Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10451

Projektin nimi: Osaamisesta kasvua 1 - Etelä-Pohjanmaa

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2008 ja päättyy 30.4.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen yksikkö

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 156

Puhelinnumero: 020 636 0030

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Kari Välimäki

Asema: kehittämispäällikkö

Sähköposti: kari.valimaki(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 5402378

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Kuusiokuntien, Järviseudun, Suupohjan

Kunnat: Ilmajoki, Kauhajoki, Alajärvi, Kuortane, Karijoki, Kauhava, Lappajärvi, Isojoki, Kurikka, Evijärvi, Jalasjärvi, Lapua, Alavus, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, Teuva, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Etelä-Pohjanmaan alueella toimivat pk-yritykset ja niiden muodostamat verkostot sekä yrityspalveluorganisaatiot.Projektissa voivat olla mukana myös yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt ja aloittavat yrittäjät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kunnat, oppilaitokset, yrityspalveluyritykset, elinkeinoyhtiöt, kauppakamari , yrittäjäjärjestöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 690, joista naisia 70

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 837, joista naisia 263

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisten tutkintoja 1

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on pk-yritysten uusperustannan ja kasvun edistäminen sekä yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen. Toiminta on kysyntälähtöistä. Projektilla edistetään yritysten uusperustantaa, kasvua, kansainvälistymistä, tuotanto- ja palveluprosessien kehittymistä, suunnitelmallisia omistajanvaihdoksia ja muita pk-yritysten keshittämistoimrrnpiteitä Projektissa toteutetaan tuotteistettuja asiantuntijapalveluita, muita yrityskohtaisia konsultointeja ja johdon sekä avainhekilöiden valmennusohjelmia ja kansainvälistymisohjelmia. Konsultteina ja kouluttajina käytetään kilpailutettuja asiantuntijoita.Toimenpiteitä toteutetaan tarpeen mukaan yhdessä muiden TE/ELY-keskuksien vastaavien hankkeiden ja muiden ESR-hankkeiden sekä sidosryhmien kanssa. Projektissa pyritään kehittämään yritysasiakkaiden palvelumallia ELY-keskuksessa yhteistyössä mm. Osaamisesta kasvua 1, Protek-hankkeen ja sidosryhmien kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Toimenpiteistä tiedotetaan ELY-keskuksen www-sivuilla. Valmennusohjelmista tiedotetaan yrityksille mm. sähköpostin avulla. Hankkeen toimenpiteistä kerrotaan tarpeen mukaan tiedotustilaisuuksissa ja mediailmoituksilla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä levitetään tarpeen mukaan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 686 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 605 336

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 686 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 626 984

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti on toteutunut pääosin suunnitelmien mukaan. Mukaan tulevien yritysten lukumäärä ei ole kuitenkaan toteutunut suunnitellusti johtuen vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta projektin aikana ja projektille myönnetyn rahoituksen siirtyessä toiseen ELY-keskuksen itse toteuttamaan ESR-hankkeeseen. Vaikka mukaan lähteneiden yritysten lukumääriä ei saavutettu, projektiin mukaan lähteneitten henkilöitten lukumäärä ylittyi yli 20 % ja koulutus- ja konsultointipäivien määrä yli 30 %.

Projektissa on voitu toteuttaa suunniteltuja aloittavien ja toimivien pk-yritysten konsultointi-, koulutus- ja kehittämistoimenpiteitä, kehittää ja käyttää yrityksille uusia konsultoinnin pientuotteita ja edistää uudella tavalla hoiva-alan yritysten kehittämistä. ELY-keskuksien käytössä oleet tuotteistetut asiantuntijapalvelut ovat olleet keskeinen työväline yritysten kehittämiseksi projektissa. Edellä mainituilla palveluilla on voitu auttaa yrityksiä niiden keskeisillä ongelma-alueilla ja kehittää liikkeenjohdon osaamista yrityksissä. Projektissa on tehty hyvää yhteistyötä muiden ESR-projektien, erityisesti ELY-keskuksen oman Protek-/ProtekPro-projektin kanssa niin, että palveluilla on voitu täydentää toisiaan ja luotu samalla uuden tyyppistä palvelukokonaisuutta. Myös muiden sidosryhmien kanssa on tehty hyvää yhteistyötä. Yritysten omistajanvaihdoksien edistäminen on ollut eräs tämän projektin konsultoinnin tärkeä painopistealue, jossa on voitu tarjota apua omistajanvaihdoksien toteuttamiseen. Vastaavia omistajanvaihdospalveluita ei olisi ollut alueella muuten tarjolla.