Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10445

Projektin nimi: Lokkaali - Pohjois-Pohjanmaan paikallislehtien tulevaisuus

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kulttuurialan yksikkö

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0992445-3

Osoite: Kotkantie 1

Puhelinnumero: 010 272 1041

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.oamk.fi/kultt/

Projektin kotisivun osoite: www.oamk.fi/lokkaali ja www.paikallismedia.blogspot.com

Vastuuhenkilön nimi: Airi Hirvonen

Asema: yksikönjohtaja

Sähköposti: airi.hirvonen(at)oamk.fi

Puhelinnumero: 010 27 22196

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Haapajärvi, Ylivieska, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Nivala, Alavieska, Oulainen, Hailuoto, Sievi, Vihanti, Haapavesi, Oulu, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat kaikki Pohjois-Pohjanmaan alueella ilmestyvät journalistisesti tuotetut paikallislehdet sekä kaupunkilehdet. Lehtiorganisaatioiden sisältä eriytyvät konkreettiset kohderyhmät, joita ovat: toimittajat ja sisällöntuottajat, kuvaajat ja kuvankäsittelijät, taloushallinnon työntekijät, ilmoitusvalmistajat ja ilmoitusmyyjät, taittajat sekä painopinnan valmistajat. Kohderyhmään lukeutuvat myös Pohjois-Pohjanmaan alueella paikallislehdille työtä tekevät freelancerit.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin tulosten kautta hyötyy koko paikallislehtikenttä. Projekti hankkeistetaan niin, että se on toteuttavissa myös muissa maakunnissa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 80, joista naisia 52

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 139, joista naisia 97

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lokkaali

Lokkaali - Pohjois-Pohjanmaan paikallislehtien tulevaisuus -projektin tarkoitus on kehittää alueen paikallis- sekä kaupunkilehtiä siten, että ne voivat selviytyä jatkossa entistä paremmin sanomalehtikentän kilpailutilanteissa. Kaksivuotisen projektin kohderyhmään lukeutuvat kaikki Pohjois-Pohjanmaalla ilmestyvät journalistisesti tuotetut tilattavat paikallislehdet. Lehtiorganisaatioiden sisältä eriytyvät konkreettiset kohderyhmät: toimittajat ja sisällöntuottajat, kuvaajat ja kuvankäsittelijät, taloushallinnon työntekijät, ilmoitusvalmistajat ja ilmoitusmyyjät, taittajat sekä painopinnan valmistajat. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat Pohjois-Pohjanmaalla toimivat freelancerit, joista monet tekevät työtä myös paikallislehdille.

Kohderyhmille järjestetään heidän työtoimiaan tukevaa ja kehittävää koulutusta pienryhmissä. Alueen toimijoista kootaan noin 10 hengen opetusryhmiä kaikista eri lehden henkilöstöryhmistä. Kouluttajina toimivat alan ammattilaiset.

Projektin päätavoitteena on kehittää alueen paikallislehtiä yrityksinä siten, että niille suunniteltujen koulutuspakettien ja konsultoinnin avulla pureudutaan lehtien journalistiseen laatuun, lehtien visuaaliseen ilmeeseen ja sen laatuun sekä lehtien taloudellisen aseman ja tuotteistamisen kehittämiseen. Projekti rakentaa paikallislehtien välille toimintaa tukevan verkoston ja lisää siten paikallislehtien yhteistoimintaa sekä hyvien käytäntöjen jakamista.

Lisäksi projektin on tarkoitus käynnistää lehtien omia kehittämishankkeita niiden tarpeiden mukaan. Projekti lisää myös OAMK:n viestinnän osaston ja paikallislehtien yhteistoimintaa. Suuri osa journalismin opiskelijoista suorittaa työharjoittelunsa paikallislehdissä ja osalle löytyy myöhemmin myös työpaikka paikallisesta lehdestä.

Projektiin yhdistetään opinnäyteaihioita, jotka voivat liittyä itse projektiin tai paikallislehtikenttään yleisemmin. Opinnäytteiden kautta pyritään tuottamaan uutta tietoa sekä tekemään analyyseja jatkohyödyntämistä varten. Paikallislehdille ominaista lukijalähtöistä ja kiinteässä yhteistyössä levikkialueen yhteisöihin ja yrityksiin olevaa ns. lähijournalismia ei juurikaan ole tutkittu eikä otettu huomioon yliopistollisessa toimittajakoulutuksessa.

Projekti on tarkoitus hankkeistaa jatkokäyttöä varten ja projektin annista kootaan loppuyhteenveto, josta tehdään kaikille osallistujille ilman maksua jaettava kirjallinen julkaisu.

