Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10443

Projektin nimi: OMA OVI

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen Aikuiskoulutussäätiö / Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0155651-0

Osoite: PL 15

Puhelinnumero: 03 236 1111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.takk.fi

Projektin kotisivun osoite: omaovi.ning.com; opinovi.fi/oma

Vastuuhenkilön nimi: Maria-Liisa Korolainen

Asema: koulutuspäällikkö

Sähköposti: maria-liisa.korolainen(at)takk.fi

Puhelinnumero: 044 7906 340

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, , Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pälkäne, Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Virrat, Ruovesi, Akaa, Orivesi, Ylöjärvi, Tampere, Punkalaidun, Urjala, Parkano, Vesilahti, Ikaalinen, Valkeakoski, Juupajoki, Kihniö, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työvoimapoliittisesta koulutuksesta ulkopuolelle jääneet ja koulutuksen keskeyttäneet, erityisesti hoiva-ala.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työvoimatoimistojen virkailijat ja eri oppilaitosten ammatillisten koulutusten valintaprosessiin osallistuvat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 450, joista naisia 400

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 46, joista naisia 35

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

OMA OVI -projektin tavoitteena on kehittää toimintamalli, jonka avulla työvoimapoliittisista koulutuksista hylkypäätöksen saaneiden työttömien työnhakijoiden ammatinvalinnallinen tilanne kartoitetaan realistisen ja toteuttamiskelpoisen jatkosuunnitelman laatimiseksi. Tavoitteena on ohjata hakijat hyvin työllistäville aloille ja tällä hetkellä työvoimapulasta kärsiville kasvualoille. Tavoitteena on selvittää mahdolliset työllistymisen esteet sekä motivaatio ja halukkuus kouluttautua joko omalle tai täysin uudelle ammattialalle.

Projektin pääasiallisena kohderyhmänä on Pirkanmaan alueen työvoimakoulutuksiin hakeneet, joita ei ole valittu koulutukseen. Toimintaa aloitetaan mallintamaan hoiva-alan hakijoiden kanssa.

Projektin toiminnassa hyödynnetään ESR- ja muista hankkeista saatuja hyviä kokemuksia, toimintatapoja ja menetelmiä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedottamisesta vastaa hankkeen toimijat. Projekti järjestää tiedotustilaisuuksia työvoimatoimistoissa. Työvoimapoliittiseen koulutukseen hakeneille lähetetään suoramarkkinointikirjeitä. Koulutuksen valintatilasuuksissa tiedotetaan ohjaus- ja neuvontamahdollisuudesta. Projekti osallistuu messuille tms. tilaisuuksiin.

Tiedotusuunnitelma täsmentyy hankkeen käynnistyessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Toimijaverkosto huolehtii projektin vetäjän avulla siitä, että hyvät käytännöt leviävät ja jäävät elämään hankkeiden päätyttyä. Tavoitteena on, että projektissa kehitetty malli otetaan vakiintuneeksi käytännöksi projektin päätyttyä. Moniammatillista mallia laajennetaan muillekin aloille kuin tässä hankkeessa pilotoitaville aloille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 299 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 285 563

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 299 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 285 563

