Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10454

Projektin nimi: Koillis-Suomen eMBA -liikkeenjohdon kehittämisohjelma

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 31.10.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0832600-5

Osoite: Ulkutie 3

Puhelinnumero: 040 860 8949

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ksak.fi

Projektin kotisivun osoite: Lisätietoja projektista www.ksak.fi

Vastuuhenkilön nimi: Ari Jokinen

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: ari.jokinen(at)ksak.fi

Puhelinnumero: 040-5075663

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Taivalkoski, Kuusamo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Koillis-Suomen alueen eMBA liikkeenjohdon kehittämisohjelman kohderyhmänä ovat yritysten ja julkisen sektorin avainasemassa toimivat henkilöt. Painopistealueena on strateginen johtaminen ja ohjelma on suunnattu erityisesti henkilöille, joiden työtehtäviin kuuluvat strateginen ajattelu ja yrityksen tai tulosyksikön liiketoiminnan kehittäminen. Koillis-Suomen eMBA liikkeenjohdon kehittämisohjelmaan otetaan noin 20 henkilöä.

Koillis-Suomen alueella on tehty alustava koulutustarvekysely eMBA liikkeenjohdon kehittämisohjelmasta ja siihen on ilmoittautunut 30 henkilöä 20 seuraavista työpaikasta:
Naturpolis Oy, Koillismaan Osuuskauppa, Koillismaan työvoimatoimisto, Viita-Vaate ky, Trio Travels, Kuusamon metsänhoitoyhdistys, Taivalkosken kunta, Rukan Salonki, Konepajula, Koillissanomat, Kiinteistönvälitys LKV[A] Seppo Riekki Oy, Taitek Oy LKV, Sisustus RiittaMari, Kuusamon 1. apteekki, Kuusamon Hirsitalot, Kuusamon kaupunki, TeliaSonera Finland Oyj, Rukakeskus Oy, ProAgria Lappi, Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisinä kohderyhminä ovat koulutukseen osallistuvien yritysten ja muiden työorganisaatioiden henkilöstö työpaikkojen liiketoimintastrategioiden kehittämistyön kautta. Aluekehitystyön, alueen elinkeinoelämän ja yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen koulutuksen kehittämisen kautta välillisiä kohderyhmiin kuuluu myös muita yrityksiä ja julkisia organisaatioita ja niiden henkilöstöä sekä yrittäjyyttä ja liiketoimintaa opiskelevat ja tutkinnon suorittajat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 20, joista naisia 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 19, joista naisia 5

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joista naisten tutkintoja 3

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koillis-Suomen alueen eMBA liikkeenjohdon kehittämisohjelman painopistealueena on strateginen johtaminen. Koulutuksessa kehitetään osallistujien ammattitaitoa liiketoiminnassa ja turvataan sitä kautta työllisyyttä sekä kilpailukykyä työmarkkinoilla ja edistetään uusien työpaikkojen syntyä.

Koillis-Suomen alueen eMBA liikkeenjohdon kehittämisohjelman kohderyhmänä ovat yritysten ja julkisen sektorin avainasemassa toimivat henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluvat strateginen ajattelu ja yrityksen tai tulosyksikön liiketoiminnan kehittäminen. Koillis-Suomen eMBA liikkeenjohdon kehittämisohjelmaan otetaan noin 20 henkilöä.

Hankkeen tavoitteet
- Kehitetään liikkeenjohdon ja strategisen suunnittelun osaamista
- Tuetaan alueen yritystoiminnan ja kilpailukyvyn lisäämistä
- Kehitetään alueen yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen koulutusta
- Lisätään yhteistyötä ja verkostoitumista yritysten ja julkisen sektorin välillä

Koillis-Suomen alueen eMBA liikkeenjohdon kehittämisohjelman (90 op) painopistealueena on strateginen johtaminen. Executive MBA opintojen perusrakenteeseen kuuluu pakollisia ja valinnaisia seminaarijaksoja niihin liittyvine jaksotehtävineen sekä tenttejä tai esseitä ja lopputyö.

Hankkeen kautta tarjotaan yritysten ja julkisen sektorin avainhenkilöille mahdollisuus kouluttautumiseen omalla alueellaan. Osallistujat saavat kokonaisvaltaisen näkemyksen ja uusimmat tiedot liiketoiminnan eri osa-alueilta. Teorian ja käytännön yhdistäminen tapahtuu soveltamalla opitut asiat opiskelijan omaan työympäristöön. Ryhmämuotoisen koulutuksessa muodostuu myös yritysten ja julkisen sektorin yhteinen foorumi, jolla lisätään yhteistyötä ja verkostoitumista sekä myötävaikutetaan yritysten että julkisten sektorin palvelujen kehittämistä.