Projektin tuloksena Pohjois-Pohjanmaan paikallislehdet kehittyvät yrityksinä, mikä turvaa alan toimintaa ja työpaikkojen säilyvyyttä. Projektilla pyritään myös juurruttamaan paikallislehtikentälle pysyvää ajatusta oppimaan oppimisesta, itsensä kehittämisestä, mikä on tärkeä voimavara lehtikentän jatkuvissa kilpailutilanteissa menestymiselle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin markkinointi kohderyhmälle hoidetaan suoramarkkinointina sekä henkilökohtaisin yhteydenotoin että kirjallisesti.
Projektin sisäinen tiedottaminen kohderyhmälle tapahtuu ensisijaisesti sähköpostitse.
Tiedotusvälineille lähetetään tiedotteita sopivissa vaiheissa projektia: aloitus, väliraportti, loppuseminaari, loppujulkaisu.
Projektin tuloksia esitellään niin henkilökohtaisesti sopivissa tilaisuuksissa kuin kirjoitusten muodossa eri julkaisuissa. Keskeiset tiedot projektin tuloksista kootaan myös Oamk:n internet-sivuille.
Tiedotuksessa huomioidaan rakennerahastoviestinnän ohjeistukset.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksia esitellään muun muassa Sanomalehtiliiton paikallislehtipäivillä, Pohjois-Suomen sanomalehtimiesyhdistyksen tilaisuuksissa ja lehtialan seminaareissa.

Kirjallisten artikkelien muodossa tuloksia esitellään ePookissa ja ammattilehdissä, kuten Journalisti ja Kirjatyö.
Keskeiset tiedot projektin tuloksista kootaan myös Oamk:n internet-sivuille.

Suurelle yleisölle tuloksista tiedottaminen tapahtuu tiedotusvälineiden kautta: julkisuutta haetaan erityisesti loppuseminaarin ja julkaisun avulla.

Projektin julkaisu toimitetaan kaikille kiinnostuneille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 182 366

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 175 277

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 240 457

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 233 409

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Lokkaali - Pohjois-Pohjanmaan paikallislehtien tulevaisuus -hanke koulutti vuosien 2009-2011 aikana medianmurroksen parissa painivien paikallis- ja kaupunkilehtien henkilöstöä ja alueen freelancereita. Projektin tavoitteena oli luoda paikallis- ja kaupunkilehdille valmiuksia selviytyä mediakentän kiristyvässä kilpailutilanteessa.

Koulutuksen avulla kehitettiin lehtien journalistista laatua ja visuaalista ilmettä sekä pyrittiin vahvistamaan lehtien taloudellista asemaa. Projektin kautta rakennettiin paikallislehtien välille toimintaa tukeva verkosto ja pyrittiin sen myötä lisäämään paikallislehtien yhteistoimintaa ja hyvien käytäntöjen jakamista.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa koulutuksia järjestettiin kahdella paikkakunnalla, Oulussa ja Ylivieskassa. Toisessa vaiheessa lehdet saivat tilata tarvitsemastaan koulutusteemasta kouluttajan paikan päälle omaan lehteensä ja saivat täsmäopetusta talokohtaisten tarpeiden mukaan. Malli toimi erinomaisesti ja sen myötä saatiin pieniä syrjäseudulla sijaitsevia lehtiyrityksiä koulutuksen piiriin, jotka muuten olisivat jättäneet osallistumatta hankkeeseen.

Kaiken kaikkiaan Lokkaali-hankkeen aikana toteutettiin 38 koulutuspäivää ja kolme suurempaa seminaaria. Lokkaali tarjosi myös lehtikohtaista ulkoasukonsultointia ja palvelulle oli suuri kysyntä koko hankkeen ajan.

Projektiin osallistui 24 eri lehteä ja 139 lehti-alalla työskentelvää eri henkilöä. Hankkeen aihepiireihistä tehtiin neljä opinnäytetyötä, yksi kirja ja pari pienempää julkaisua. Projektin määrälliset tavoitteet täyttyivät hyvin. Lopulliset laadulliset tulokset näkyvät pidemmällä aikavälillä Pohjois-Pohjanmaan lehdissä, sillä hankkeen tarkoituksena oli luoda vasta kannukset jatkuvan kehittämisen toimintamalliin.

Lokkaalin varsinainen toiminta päättyi 21.1.2011 Teatteri Riossa Oulussa järjestettyyn suureen päätösseminaariin. Loppuunmyyty tilaisuus keräsi salin täyteen media-alan ammattilaisia ja sai valtakunnallista näkyvyyttä medioissa ympäri Suomen. Seminaarin teemoihin perustuva LoCaali 2.0 - Ajatuksia paikallislehtien tulevaisuudesta -kirja julkaistiin maaliskuussa 2011 ja se on maksutta kaikkien saatavilla sähköisenä versiona osoitteessa www.oamk.fi/lokkaali .