suunnattu työhyvinvointivalmennus. Valmennuksiin osallistui kaikkiaan 132 henkilöä.
Pohjoisen Keski-Suomen osuus valmennetuista oli 11/125 joten 10% osuus täyttyi likimain tältäkin osin.
Hankehenkilöstöön kuului projektijohtaja Pirjo Kokko 100 % työajalla sekä koulutussihteeri Pirjo Roiha (ajalla 16.6.2008- 31.5.2011) 200h/valmennennus. Uusia yrityksiä perustettiin 7 ja uusia työpaikkoja luotiin 3. Kaikista valmennetuista työllistyi koko-/tai osa-aikaisesti 84/125. Yrittäjä-info iltoja järjestettiin viisi(5) erilaisilla teemoilla ja asiantuntija luennoitsijoilla. Hankeen ulkoisen arvioinnin suoritti TK-Eval Ky ajalla 1.9.2008 - 30.8.2010. (loppuraportti liitteenä) Tulokset esiteltiin ohjausryhmälle joulukuun kokouksessa 2010.
Ulkoisen arvioinnin tehtävänä oli auttaa ja tukea hanketta sijaispalvelu järjestelmän kehittämistyössä sekä konkretisoida syntyneet tulokset. Arviointiraportti sisältää esille nousseet johtopäätökset ja suositukset toiminnan jatkuvuudesta. Sipa- yrittäjien sijaispalvelu Keski-Suomi hankkeessa on noudatettu voimassa olevaa Sipa-laatukäsikirjaa joka takaa, että valmennukset ovat laadullisesti yhtenäiset muiden Sipa- valmennusten kanssa. Valmennukset toteuttiin toimeksiantosopimuksella kilpailutuksen kautta. Kaikki valmennukset suoritti sama valmentaja. Valmennukset olivat toimialariippumattomia. Ryhmiin osallistujat valittiin henkilökohtaisten haastattelujen perusteella, mahdollisimman monilta toimialoilta eri yrittäjien tarpeisiin. Valmennusohjelman sisältö pohjautui Sipa- yrittäjien sijaispalvelun perustehtävään helpottaa ja tukea yrittäjää arjen jaksamisessa 1) mahdollistamalla yrittäjälle vapaapäivät 2)helpottamalla yrittäjyyden ja perheen yhteensovittamista 3)antamalla yrittäjälle aikaa vahvistaa omaa liiketoimintaosaamistaan ja panostaa liiketoiminnan kehittämiseen 4) madaltamalla kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen 5) tuoda yritykseen erityisosaamista esim. markkinointi, Internet- osaaminen, kielitaito sekä toimisto- ja taloushallinto.
Hankkeeseen mukaan tuli noin 250 yritystä. Sijaisia käytettiin pääasiassa lyhytaikaisiin työsuhteisiin. Yrittäjänä toimiva Sipa työllistyi parhaiten ja yrittäjäjistä noin 70% halusi suorittaa korvauksen työstä laskutus periaatteella. Hankkeen saama media näkyvyys oli hyvä niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Yleisesti taloustilanteessa 2008 tapahtunut käänne matalasuhdanteen puolelle vaikeutti sijaisten työllistymistä jonkin verran. Laatukäsikirjaan perustuneeseen valmennusohjelmaan kuului 9 läsnäolokertaa 10:stä. Valmennusryhmiä ei voitu täyttää, vaan osallistujamäärä vaikutti suoraan omarahoitusosuuteen valmennusmaksujen osalta. Joka jäikin hieman tavoitteiden alapuolelle.
Kaiken kakkiaan voidaan todeta, että hanke pääsi sille asetettuihin tavoitteisiin hyvin..