Toimenpiteet
- Kehittämisohjelman suunnittelu
- Kehittämisohjelman järjestäjän kilpailuttaminen ja valinta
- Kehittämisohjelman toteuttaminen
- Kehittämishjelman palautekyselyt ja arviointi
- Yhteistyötä ja verkostoitumista
- Tiedotus
- Tulosten hyödyntäminen ja levittäminen
- Tilinpäätös ja loppuraportointi

Hankkeen tulokset
- eMBA liikkeenjohdon kehittämisohjelman suorittaa 15 henkilöä (75 % aloittaneista)
- Alueellinen yritysten ja muiden työorganisaatioiden liikkeenjohdon verkosto
- Strategioita ja suunnitelmia yritysten ja muiden työorganisaatioiden kehittämiseen

Koillis-Suomen kasvuohjelmassa keskitytään alueen potentiaalisten kasvuyritysten kehittämiseen ja eMBA kehittämisohjelmalla tuetaan yrittäjän/yrityksen liiketoimintaosaamisen kasvua. Aluekeskusalueella painopisteenä on myös strategisen johtamisen kehittäminen alueella, kuntatasolla ja toimialoittain, mitä eMBA kehittämisohjelma tukee. Hankkeella kehitetään alueen yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen koulutusta ja yhteistyön lisäämistä alueen yritysneuvontaorganisaatioiden välillä, mikä vaikuttaa koulutuksen kysyntälähtöisyyden ja laadun kehittämiseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottamista tehdään hankkeessa yleisesti, projektin toimenpiteiden kautta esim. lähikoulutuspäivien yhteydessä ja raportointien yhteydessä. Projektista tiedotetaan myös Naturpolis Oy:n ja Koillis-Suomen Aluekeskuksen tilaisuuksissa ja palavereissa, Kuusamon aikuiskoulutuksen johtoryhmän kokouksissa. Tiedottaminen sisältää lyhytkestoiset informaatiotilaisuuksia ja lehtikirjoituksia ja ilmoituksia projektin toimintaan liittyen. Muita tiedottamistapoja ovat mm. esitteet, raportit, sähköposti, henkilökohtainen yhteydenpito ja projektin kotisivut. Tiedottamisessa otetaan huomioon ESR -ohjeet.

Rahoittajan edellyttämät vuosi- ja seurantaraportit toimitetaan ohjeiden mukaan. Kehittämishankkeen seurantaa järjestetään seuraavasti: ohjausryhmän kokouksia pidetään 3-4 kertaa vuodessa ja maksatuslomakkeet toimitetaan 3-4 kertaa vuodessa, seurantalomakkeet kaksi kertaa vuodessa ja vuosiraportti kerran vuodessa ja loppuraportti projektin päättyessä projektin päärahoittajalle.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin alkuvaiheessa tiedotetaan hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä ohjausryhmälle ja yhteistyökumppaneille ja Koillis-Suomen Aluekeskuksessa. Hankkeen aikana tiedotetaan toimenpiteiden yhteydessä eri osapuolille projektin etenemisestä ja sen päättyessä tehdään yhteenveto projektin onnistumisesta. Hyvistä käytännöistä tiedotetaan projektin toteutukseen osallistuville yhteistyöorganisaatioille ja muille yhteistyökumppaneille. Erityisesti Naturpolis Oy ja Koillis-Suomen Aluekeskus ovat hyvien käytäntöjen levittämisessä tärkeitä yhteistyökumppaneita erilaisissa palaverissa ja muissa tilaisuuksissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 381 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 381 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 424 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 416 421

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Koillis-Suomen eMBA - liikkeenjohdon kehittämisohjelma projektissa painopistealueena on ollut strateginen johtaminen. Projektin kautta järjestetyssä eMBA -koulutuksessa kehitetään osallistujien ammattitaitoa liiketoiminnassa ja turvataan sitä kautta työllisyyttä sekä kilpailukykyä työmarkkinoilla ja edistetään uusien työpaikkojen syntyä. Aloite alueellisen eMBA -koulutuksen järjestämiseen on tullut Koillismaan yrityksiltä.

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy on toiminut projektin hallinnoijana ja Oulun yliopisto eMBA - koulutusohjelman järjestäjänä . Projektin toteutusaika 1.12.2008- 31.10.2011.

Projektin kohderyhmänä ovat yritysten ja julkisen sektorin avainasemassa toimivat henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluu strateginen ajattelu ja yrityksen tai tulosyksikön liiketoiminnan kehittäminen. Liikkeenjohdon eMBA -ohjelmaa suorittamaan hyväksyttiin syksyllä 2009 yhteensä 19 henkilöä 14 eri työorganisaatiosta.