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana oli tilanne, jossa Pirkanmaan ELY-keskuksen järjestämään työvoimapoliittiseen koulutukseen oli runsaasti hakijoita. Tarvittiin tehokasta palvelua ko. nivelvaiheeseen kohti työelämää. Hankkeen tavoitteena oli ohjata työvoimakoulutuksiin valitsematta jääneitä, mallintaa käytäntöjä ja uudenlaisia toimintatapoja ja saada aikaan uusia käytänteitä palveluvalikkoon. Kohderyhmänä olivat työvoimapoliittisiin koulutuksiin hakeneet, valitsematta jääneet. Ensisijaisesti hoiva-alan koulutuksiin hakeneet. Vaikka kohderyhmäksi valikoituivat hoiva-alalle hakevat, voidaan hankkeen tuloksia hyödyntää myös muiden alojen koulutuksissa. Projektin välillisenä kohderyhmänä olivat työ- ja elinkeinotoimistojen virkailijat ja eri oppilaitosten ammatillisen koulutuksen valintaprosessiin osallistuvat. Hankkeen aikana kehitettiin, kokeiltiin ja mallinnettiin uusia neuvonta- ja ohjaustoimenpiteitä sekä palvelutuotteita yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimistojen ja oppilaitosten kanssa. TNO-palveluja kohdennettiin hakijajoukosta tietyille selkeästi erottuville kohderyhmille, jotka olisivat kevyellä panostuksella ohjattavissa eteenpäin. Ko. kohderyhmille toteutettiin erilaisia teemapäiviä. Teemapäiviksi valikoituivat Sosiaali- ja terveysalan teemapäivä, Mistä alan kokemusta? -teemapäivä, Koulutusalat tutuksi teemapäivä sekä Aikuisena opiskelu ja oppiminen teemapäivä. Teemapäivät oli yksi palvelukokonaisuus, jota hankkeessa mallinnettiin. Muita keskeisiä palvelukonsepteja olivat ns. jälki-infot sekä alku- eli koulutukseen hakeutumisvaiheesssa Sinustako osaaja sosiaali- ja terveysalalle? infot. TNO-palveluja kannattaa projektin kokemuksen perusteella suunnata alkuvaiheeseen eli siihen kohtaan kun ihminen miettii hakeutumista jollekin tietylle alalle. Projektissa syntyi sekä konkreettisia välineitä että uusia käytänteitä koulutusvalinnan eri vaiheiden TNP-palveluihin.. Tärkeä tulos oli se, että valinnoissa alettiin kiinnittää entistäkin enemmän huomiota ohjauksen ja neuvonnan paikkoihin: ns. ohjattu opiskelijavalinta. Alkuvaiheen tapoja TNO-palveluihin olivat infot, erilaiset teemapäivät sekä tehokas tiedotus sähköisiä ja perinteisiä kanavia hyödyntäen. Valintavaiheessa huomio kiinnitetään valintahaastatteluihin, joiden yhteydessä voidaan ohjeistaa haastatteluun asti päässeitä hakijoita toimimaan oman tilanteensa edistämiseksi. Valinnan jälkeen valintapäätöskirje tai sähköiseen järjestelmään talletettava hylkäyssyy on yksi neuvonnan ja ohjauksen paikka. Projektissa henkilökohtaisessa ohjauksessa olleiden asiakkaiden polut ohjautuivat pääasiassa joko sosiaali- ja terveysalalle tai lähihaloille. Osa lähti liikkeelle hankkimalla puuttuvaa työkokemusta tai täydentämällä aiempaa yksipuolista työkokemusta. Osa asiakkaista ohjautui eteenpäin kevyemmillä keinoilla, suoraan teemapäivien jälkeen ilman henkilökohtaista ohjausta. Tärkeä projektin tulos oli myös yhteisten toimintatapojen vahvistuminen ja valintaprosessin selkiytyminen sekä koulutuksista ulkopuolelle jääneiden ohjauksen parantuminen. Projektin keskeisimmät hyvät käytännöt ja välineitä ohjattuun opiskelijavalintaan:
Yhtenäiset lähihoitajakoulutusten valintakriteerit
Sotekello
Alaan tutustujan arviointilomake
Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas
Lähihoitajamittari
Ohjattu opiskelijavalinta
Sinustako osaaja sosiaali- ja terveysalalle? infot
Oma Ovi - ning-sivusto
Ovi-uutisia
Miten hankkia työkokemusta? teemapäivä
Aiempaa sosiaali- ja terveysalan koulutusta omaaville kehitetty lomake
Aikuiskoulutuksen neuvontapistetapahtumat
Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun opas
Kehittämisryhmä (verkosto)
Hankkeessa tehtiin monipuolisesti yhteistyötä eri organisaatioiden ja muiden projektien kanssa. Hankkeen toteutuksen kannalta oleellinen yhteistyötaho on ollut Oma Ovi -kehittämisryhmä. Oma Ovi teki yhteistyötä sekä muiden Pirkanmaan Opin Ovi hankkeiden kanssa että valtakunnallisten ja muiden alueiden Opin Ovi hankkeiden kanssa. Pirkanmaan hankkeiden konkreettista yhteistyötä tehtiin järjestämällä erilaisia neuvontapistetapahtumia. Tapahtumien järjestämisen lisäksi hankkeet julkaisivat yhdessä Opin Ovi lehteä (3krt/v.), jossa levitettiin hankkeiden ja hankeverkostojen hyviä käytäntöjä. Muiden alueiden Opin Ovi hankkeiden kanssa verkostoiduttiin yhteisillä Opin Ovi klinikoilla. Oma Ovi osallistui lisäksi ELY-keskusten oman tuotannon hankkeiden yhteisiin tapaamisiin. Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä myös Tampereen seudun muiden työllisyydenhoidon hankkeiden kanssa mm. järjestämällä tapahtumia yhteistyössä.