Projektin tavoitteina on ollut kehittää liikkeenjohdon ja strategisen suunnittelun osaamista, tukea alueen yritystoiminnan ja kilpailukyvyn lisäämistä, kehittää alueen yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen koulutusta ja lisätä yhteistyötä ja verkostoitumista yritysten ja julkisen sektorin välillä.

Projektin kautta on tarjottu yritysten ja julkisen sektorin avainhenkilöille mahdollisuus kouluttautumiseen omalla alueellaan. Osallistujat saavat kokonaisvaltaisen näkemyksen ja uusimmat tiedot liiketoiminnan eri
osa-alueilta. Teorian ja käytännön yhdistäminen tapahtuu soveltamalla opitut asiat opiskelijan omaan työympäristöön. Ryhmämuotoisen koulutuksessa muodostuu myös yritysten ja julkisen sektorin yhteinen
foorumi, jolla lisätään yhteistyötä ja verkostoitumista.

Projektin keskeinen toiminta on ollut eMBA -koulutusohjelman järjestäminen Kuusamossa. Koulutus käynnistettiin elokuussa 2009 ja opintoja on mahdollista suorittaa kesäkuuhun 2012 saakka. eMBA ohjelmaan (90 op) kuuluu pakollisia seminaareja (34 op) Kuusamossa, valinnaisia seminaareja (18-21 op) Oulussa, kolme esseetä (18 op) ja eMBA lopputyö (20 op),

eMBA -koulutusohjelman opiskelun aloitti syksyllä 2009 yhteensä 19 henkilöä, joista projektin aikana on suorittanut 10 henkilöä koko koulutusohjelman. Opinnot on kesken vielä 9 henkilöllä, joista todennäköisesti ainakin 4-6 henkilöä suorittaa opinnot loppuun kesäkuun 2012 mennessä, koska heillä on lähinnä päättötyö tekemättä tekemättä.

Projektin loppuvaiheessa suoritettiin kysely koulutukseen osallistuneille, jossa selvitettiin liikkeenjohdon koulutuksen vaikuttavuutta johtamisosaamisen kehittämisessä.

Tutkimus toi esille, että koulutuksen osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat johtamisosaamisen kehittäminen, organisaation kehittäminen, yleensäkin itsensä kehittäminen, verkostoituminen, koulutus järjestettiin Koillismaalla sekä EU:n ja työnantajien taloudellinen tuki. Ilman EU -rahoitusta osallistujat eivät olisi osallistuneet eMBA -koulutukseen, koska välimatka eMBA -ohjelman koulutuspaikkakuntiin on pitkä ja koulutuksen hinta on korkea.

Tutkimus osoittaa, että koko eMBA -koulutus onnistui kokonaisuudessaan todella hyvin. Kyselyn vastaajat antoivat koulutuksen keskiarvosanaksi 9,2 kouluarvosana-asteikolla 4-10. Koulutukseen osallistujat olivat hyvin tyytyväisiä sekä ohjelman rakenteeseen että koulutuksen järjestämiseen. Koulutuksen luennoitsijat olivat todella asiantuntevia ja eMBA -koulutus koettiin joustavaksi tavaksi opiskella työn ohessa.

Tutkimuksen mukaan johtamisosaamisen kehittymistä tapahtui kaikilla henkilöillä strategisessa johtamisessa, henkilöstöjohtamisessa sekä johtamisessa ja siinä kehittymisessä. Osalla osallistuneista
kehittymistä tapahtui myös talousjohtamisessa, markkinoinnin ja tuotekehityksen johtamisessa sekä kansainvälisyyden osa-alueilla.

Tutkimuksen mukaan koulutuksella on kokonaisuudessaan ollut myönteinen merkitys osallistujan työhön ja työyhteisöön. Koulutus on parantanut osallistujan muutosvalmiutta työssään, kehittänyt hänen
liiketoimintaosaamistaan ja verkostoa, parantanut työmotivaatiota ja koulutuksessa opittuja asioita on sovellettu omaan työhön. Osallistujat kehittyivät strategisena johtajana ja halu kehittää itseään edelleen
jatkuu.

Koulutus on kehittänyt myös osallistujan työyhteisön liiketoimintaa ja kilpailukykyä sekä työyhteisössä on hyödynnetty koulutuksen aikana tehtyjä strategioita ja suunnitelmia. Koillismaalla on yhtenä aluekehityksen painopisteenä on ollut strategisen johtamisen kehittäminen, mitä järjestetty eMBA -koulutus on myös tukenut .

Yhteistyö on sujunut hyvin koulutuksen järjestäjän, koulutukseen osallistuvien henkilöiden ja heidän työnantajiensa sekä rahoittajan kanssa. Yhteenvetona voidaankin todeta, että projekti on edennyt projektisuunnitelman mukaan ja projektissa on saavutettu sille asetetut tavoitteet ja tulokset.